İnsan Kaynakları 12 HAZİRAN 2016 / 11:42

Sosyal sorumluluk farklı bir kariyer yolu olabilir

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğiyle ikinci kez hayata geçirdiği Sivil Toplum Liderleri Eğitim Programı, Türkiye’nin alanında öncü 24 sivil toplum kuruluşundan genç liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal fayda iletişimi konusunda uzman eğitmenler tarafından geliştirilen program, katılımcıların iletişim, anlatıcılık ve kampanya alanlarında beceri ve yaklaşımlarını geliştirecek şekilde kurgulandı. 145 başvuru arasından Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi: 
“Sosyal sorumluluk konusunda gençlerin yeni fikirler ve bakış açılarıyla önemli rol oynayacaklarına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bu alanda uzmanlaşmış, fikir ve aksiyon liderliği yapacak daha fazla gence ihtiyacı var. Sosyal sorumluluk konusu, gençler için bir kariyer alternatifi olabilir. TÜSEV ile hayata geçirdiğimiz eğitim programı 145 başvuru aldı. Geleceğin sosyal sorumluluk liderlerinin yetiştirilmesine öncülük etmek ve bu amacımızı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz.”
Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Sivil Toplum Liderleri Eğitim Programı’nda sivil toplum iletişiminde inovasyon ihtiyacı, kolektif düşünme ve kolektif zeka kavramları gibi başlıklarla sivil toplum alanında çalışan gençlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı. Eğitim kapsamında birinci modülde kurumlarla iletişim, etkileşim, sivil toplum için ağ kurma ve paydaş ağı yönetimi gibi konular ele alındı. İkinci modülde ise planlama konusu işlenirken, verilerden yararlanma, stratejik planlama, paydaş analizi ve kaynak geliştirmenin rolü ele alındı. Üçüncü modülde de uygulama süreci başlığında iletişim takvimi çıkarma, basın bülteni hazırlama, online iletişim ve görsel tasarım gibi konularla ilgili bilgiler aktarıldı. Eğitim programının son modülünde ise değerlendirme konusu ele alındı. Programda Vodafone da teknoloji kullanımı ve çeşitli mobil uygulamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics