İnsan Kaynakları 10 ŞUBAT 2014 / 08:21

Şirketler yetenek yönetimine eğilmeli

Accenture “İnsan Kaynaklarını yeniden şekillendiren trendler” raporunu yayınladı. Genişletilen iş gücünün yükselişi hakkında bilgilerin yer aldığı raporda, kurumların gelecekte rekabet edebilmeleri için ‘yetenek yönetimi’ üzerine eğilmeleri gerektiği belirtiliyor.

Accenture tarafından yayınlanan rapor şirketlerin gelecekte rekabet edebilmeleri için yetenek yönetimine eğilmeleri gerektiğini ve bunun için şirket sınırları dışına taşarak genişletilmiş iş gücünden faydalanmaları gerektiğini ortaya koydu. Şirket sınırlarını aşan genişletilmiş iş gücü; insan kaynağı sağlayan küresel tedarikçileri, dışkaynak kullanımı alanında faaliyet gösteren iş ortaklarını, stratejik ortakları ve gelenekselin dışında kalan çalışanları kapsıyor. Şirketlerin hem genişletilmiş insan gücü, hem de sürekli çalışanlarının potansiyelini en üst seviyeye taşıyarak değerli yetenek, beceri ve zekâyı da içeren özelliklere sahip bir iş gücü kullanmak şirketlere rekabette kritik avantajlar sağlıyor.
Konuyla ilgili olarak Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş “Dünyada dışkaynak kullanımı hızla artıyor, bu şirketleri daha dinamik kılarken, yetenekli ve başarılı iş gücünden de faydalanma imkanı sunuyor. Rekabetin arttığı günümüz iş modellerinde yetenekli dış insan kaynağının kullanımı ile rakiplere karşı avantaj elde edilebiliyor. Dün iş modeli, iş tanım ve rollerine göre hiyerarşik bir yapıda organize ediliyordu. Yarın ise şirketin sürekli çalışanı olmayan iş gücü tarafından dinamik bir yapı oluşturulacak. Sürekli çalışanları ve hiyerarşik yapısı ile var olan şirketler yerini geçici çalışanlara, iş ortaklarına, dış kaynak tedarikçilerine ve halkın katılımının etkili olduğu şirketlere bırakacak. Sınırlardan ve ülkelerden bağımsız olarak bu yeteneklerin doğru biçimde bir araya getirilmesi ise önemli bir yönetim yeteneği haline gelecek. Bunu başarabilen şirketler rekabette öne geçecek ve iş yapış biçimlerinde fark yaratacak. İnsan gücünü şirketin bünyesinde tam zamanlı olarak bulundurmak şirketi de yavaşlatıyor. Accenture olarak dünyada ve Türkiye’de bu modeli benimsiyor ve müşterilerimize mühendislerimiz, danışmanlarımız, teknoloji uzmanlarımızla kaliteli ve yetenekli insan gücünü sağlayarak onların verimli şirketlere dönüşümlerinde etkin rol oynuyoruz. Şirketler rekabette öne geçmek için artık İK politikalarında genişletilmiş insan kaynağı için de stratejiler üretmek, doğru insan kaynağını kullanmaları için analitik gibi yöntemler kullanmak durumunda” dedi.

Şirketler dışkaynak kullanımına yöneliyor
İnsanlar giderek artan sayıda şirketlere kendi yeteneklerini, bilgilerini adeta ödünç veriyorlar ve serbest çalışan insan kaynağı, danışmanlar, dışkaynak olarak kullanılan iş ortakları, tedarikçiler ve gelenekselin dışında yer alan diğerleri yetenek ağı içindeki yerlerini alıyorlar. Bu bireylerin pek çoğu bir işe bağımlı değiller ancak bu İŞ’siz oldukları anlamına gelmiyor.
Bir şirkette sürekli işe sahip olan diğer bir kesim ise çapraz yapılar içinde başkalarına hizmet vererek yeni bir yetenek tedarik zinciri içindeki yerlerini alıyor. Bu şekilde şirketlerin mevcut temel insan kaynağına ek olarak karmaşık ve dinamik iş ortamındaki rekabette de destek verecek mobil ve dinamik bir iş gücü desteği sunuyorlar.

Süreçleri ve sistemleri bütünleştirin
Yetenek kazanmak ve yönetmek için çok farklı süreç ve sistemleri çokça kullanmak yerine önde gelen şirketler birleşmiş strateji geliştirecek ve süreçleri ve genişletilmiş iş gücü de dahil olarak tüm yetenekleri kapsayan bilgi sistemleri kuracaklar. Bütünleştirilmiş yetenek yönetim sistemi yaratmak İK için gelecekte kritik sorumluluk olacağı raporda belirtiliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics