İnsan Kaynakları 06 ARALIK 2015 / 16:44

Nitelikli İK ihtiyacımız artıyor

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından (EMO) tarafından düzenlenen EEMKON 2015, sanayi, üniversite, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda çalışan binlerce mühendisi bir araya getirdi. Elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında Türkiye’nin ulaştığı noktayı ele alarak mevcut durumu değerlendirmek, gelecek hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere erişebilmek için izlenmesi gerekli politikaları saptamak da kongrenin temel amacı oldu. EEMKON 2015’de Prof. Dr. Sıddık Yarman’ın yöneticiliğini yaptığı "Elektronik Sektöründe 2035 Vizyonu" başlıklı panel de sektör ve katılımcıların gelecek vizyonuna ışık tuttu. İstanbul üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı, FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve EEMKON 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sıddık Yarman, ekosistemin önemine işaret ederek, “Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları yok denecek kadar az. Birkaç sayılı üniversitenin haricinde gelişmeler görmek, takip etmek zor. Sektör sürekliliği için, dolaylı etken olarak algılansa da insan kaynaklarımızı, direkt etken olan finansmanlarımızı iyileştirmeliyiz. Süreklilik için milyarlarca dolarlık yatırımlar ve düzgün bir finans gerekli” dedi. Yarman, sektörün İK başta olmak üzere ihtiyaçları konusunda da şu bilgileri verdi:
“2035 yılında üretim hacminin 143 milyar dolara çıkması gerekiyor. Önemli olansa bu rakamın nasıl arttırılabileceği üzerine olmalı. Üretim sektörüne yönelik 200 bin mühendis ihtiyacı var. Bunun yanı sıra elektronik ve yazılım ağırlıklı alanlarda 300 bin kadar; özellikle yapay zekâ alanında yazılım ağırlıklı servis sektörü elemanına ve pazarlamacılara ihtiyacımız var. Sonuç olarak, 500 bin gibi bir rakamda nitelikli, yetişmiş insan gücünden bahsediyoruz.”
 
ETİKETLER : 1049

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER