İnsan Kaynakları 21 EKİM 2013 / 08:18

X, Y, Z kuşaklarının anlattıkları

Günümüz şirketlerinin sorunlarından birisi de şirket içi çalışanların kuşak çatışması olarak biliniyor. Şapka kuşak çatışmalarının asıl nedenlerine inebilmek için karşılaştırmalarda bulunuyor.
Sabırlı ve çalışkan kişiler X kuşağı, girişimci ve tam donanımlılar Y kuşağı, teknoloji ile doğan sabırsız, hızlı olanlar ise Z kuşağı olarak adlandırılıyor.
Şapka Danışmanlık’ın açıkladığı üzere X-Y-Z olarak adlandırdığımız kuşaklar, aile yapısı, iş hayatları ve yaşam tarzlarında birbirinden oldukça farklılık gösteriyorlar. Bu farklılıkların ilk nedeni, zemindeki duygudan doğuyor. X kuşağının zemin duygusu “yokluk, zorluk” iken Y kuşağında, “talep, acele ve sosyalleşme”, Z kuşağında ise “dönüşüm ve koşulsuz sevgi” olarak görünüyor. Bu tarz farklı zemin duyguları, her alanda kuşak çatışmalarına neden oluyor.
Z kuşağının ortaya çıkmasıyla dengelerin daha da sarsıldığını belirten Müge Çevik, X kuşağının teknolojiyi ileri yaşlarda öğrenmek zorunda kaldığından bahsediyor. Y kuşağının çocukluk yıllarında teknoloji yeni yeni gelişmeye başlıyor ancak Z kuşağı doğrudan teknoloji içerisine doğuyor. Öyle ki Z kuşağı teknolojiyi sadece iş hayatının değil, yaşamının bir parçası olarak da görüyor.

İstek ve arzu farklılıkları
Şapka Danışmanlık Kurucu Ortağı Müge Çevik’e göre kuşaklar arası farklılıklar sadece gelişen teknoloji ile sınırlı kalmıyor. Değişen dünya ile kuşakların istekleri ve hayattan beklentilerinde de farklılıklar ortaya çıkıyor. X kuşağı iş hayatına girdiği dönemde iş olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı, iyi eğitimli ve yabancı dili olan kişilerin azınlıkta olduğu bir dönemden geliyor. Bu dönemin, “şirket beklentilerini ön planda tutmak ve uzun yıllar aynı şirkette çalışarak kendine sağlam bir yer edinmek” gibi motivasyonları içerdiği belirtiliyor.
Daha girişimci, eğitim ve dil konusunda donanımlı olan Y kuşağı; daha çok beklentileri olan, isteklerini açıkca dile getirebilen ve faydanın çift yönlü olduğunu düşünen bir kuşak.
Müge Çevik Z kuşağının iş hayatını ise şöyle özetliyor: “Z kuşağı iyi bir hayat istiyor bunun için de öyle çok uzun beklemeye niyetleri yok. Biraz konuşursanız üniversiteden mezun olunca ‘müdür’ pozisyonu, en geç 30’unda üst düzey yöneticilik ve iyi bir maaş bekliyorlar.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics