Dosya İş Analitiği Çözümleri 27 ŞUBAT 2016 / 11:11

KOBİ’ler ‘Ne olduğu’, kurumsal şirketler ise ‘Nasıl olduğu’ sorularına yanıt arıyor

Anlamlandırılarak şirketlere vizyon sağlayan iş analitiği çözümleri, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını da etkileyecek. Elde edilen verilerin Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracağını belirten Kora Genel Müdürü Betül Onat şunları söylüyor:
“İş analitiği çözümleri,  KOBİ seviyedeki şirketlerde iş zekası raporları olarak anlaşılmaktadır. Hatta burada, Excel ile geliştirilen operasyonel raporlar bile akla gelebilmektedir. Kurumsal şirketler için iş analitiği deyince optimizasyon, simulasyon ve veri madenciliği araçlarının kullanılması,  bu araçlar kullanılarak ilgili sektöre ait kritik kararların alınabilmesi, süreçlerin otomatik hale getirilebilmesi gibi çözümlerden söz edilmektedir.
İş analitiği çözümleri, kurumlara öngörüsel ve istatiksel analiz yapma imkanı sağlar.  Çıkan analizler, iş zekası araçları ile görselleştirilerek kurum içinde yaygın kullanımı sağlar.  Elde edilen kurumsal hafıza ile kritik kararlar alınabilir.  
KOBİ’lerde iş analitiği çözümleri için farkındalık yaratılması öncelikle şirket sahip ve yöneticilerinin vizyonuna bağlıdır. KOBİ’de bir istatistik departmanı kurulması,  mevcut veriler üzerinden küçük simülasyonlar yapılması şirket genelinde iş analitiği çözümlerinin ihtiyacını ortaya koyacaktır.   
Sektörel veriler, veri hacmi ciddi önem kazanacak. Ar-Ge departmanları artacak. Simülasyon, optimizasyon, veri madenciliği ve istatistik araçları kullanılarak sonuçlar üretilecek. Üretilen sonuçlar,  şirket tepe yönetiminin kritik kararlar almasını sağlayacak.   
Yurt dışındaki şirketler iş analitiğini çok önemsemekte, bunun için ciddi Ar-Ge yatırımları yapmaktadırlar.  Türk şirketlerinde ise KOBİ’ler ‘ne olduğu’, kurumsal şirketler ise ‘nasıl olduğu’ sorularına yanıt arama sürecinde olduğunu üzülerek söylemek durumundayım.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics