İnsan Kaynakları 21 NİSAN 2014 / 08:20

Vizyon Akademi ile üniversite-sanayi işbirliği

İleri teknoloji odaklı iş fikirlerine yatırım yapan bir Ar-Ge ve teknoloji şirketi olan Vizyon Arge, üniversite-sektör işbirliklerini yürüttüğü platformu Vizyon Akademi’yi duyurdu.
Programın en temel hedefinin “Vizyon Arge markalarının üzerinde çalıştıkları inovatif teknolojilerin akademik çalışma gerektiren Ar-Ge yoğun algoritmalarını, sistemlerini ve prototiplerini üniversitelerimizle beraber geliştirmek” olduğunu belirten Vizyon Arge Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balaban, ülkemizdeki üniversiteler ve şirketlerin birlikte fikir alışverişi yapabileceği, yeni projeler üretebileceği üretken bir platform oluşturmayı hedeflediklerini iletti.
Balaban sözlerine şöyle devam etti: “Şirket olarak rekabetin sayısal olarak az ama nitelik olarak çok çetin olduğu alanlarda ürün geliştiriyoruz. Bu da bizi otomatik olarak dokümantasyonun bile neredeyse olmadığı alanlarda at koşturmak durumunda bırakıyor. Küresel, çok güçlü rakiplerimizin olduğu bir gerçek. Fakat tecrübemiz bize, bu şirketlerin inovasyon yeteneklerinin bizim gibi dinamik şirketlere kıyasla çok sınırlı olduğu gerçeğini gösterdi. Ar-Ge kalitemizi ve seviyemizi, üniversitelerimizdeki değerli akademisyenlerimizin çalışmaları ve işbirliği ile bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.” Vizyon Akademi, yeni duyurulmuş olsa da, bugüne kadar yüksek lisans ve doktora seviyesinde dört tezin hayata geçmesine altyapı sağladı. Vizyon Akademi programı hakkında detaylı bilgi, http://akademi.vizyonarge.com/ web sayfasından alınabiliyor.
ETİKETLER : Sayı:968

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics