İnsan Kaynakları 22 NİSAN 2017 / 17:27

Yeni nesli istihdam etmenin kuralları var

Korn Ferry Hay Group’un ‘Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu’na katılan Türk şirketleri, 2017’de ortalama 27 yeni mezun, 13 yönetici adayı olmak üzere 40 genç profesyonele istihdam sağlayacak. Rapor için 137 katılımcı şirketten toplam 2 bin 93 yeni mezun çalışana ait veriler bir araya getirildi. Aralarında Türkiye’den önemli şirketlerin de olduğu araştırma sorularına verilen yanıtlara göre, 2017’de şirketler ortalamada 27 yeni mezun, 13 yönetici adayı olmak üzere 40 kişiye istihdam sağlayacak. Korn Ferry Ürün Grubu Ülke Lideri Ersin Yıldırım araştırmayla ilgili olarak, “Yeni mezun ve yönetici adayı alımları şirketlerin işe alım politikalarında önem verdiği konuların başında geliyor. Buradaki ihtiyaca cevap verebilmek adına şirketlerin yetenek çekme, tanıtım, seçim ve işe alım, elde tutma, yan haklar, performans-potansiyel değerlendirme ve kariyer gelişim planlarını inceleyen çok detaylı bir yeni mezun araştırması yaptık. Raporumuzun günümüzde en az tecrübeli çalışan alımı kadar önem kazanan yeni mezun işe alım stratejilerine ışık tutan bir kaynak olduğuna inanıyoruz” yorumunu yaptı.
Anket, Türkiye’deki yeni mezunların ücret piyasalarını, ücret yönetimi uygulamalarını, tanıtım ve yetenek çekme politikalarını, seçim ve işe alım kanallarını, performans ve potansiyel değerlendirme ile yan hak ve elde tutma politikalarıyla ilgili araştırma sonuçlarını içeriyor. Buna göre, 2017 yılında araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85’i yalnızca Yeni Mezun programı, yüzde 22’si yalnızca Yönetici Adayı (MT) programı ile ilerlediklerini belirtirken, yüzde 17’si bu iki programı kullandıkları bilgisini verdi. 
Buna karşılık, şirketlerin neredeyse yarısının yeni mezun olan yetenekleri çekmek için herhangi bir program kullanmadığı da görüldü. Araştırmadaki şirketlerin yüzde 53’ü Yeni Mezun ve Yönetici Adayları (MT) için tanıtım ve yetenek çekme kanalı kullandığını belirtirken, yüzde 47’si ise bu kanalları kullanmadığını açıkladı. Anket, yeni mezunların profesyonel yaşama başlarken ilk işlerini neye göre seçtiklerini de araştırdı. Buna göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 69’u Yeni mezun ve Yönetici Adaylarının (MT) “Şirket Prestiji ve Marka İmajı” sebebiyle kendilerini tercih ettiklerini belirtti. En az etkili olan faktör ise “Ücret Seviyesi”.
 
Yan haklar artık öncelik değil
Korn Ferry’nin küresel bazda gerçekleştirdiği ‘Yetenek Trendi’ araştırması da adayların işe başlayacakları şirketi seçerken, ücret paketinin diğer paketlere kıyasla daha az önemsendiğini gösterdi. Bin 100 insan kaynakları profesyonelinin katıldığı araştırmaya göre, yan haklar paketi adayların sadece yüzde 7’si için tercih sebebi. 2017 raporu, yeni mezunlara yönelik ücret politikalarının genel olarak şirketin içinde bulunduğu sektördeki ücret ortalamalarının dikkate alınmasıyla oluşturulduğunu gösterdi. Şirketlerin yüzde 81’i ücret politikalarını belirlerken faaliyet gösterdikleri sektörü referans piyasa olarak aldıklarını belirtti.
Ersin Yıldırım, yeni mezun çalışanlara verilen sorumluluklar doğrultusunda iş büyüklüğünün değişimine de bağlı olarak çalışanların ücretlerinin farklılaştığını, yeni mezun çalışanların yıllık brüt maaşlarının 45 bin- 70 bin TL aralığında değiştiğini belirtti.
Korn Ferry’nin ‘Yetenek Trendi’ araştırması hangi alanda daha çok yeteneğe ihtiyaç duyulduğu konusunu da araştırdı. Buna göre, en çok ihtiyaç duyulan alanların başında satış, Ar-Ge ve bilişim teknolojileri geliyor. Bu üç temel alandaki dönüşüm, yeni döneme ayak uyduracak ve bunu yönetecek yeni yeteneklerin gelmesini de zorunlu kılıyor. Korn Ferry’nin araştırması, özellikle dijital dönüşüm ve tüketicilerin öncesine göre daha fazla veri üretmesi yüzünden yetenek ihtiyacının oluştuğunu gösteriyor.
Yeni mezunlar için sunulan yan haklar paketi de önemli kriterler arasında. Araştırmaya göre, şirketlerin önemli bir kısmının performans ölçüm sistemlerini kullanmadıkları görülüyor. Yeni mezun alımı yapan şirketlerin yüzde 77’si, Yönetici Adayı (MT) alımı yapan şirketlerin yüzde 79’u çalışanlarının performansını ölçen bir sistem kullanırken, şirketlerin yüzde 22’si herhangi bir ölçüm aracı kullanmadığını ifade etti.  
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics