Dosya İş Analitiği Çözümleri 27 ŞUBAT 2016 / 11:08

Faydayı gören Türk şirketleri iş analitiği çözümlerinden faydalanmaya başladı

Teknolojinin iş süreçlerini oluşturduğu günümüzde iş analitiği gün geçtikçe artan bir önem kazanıyor. Veriyi toplamak kadar toplanan veriyi işleyip hızlı bir şekilde cevaplara döndürmek te şirketlerin ana öncelikleri arasında yer alıyor. İdea Kurucu Ortağı Aykut Güven, bunun sonucu olarak şirket ve kurumların iş analitiğini öncelikli olarak ele aldığını söylüyor ve ekliyor: “Son yıllarda kesintisiz olarak BT yatırımlarında yer verdiklerini izliyoruz.”
“İş Analitiği çözümleri ile kurum ve şirketlerin somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verebilmesi sağlanıyor. Kurum ve şirketlerin mevcut performansları detaylı bir şekilde ortaya konabiliyor ve ek olarak ileriye dönük neler yapılabileceğinin de belirlenmesinde yardımcı oluyor. Örneğin: Sadece müşterilerinin ne istediğini bilmekle kalmıyor; müşterinin  hangi fiyatı kabul edeceğini, her birinin yaşamı boyunca kaç ürün alabileceğini ve nelerin insanları daha fazla alım yapmaya teşvik edebileceğini de ön görebiliyorlar. Sadece stokların ne zaman azaldığını bilmekle kalmıyor aynı zamanda arz ve talep tedarik zincirlerindeki sorunları tahmin ederek  daha düşük stok ve daha iyi sipariş imkanı yakalayabiliyorlar.
İş süreçlerine bu çözümleri adapte etmek için her değişim projesinde olduğu gibi şirket yönetimi tarafından destek gerekmektedir. Genel kurum kültüründeki bu değişikliğin ilgili tüm kişi ve birimler tarafından benimsenmesi için şirket içi eğitimler yapılmalı ve iş süreçleri bu çözümleri kullanacak şekilde düzenlenerek kullanımı teşvik edilmelidir.
 
KOBİ’lerin ilgisi artıyor
KOBİ’lerin özellikle üst düzey yönetimlerinde iş analitiği çözümlerine ilginin arttığını gözlemliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya konan kullanımı kolay ve çevik yeni nesil iş analitiği çözümleri sayesinde daha önceleri KOBİ’lerin maliyetli ve zor olarak gördüğü bu alanda farkındalık artmış durumda. Dünyada Self Service BI kavramına karşılık gelen bu çözümlerin KOBİ’leri de kapsayacak şekilde yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Türkiye’ de geliştirilmiş bir ürün olarak Bussion KOBİ’lerin veri analitik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bulut tabanlı bir mimari ile tasarlandı. Böylece KOBİ gibi teknoloji seçiminde maliyetin ana bariyer olduğu şirketlerde bile kullanılabilmesi mümkün hale gelmektedir.  
Sadece iş hayatında değil her bir bireyin özel hayatına dokunan günlük alışveriş, sinema, trafik, sosyal medya vs ile artık  dijital bir dünyada yaşıyoruz. Farklı veri kaynaklarından sürekli akış yapan veriyi gerek iş hayatında gerekse bireysel ihtiyaçlar için analiz edebilmek bir ihtiyaç haline geldi. Özetle IoT ile birlikte günümüzde hem iş dünyası hem de bireysel açıdan analitik çözümleri olmazsa olmazlar arasında göreceğiz. 
Bu tür çözümler yurt dışında ortaya çıkarak genel kabul görmüş olmakla birlikte kısa sürede Türk şirketlerinde de karşılık buldu. İş süreçlerine analitiği dahil etmeye daha hazır olan kurumsal yapılarda kısa sürede yaygınlaştı. Zamanla KOBİ’lerde de bir farkındalık oluştu. Anlık analizin faydalarını gören Türk şirketleri hızla bu çözümleri adapte etmeye başladılar.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics