İnsan Kaynakları 23 TEMMUZ 2017 / 16:47

Yöneticilerin dertleri bitmiyor

Assessment Systems, Türk iş dünyasındaki üst düzey yöneticilerin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak (VUCA) iş dünyasına hazırlıklarını gösteren bir araştırma yayımladı. 248 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen çalışmada, Saville Consulting tarafından geliştirilen Wave Profesyonel Tarzlar Envanteri kullanıldı. Araştırmada, söz konusu envanterin 4 boyutu VUCA dünyasında başarı için gereken yetkinliklerle ilişkilendiriliyor. Bu boyutlar ise “Öğrenme Çevikliği”, “Yenilikçilik”, “Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum”.
“Öğrenme Çevikliği”; yöneticilerin işlerinde uzmanlaşma, öğrenmeye açık olma, sorunlar karşısında pratik yaklaşımlar sergileme ve kavrama becerileriyle ilgili. Araştırma sonuçlarına göre üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 29,8’i “Öğrenme Çevikliği” boyutunda ortalamanın üstünde, yani yüksek ya da çok yüksek bir performans gösteriyor. Ancak yüzde 34,7’si de bu konuda ortalamanın altında performans sergiliyor.
“Yenilikçilik” boyutu; yeni fikirler üretme, strateji geliştirme ve fırsatları araştırma yetkinliklerini ölçüyor. Bu boyutta da sonuçlar iç açıcı değil. Üst düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 40,4’ü “Yenilikçilik” boyutunda ortalamanın üstünde bir performans gösterirken, yüzde 21,8’i ise bu boyutta ortalamanın altında kalıyor.
“Dayanıklılık” boyutu, yöneticilerin çatışmaları çözüme kavuşturabilme yeteneğini, soğukkanlılıklarını ve zorlukların üstesinden gelebilme becerilerini kapsıyor ve araştırma, üst düzey yöneticilerin bu boyutta da zorlandığını gösteriyor. Çünkü üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 13,3’ü ortalamanın üstünde dayanıklılık sergiliyor. Yüzde 46’sı ise ortalamanın altında dayanıklılık sergileme eğiliminde. “Değişime Uyum” boyutunda ise pozitif düşünme, değişime uyum ve geribildirim isteme gibi özellikler değerlendiriliyor. Burada üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 18,9’u ortalamanın üstündeyken, yüzde 39,1’i ise ortalamanın altında kalıyor.
 
Öğrenme çevikliği yüksek olanlar kazanır
Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, üst düzey yöneticilerin VUCA dünyasında öne çıkabilmesi için bu dört boyutta ortalamanın üstünde olmaları gerektiğini, ama araştırmanın birçok yöneticinin her bir boyutta ortalamanın altında kaldığını gösterdiğine işaret etti. Sevinç, sonuçları şöyle değerlendirdi: 
”Hızla değişen ve gelişen teknoloji, VUCA koşullarının gerektirdiği öğrenme çevikliğini daha da önemli kılıyor. Araştırmamız, Türkiye’de üst düzey yöneticilerin bu konuda gelişim alanı olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, Türk yöneticilerin yüzde 34,7’sinin “Öğrenme Çevikliği” boyutunda beklenen seviyenin altında olduğunu gösterse de, VUCA dünyasında daha avantajlı konuma geçmek ve fark yaratan performanslar yakalamak için burada bir gelişim alanı da var. Türk yöneticilerin büyük çoğunluğunun “Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum” boyutlarında beklenenin altında bir seviyede olması ise oldukça düşündürücü. Zira VUCA şartlarında başarılı olmak için baskı, aksilik ve değişim yaratan durumlardan daha güçlü çıkabilmek, yüksek enerjiyle çalışabilmek, zorlu koşulları aşma motivasyonu ve değişen koşullara uyum önemli. Sonuçta üst düzey yöneticilerin zorluklarla başa çıkma ve değişen koşullara uyum becerilerini geliştirmesi Türk şirketlerinin başarısına katkı sağlayacak.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics