Dosya İş Analitiği Çözümleri 27 ŞUBAT 2016 / 09:10

İş analitiğinin en büyük faydası rekabette sağladığı avantaj

Günümüzde başarılı şirketlerin tamamı iş analitiği çözümlerini iş süreçlerinin dahili bir bölümü olarak görüyor. Bu nedenle de şirketin sahip olduğu tüm verileri en doğru ve hızlı şekilde değerlendirmeye odaklanıyorlar. Eskiden pahalı bir hizmet gibi algılanan iş analitiği çözümleri bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha ulaşılabilir oldu ve KOBİ’lerin de tercih ettiği bir yatırım alanı haline geldi. Futboldan enerji şirketlerine kadar neredeyse tüm sektörlerde iş analitiği çözümlerinin sunduğu fırsatlardan faydalanılıyor. itelligence Türkiye Endüstriyel Satışlar Başkanı Fatih Irak, çözümlerin faydaları hakkında şunları söylüyor:
“İş analitiği çözümlerinin en büyük faydası, rekabette avantaj sağlamasıdır. Bunu da üretimden satışa ve hatta satış sonrası hizmetlere kadar her alanda mevcut durumu görme, verileri doğru şekilde yorumlama ve gelecek planlarına yön verme şeklinde yapıyor. Örneğin; iş analitiklerini kullanan bir futbol kulübü geçmiş müsabaka ve antrenmanları değerlendirerek futbolcularının belirlenen koşullardaki performanslarını, muhtemel sakatlıklarını görebilir. Bunu fabrika ölçeğinde değerlendirdiğimizde bir fabrikada yapılan üretimin nasıl daha verimli hale gelebileceği, mevcut makinaların bakım periyotlarına göre ihtiyaç duyulacak ürünler ve üretim kapasitesinde oluşabilecek değişimler gibi çok çeşitli veriler elde edilebilir. Firmalar belirledikleri ürünlerin hangi koşullarda daha çok satabileceğini görerek üretimini buna göre ayarlayabilir ya da çalışanlarının performansını etkileyen durumları daha yakından takip edebilir.

Öncelikle çözüm ortağını belirlemek gerek
İlk etapta yapılması gereken doğru çözüm ortağını belirlemek olacaktır çünkü firma tarafından belirlenen ihtiyaçların en doğru şekilde analiz edilmesi ve çözümlerin üretilmesi , sonrasında tüm iş süreçlerinin tek bir platform üzerinde birleştirilmesi ilgili çözüm ortağı firmanın sorumluluğunda olacaktır. Burada göz önünde bulundurulması gereken ana kriterler arasında uçtan uca kurulum kabiliyeti, iş analitiği çözümlerine ihtiyaç duyan firmanın bulunduğu sektöre ait referanslar ve bilgi birikimi, yine yurtiçi ve yurtdışı destek imkanlarının sunabilmesi olarak sıralanabilir.
KOBİ’lerin iş analitiği çözümlerine bakışları bu hizmetin yüksek bütçe gerektirdiği yönündeydi ancak bu kanı artık yıkılmış durumda. Şu anda KOBİ’lerin bu konuya yaklaşımlarındaki en önemli soru “bu sistem bana nasıl bir fayda sağlayacak” şeklinde oluyor. Özellikle yapılan işin belirli standartlarda olduğu ve değiştirilemeyeceği düşünülen sektörlerde bu tür sorularla karşılaşıyoruz. Örneğin tarımla uğraşan firmalar için her şey standartmış gibi görünüyor fakat iş analitiği sayesinde toprağın durumu, mevcut ve beklenen sıcaklıklar, yağış oranı, tohumun verimliliği gibi veriler değerlendirilerek daha verimli sulama yapılması sağlanabilir. Hatta ürünlerin en doğru toplanma zamanları hesaplanarak toprağın daha verimli kullanılması sağlanabilir. Farkındalık yaratmak konusunda atılması gereken en önemli adım iş analitiğinin faydasını reel ölçütlerle ve her sektör özelinde gösterebilmek.” 
 
Büyük veri önem kazanıyor
Dijitalleşen dünya ile birlikte büyük veri kavramı gitgide daha çok önem kazanıyor. Ortaya çıkan verilerin depolanması ve işlenebilmesi iş analitiği ve teknoloji çözümlerinin alanına giriyor. Bu yönüyle iş dünyasında köklü değişiklikler yaratabilecek. İş dünyasında müşteriyi anlamak önemli bir konu fakat gelişen teknoloji sayesinde bir kurumun kendisini anlaması da bir o kadar önem kazanıyor. İş analitiği rekabette ciddi avantajlar sağlayacak. Elindeki verileri doğru analiz eden şirketler maliyetlerini düşürüp, verimlik ve hızlarını artırırken karar mekanizmalarını da daha efektif ve anlık kullanabilecekler. Dijital dönüşüm, iş analitikleri ve teknoloji çözümlerinden faydalanan kurumlar için rekabette fark yaratılacak bir yolculuk olacaktır.
İş analitiği çözümleri kapsamında yurtdışında penetrasyonun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de her geçen gün sayısı hızla artan başarılı proje örnekleri sayesinde, Türk şirketlerinin de iş analitiği alanında daha çok yatırım yaptıklarını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ilginin artan bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics