Dosya İş Analitiği Çözümleri 27 ŞUBAT 2016 / 12:46

İş analitiğinden yeterince faydalanmayan şirketler bakış açısını değiştirmeli

İş analitiği şirketlerin geleceğinde büyük rol oynarken teknolojiye uzak kalan bazı şirketler, kültürleri dolayısıyla bu avantajı değerlendirmiyorlar. Bu tip şirketleri kültürlerinde ve bakış açılarında değişiklik yapmaya çalışması gerektiğini söyleyen Detaysoft İş Zekası Grup Yöneticisi Altay Rodoplu şunları söyledi:
“Şirketler iş analitiği yatırımlarını sadece mevcut yaptığı işi hızlandıracak bir araç ve yatırım olarak görebiliyor. Bunun yerine kendi strateji ve hedefleri doğrultusunda gerektiğinde iş yapış şeklini ve süreçlerini değiştirerek kuruma değer katacak yatırımlar olarak ele alınırsa gerçek anlamda o zaman bir iş analitiği bakış açısına sahip olmaktadırlar. Bugün teknik olarak başarıyla kurulmuş fakat şirket içinde yeterince kullanılmayan iş analitiği uygulamalarına bakıldığında arkasında şirketin bakış açısı ve kurum kültüründen kaynaklanan nedenlerin ciddi bir yeri olduğu görülebilir. Bu farkındalığa sahip olan şirketlerin öncelikleri, bu bakış açısını değiştirmek ve şirketteki değişime katkı sağlayacak şekilde şu anki mevcut süreçlerden ziyade olması gereken süreçlere göre yatırımları hayat geçirmek oluyor.
İş analitiği çözümleri raporlamadan ziyade daha çok kurum çalışanlarının somut verilere ve analizlere dayalı, etkili, bilinçli ve hızlı kararlar almasına, bilginin kolay paylaşımı ve ortak karar verme sürecinin etkinleşmesiyle çalışanların aynı dili konuşmasına ve hatta bir adım ileri giderek şirket hedef ve stratejilerine odaklanmasına, iş yapış şekillerinin bu hedef ve stratejiler doğrultusunda değişmesine olanak sağlar. Bu sayede kurum içinde herkes aynı dili konuşur herkes aynı hedefe odaklanır. Örneğin karlılığını belli bir oranda arttırmak isteyen şirket yaptığı karlılık analizini kurum geneline yayarsa bundan herkes aynı şeyi anlar, herkes kendi yapması gerektiği alt hedefi görür ve herkes ortak hedefe odaklanabilir.”
  
Eski alışkanlıklar bırakılmadan verim alınamıyor
Günümüzde teknik olarak başarıyla kurulmuş fakat şirket içinde yeterince kullanılmayan iş analitiği uygulamalarına bakıldığında arkasında şirketin bakış açısı ve kurum kültüründen kaynaklanan nedenlerin ciddi bir yeri olduğu görülebilir. Kurumlar iş analitikleri projelerine önemli bir kaynak ayırmasına rağmen hala eski alışkanlıklarını değiştiremedikleri, hala eski iş yapış şekillerini bırakamadıkları için bu uygulamalardan yeterli verimi alamayabiliyor, iş analitiği uygulamalarının yapabileceği birçok işi kurum çalışanları kendileri yapmaya devam ediyor. Şirketler iş birimlerini öncelikle bu değişime inandırmalı. Şirket çalışanları bunun bir değişim getireceğini, herkesin aynı dilden konuşacağını ve herkesin şirket hedeflerine odaklanacağını bilmeli. Projelere başlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılıp öncelikler belirlenmeli. Tabi bunlar mevcut bakış açısını değiştirecek ve şirketteki değişime katkı sağlayacak şekilde şu anki mevcut süreçlerden ziyade olması gereken süreçlere göre yapılmalıdır. İhtiyaç analizi ve önceliklendirmeden sonra proje detayı konuşulmaya başlanmalıdır.
Küçük ve orta ölçekli firmalarda iş analitiği çözümlerinin kendilerine küresel ölçeğe göre daha az faydalı olup olmadığı sorusu vardır. Bir firmanın, müşteri, sermaye, çalışan ve kendi iç süreç ve iş akışları verilerini toplamaları için büyük ölçekli olmasına gerek yoktur. İnteraktif, tahmine yönelik, esnek, şeffaf, stratejik gibi sıfatlarla nitelendirebileceğimiz iş analitiği ve tüm veri analizleri, her ölçekteki firma için performans arttırıcı olmaktadır. KOBİ’lerde son yıllarda bu farkındalık oluşmaya başladı ve bütçelerine uygun iş analitiği çözümlerine odaklandılar. Tedarikçiler de KOBİ’lere özel etkinlikler düzenlemeye ve maliyet açısından daha uygun olacak çözümler sunmaya başladı.
Dünyanın giderek dijitalleşmesi, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi kavramların hayatımıza daha çok girmesi sonucunda buralardan elde edilecek verilerin analizi, simülasyonu, ileriye dönük tahminlemesi yine iş analitiği çözümleriyle anlam kazanacak. Dolayısıyla teknolojinin kullanımıyla rekabet avantajı yaratmak isteyen şirketler bunu iş analitiği çözümleriyle yapacak. Örneğin sosyal medyada hakkında ne konuşulduğunu öğrenmek isteyen bir şirket veriyi alıp anlamlı hale getirdikten sonra iş analitiği çözümleriyle analiz yaparak bunu bilgiye dönüştürecek.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics