İnternet 08 OCAK 2013 / 13:18

e-Devletin temeli internete güven

Deloitte Türkiye, TÜSİAD ve TBV işbirliği ile ‘e-Devlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması-2012’ raporunu yayınladı. Raporda, e-Devlet/e-Belediye hizmeti uygulamalarına karşı duyulan güven, memnuniyet, uygulamaların kullanımının yaygınlığı, kullanım eğilimi, kullanılmama nedenleri ve uygulamalardan algılanan avantajlar ortaya konulurken, e-Devlet uygulamalarının “zaman kazanma” ve “maliyet avantajı” açısından başarılı bulunduğu görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 45 gibi bir oranla yarıya yakınının hem e-Devlet hem e-Belediye uygulamalarında internet kullanımını güvenli buldukları raporda öne çıktı. Bu oran, rapora göre, e-Devlet kullanıcıları için yüzde 50’ye ulaşırken, e-Belediye/e-Devlet hizmetlerini kullanmayanların internete olan güvenlerinin ise yüzde 33’e gerilediği görüldü. Bu sonuçtan yola çıkarak, e-Devlet kullanımının internete duyulan güven ile doğru orantılı olduğuna raporda dikkat çekildi. İnternet uygulamalarına güven açısından e-Devlet hizmetlerinden hemen sonra ise yüzde 48 ile “çevrimiçi bankacılık işlemleri" gelirken, onu “çevrimiçi ürün/hizmet satın alımı (e-Ticaret)” yüzde 40’lık oranı ile takip ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı e-Devlet uygulamalarını güvenli bulurken, e-Belediye uygulamaları için güven yüzde 49 oldu. e-Devlet kullanıcıları, yüzde 61 ile en çok SGK, yüzde 57 ile Sağlık Bakanlığı ve yüzde 56 ile Nüfus Vatandaşlık İşleri’nin çevrimiçi uygulamalarını kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ü e-Devlet uygulamalarını ‘zaman kazanma’ ve yüzde 70’i de ‘maliyet avantajı’ açısından başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 45 ile ulaşım, yüzde 44 ile kültür - sanat ve yüzde 44 ile meslek ve beceri kazandırma da e-Belediye kullanıcılarının en çok kullandığı üç uygulama olarak öne çıkıyor.

Yapıcı adımlar atılmalı

Araştırmaya göre, e-Devlet hizmetleri için 6.92, e-Belediye hizmetleri için ise 5 olarak belirtilen memnuniyet düzeyi Avrupa ülkelerinde ise 7.5. Bu da Türkiye’nin alması gereken bir yol olduğuna dikkat çekiyor. Hem e-Devlet hizmetlerinin kullanımını hem de memnuniyet düzeyini artırmak için raporda öncelikle e-Devlet/ e-Belediye hizmetlerine duyulan güvenin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken,  e-Devlet hizmetlerini kullanmayan her 4 kişiden birinin internet sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerin varlığından haberdar olmadığı ve bu nedenle vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Araştırmada, e-Devlet hizmeti kullanmayanların yüzde 15’inin sistemi kullanmanın zor olduğunu belirtmesi, yüzde 10’unun da istediği hizmeti bulamadığını ve kapsamının yeterli olmadığını belirtmesi bu konuda iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics