İnsan Kaynakları 06 MAYIS 2017 / 17:58

Öncelik maaş değil, yönetici desteği

53 ülkede 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Great Place to Work Enstitüsü, “İK Yönetimi ve Yönetici Anketi” raporunu yayımladı. Dublin City ve Maynooth Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanan rapor önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Çok uluslu ve ulusal şirketlerde, 36 farklı sektör çalışanının katıldığı ankette yöneticilerin çalışanlardan beklentileri ve yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları ele alınıyor. Yöneticilerin çalışanlardan beklentileri arasında ilk iki sırayı yüzde 95 oranıyla şirket imajını koruyup şirketi desteklemeleri ve şirketin yanında olmaları alıyor. Üçüncü ve dördüncü sıradaki talep, yüzde 94 ile çalışanların kendilerini değerli hale getirecek gelişim fırsatlarını takip etmeleri, şirketteki değerlerini yükseltmek için becerilerini geliştirmeleri. Beşinci sıradaki yönetici beklentisi ise yüzde 93 ile çalışanların şirket genelinde gerçekleşen değişime katkıda bulunmaları.
Raporda, yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları da ele alınıyor. Yöneticilerin ilk sorumluluğu yüzde 93 ile en yüksek performans için destek sunmak. Çalışanlara şirket içinde gelişim fırsatı sağlamak yüzde 91 ile ikinci sırada. Bunu yüzde 89 ile yeni, zorlu performans gerekliliklerine uyum sağlamaları için imkân tanımak ve şirket içerisinde çalışanların yükselmelerine yardımcı olmak izliyor. Sektörün sürekli yükselen standartlarına karşılık vermelerine yardımcı olmak ise yüzde 86 ile dördüncü sırada.
 
İK birimleri köprü niteliğinde
Ankete katılan yöneticilere göre, çalışan bağlılığını “motivasyon, adanmışlık, kararlılık, pozitif ve tatmin edici bir ruh hali” ifade ediyor. Çalışan bağlılığındaki en kritik faktörün ise “bağlı bulunan yöneticinin desteğini almak” olduğu belirtiliyor. Maaş ve güven, bu faktörü takip eden diğer iki önemli öğe. Şirketlerin en çok önem verdiği gündem başlıkları arasında liderlik gelişimi ilk sırada. Çalışan bağlılığı ikinci, şirketin değişime karşı uyumluluğu ise üçüncü sırada. Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, sonuçları şöyle değerlendirdi:
“Raporun insan kaynakları yönetimi alanındaki yöneticiler kadar, diğer yöneticiler için de yararlı olacağına inanıyoruz. Ankette İK fonksiyonunun güvenilirliğin ve etkisinin son üç yılda liderlerin gözünde yüzde 81, şirket genelinde yüzde 80 oranında arttığını gözlemliyoruz. Belli bir bilgiye ulaşmak veya gelişmeleri öğrenmek için bölüm yöneticileri ve direktörlerden önce İK yetkililerine başvurulması dikkat çeken bir sonuç. İK, bölümler ve yöneticiler arasındaki koordinasyonu sağlayan bir mekanizma. İK’nın fonksiyonu artsa da tüm yükü İK’nın omuzlarına yüklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Yöneticilerdeki davranış değişikliği ve kurum kültürü gelişimindeki vizyoner bakış açısı, stratejik ve hayati bir önem arz ediyor.”  
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics