İnternet 08 OCAK 2013 / 13:18

e-Devletin temeli internete güven

Deloitte Türkiye, TÜSİAD ve TBV işbirliği ile ‘e-Devlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması-2012’ raporunu yayınladı. Raporda, e-Devlet/e-Belediye hizmeti uygulamalarına karşı duyulan güven, memnuniyet, uygulamaların kullanımının yaygınlığı, kullanım eğilimi, kullanılmama nedenleri ve uygulamalardan algılanan avantajlar ortaya konulurken, e-Devlet uygulamalarının “zaman kazanma” ve “maliyet avantajı” açısından başarılı bulunduğu görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 45 gibi bir oranla yarıya yakınının hem e-Devlet hem e-Belediye uygulamalarında internet kullanımını güvenli buldukları raporda öne çıktı. Bu oran, rapora göre, e-Devlet kullanıcıları için yüzde 50’ye ulaşırken, e-Belediye/e-Devlet hizmetlerini kullanmayanların internete olan güvenlerinin ise yüzde 33’e gerilediği görüldü. Bu sonuçtan yola çıkarak, e-Devlet kullanımının internete duyulan güven ile doğru orantılı olduğuna raporda dikkat çekildi. İnternet uygulamalarına güven açısından e-Devlet hizmetlerinden hemen sonra ise yüzde 48 ile “çevrimiçi bankacılık işlemleri" gelirken, onu “çevrimiçi ürün/hizmet satın alımı (e-Ticaret)” yüzde 40’lık oranı ile takip ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı e-Devlet uygulamalarını güvenli bulurken, e-Belediye uygulamaları için güven yüzde 49 oldu. e-Devlet kullanıcıları, yüzde 61 ile en çok SGK, yüzde 57 ile Sağlık Bakanlığı ve yüzde 56 ile Nüfus Vatandaşlık İşleri’nin çevrimiçi uygulamalarını kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ü e-Devlet uygulamalarını ‘zaman kazanma’ ve yüzde 70’i de ‘maliyet avantajı’ açısından başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 45 ile ulaşım, yüzde 44 ile kültür - sanat ve yüzde 44 ile meslek ve beceri kazandırma da e-Belediye kullanıcılarının en çok kullandığı üç uygulama olarak öne çıkıyor.

Yapıcı adımlar atılmalı

Araştırmaya göre, e-Devlet hizmetleri için 6.92, e-Belediye hizmetleri için ise 5 olarak belirtilen memnuniyet düzeyi Avrupa ülkelerinde ise 7.5. Bu da Türkiye’nin alması gereken bir yol olduğuna dikkat çekiyor. Hem e-Devlet hizmetlerinin kullanımını hem de memnuniyet düzeyini artırmak için raporda öncelikle e-Devlet/ e-Belediye hizmetlerine duyulan güvenin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken,  e-Devlet hizmetlerini kullanmayan her 4 kişiden birinin internet sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerin varlığından haberdar olmadığı ve bu nedenle vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Araştırmada, e-Devlet hizmeti kullanmayanların yüzde 15’inin sistemi kullanmanın zor olduğunu belirtmesi, yüzde 10’unun da istediği hizmeti bulamadığını ve kapsamının yeterli olmadığını belirtmesi bu konuda iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.