İnsan Kaynakları 24 EYLÜL 2013 / 15:30

Y Kuşağının bakış açıları Deloitte’un araştırmasında yer aldı

“Y Kuşağı İnovasyon” araştırması, Deloitte tarafından 16 ülkede, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’de olmak üzere, toplamda 17 ülkede yapıldı. Araştırmada Y Kuşağının iş dünyasına ve inovasyona bakış açısı ortaya konuyor.
Tüm ülkelerde Millward Brown ile beraber hayata geçirilen çalışma ile işletmelerin inovatif olabilmeleri için yapması gerekenleri ortaya koyuyor ve inovasyonun önündeki engellerin anlaşılmasına yardımcı oluyor.

İnovasyon ilk üç amaçtan biri
Y Kuşağı inovasyonu, işletmelerin ilk üç amacından biri olarak görüyor. Türkiye dışında araştırmanın yapıldığı diğer 16 ülkede Y Kuşağı inovatif şirketi unvandan bağımsız fikir üretimini destekleyen liderliğe sahip, açık vizyonu olan ve iç süreçlerinin gelişmesini destekleyen bir organizasyon olarak nitelendiriyor.

Kamunun inovasyona ihtiyacı yok
Türkiye’de inovasyona en çok ihtiyaç duyulan sektörler arasında tüketim, enerji ve teknoloji yer alırken, diğer 16 ülkede eğitim, enerji ve kamu kurumları ilk üç sırayı paylaşıyor. Hem 16 ülkede (yüzde 65), hem de Türkiye’de (yüzde 51) Y Kuşağı’nın yarıdan fazlası, inovatif fikirler için desteklenen ve ödüllendirilen bir şirkette çalıştığını belirtiyor. Ancak Y Kuşağı çalıştıkları şirketlerde çok düşük bir oranda unvandan bağımsız fikir yaratımını ve paylaşımını destekleyen bir liderlik anlayışı olduğunu aktarıyor (16 ülke yüzde 26, Türkiye yüzde 16). Ek olarak Türkiye’deki Y Kuşağı’nın yüzde 43’ü çalıştıkları şirketlerin inovatif olduğunu düşünürken bu oran diğer ülkelerde yüzde 60’a çıkıyor.
Kendilerini yenilikçi olarak görüyorlar
Ankete katılan Y Kuşağı kendisini yenilikçi olarak görürken (16 ülke yüzde 62, Türkiye yüzde 63), geleceğin inovatif bireylerinin karakteristik özelliği olarak yaratıcılığı gösteriyor. Türkiye’de buna girişimcilik de ekleniyor.
Türkiye’deki Y Kuşağı’nın üçte biri, şirketlerde ifade özgürlüğünün yeteri kadar uygulanmadığını ve inovasyon için bu özgürlüğün desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada Türk Y Kuşağı finansal yetersizliğin yanı sıra zayıf liderliği (yüzde 17) ve hiyerarşiyi (yüzde 15), inovasyonun önündeki en önemli engeller olarak görüyor. Diğer 16 ülkede ise finansal yetersizliğin (yüzde 22), iç kültürün (yüzde 10), değişime karşı direncin (yüzde 10) ve zayıf liderliğin (yüzde 10) inovasyonu engellediği belirtiliyor.
ETİKETLER : Sayı:939

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics