Dosya İş Analitiği ve Optimizasyon 03 ŞUBAT 2014 / 08:33

Büyük veri analizi proaktif yaklaşımları, bulut bilişim erişimini kolaylaştırıyor

Sosyal medya gibi farklı kaynaklardan gelen dağınık veri kümelerinden oluşan buna paralel olarak son yıllarda oldukça üzerinde durulan büyük veri ve bulut bilişim kavramları iş analitiği ve optimizasyon yaklaşımlarına da etki ediyor.

Büyük veri çözümleri günden güne artan ve çeşitlenen verinin bir arada işlenip analiz edilmesine olanak sağlıyor. Bulut bilişim hizmetleri, büyük yatırım maliyetlerine girmeksizin analitik çalışmaları yapılmasına olanak veriyor.
Turkcell Global Bilgi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, “Veri analizi ve iş analitik doğası gereği yüksek işlem gücüne sahip sitemler üzerinden çalışması gereken istatistiksel modeller. Bulut bilişim böyle büyük bir yatırımın için iyi bir alternatif oluşturuyor” dedi.
Bimsa İş Zekâsı Takım Lideri Altay Rodoplu, güvenlik unsuruna dikkat çekti: “Bulut bilişim teknolojilerinde maliyetlerin düşük olması, veriye erişimin zaman ve mekândan bağımsız olması her ne kadar cazip görünse de veri güvenliği hala en önemli sorun olarak görülüyor. Bu sorun aşıldığında iş analitikleri çözümlerinin günümüzde web tabanlı olması nedeniyle bulut üzerinde kullanılması çok kısa ve kolay bir şekilde yaygınlaşacaktır.”
Bulut bilişimle, veriler daha geniş kitlelere kısa sürede ulaşıyor
KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, bulut bilişimin iş analitiği sonuçlarına etkilerinden şöyle bahsetti: “Bulut bilişim aracılığıyla verilerin merkezileştirilerek konsolide edilmesi elde edilen iş analitiği sonuçlarının daha geniş kitlelere daha kısa sürede ulaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca analitik çözümlere yapılacak yatırım maliyetinin düşürülerek orta ve küçük ölçekteki işletmelere maliyet avantajı sağlanması da beklenmektedir. Bu noktada bulut bilişimin iş analitiği çözümlerinin yaygınlaşmasında önemli bir role sahip olduğunu söyleyebiliriz.”
Likya Teknoloji Genel Müdür Hakan Sarıbıyık, veri ambarı yönteminin yarattığı sıkıntılardan söz etti: “Önceden şirketlerin iş analitiği yapması kendi verilerine dayalı bir çalışmayı, bu da ciddi bir ön yatırımı gerektirmekteydi. Veri ambarı olması bu hazırlıklardan en önemlisi olarak söylenebilir. Bu durum kurumları sıkıntıya düşürüyordu. Veri ambarı yaklaşımı tek bir doğruya sınırlı sayıda insan kaynağı ve donanım ile gitmeyi hedeflemektedir. Bu da hem istenen sonuçlara erişmede iç kaynaklar ile sınırlı olmayı getirmekte, hem de farklı bakış açılarının şirket süreçlerine katılmasını olanaksız hale getirmekteydi. Şirket içinde bile veri ambarı raporları yayınlandığında birçok kişinin haberi olmamakta, haberi olanların da sürece katılmamalarından dolayı çıkan raporlara güvensizlikleri olabilmekteydi. Bu verilere dayanılarak yapılan iş analitiği çalışmaları da bu güvensizlikten ve kısıtlı bakıştan payını almaktaydı.”
Sarıbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulut bilişim bu kısıtları ortadan kaldırması ile iş yapma alışkanlıklarını kökünden değiştiriyor. Karar süreçlerinin kısıtlı bilgiye dayanarak ilerlemesi, problemin seçiminden istenen sonuçların alınmasına kadar olan sürecin kolay erişilebilir olması çıkan sonucun güvenilirliğini artırmakta, farklı bakış açılarını içine alabilmektedir. Ayrıca, KOBİ’lerin bulut bilişimi doğru kullanmaları ile daha önce düşünmedikleri iş analitiği çözümlerini makul bir maliyet ve sürede kendi işleri için geliştirebilirler.”
Proline Ürün Müdürü Veli Hazar ise, “Büyük veri ile ilgili süreçleri göz önünde bulundurduğumuzda veriye ulaşılması, verinin toplanması ve analizine yönelik güçlü bir BT altyapısı gerekmektedir. Bu sürecin maliyetlerini düşündüğümüzde bulut bilişim kurumlar gerekli altyapıyı kendi bünyelerinde kurduklarında oluşabilecek maliyetlerle kıyaslandığında daha ekonomik çözümler sunabilmektedir. Her geçen gün veri miktarının daha da arttığını düşünecek olursak, ölçeklenebilir bir yapının anahtar rolünü bulut bilişimin sağlayabileceğini söyleyebiliriz” dedi. Sybase Satış Müdürü Muzaffer Yöntem, “Teknolojilerin olgunlaşmasının yanında, güvenlik kaygılarının da yavaş yavaş azalmasıyla buluta olan yönelme tartışmasız ciddi maliyet avantajı doğuracaktır. Diğer yandan özellikle büyük verideki nitelikli iş gücü eksikliği, analitik dünyanın buluttan faydalanmasının önemini bir kat daha artırmaktadır” dedi.

Büyük veri hem kurumlara hem müşterilere avantajlar sağlıyor

“Büyük veri pek çok farklı sektör ve çözüm alanında farklı ve çok daha verimli yaklaşımların hayata geçirilmesini mümkün kılacak. Örneğin büyük veri sayesinde, kurumlar müşterileri için daha zengin kişiselleştirilmiş teklifleri gerçek zamanlı olarak sunabilecek. Bu da müşterileri hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere yönlendirecek, hem de kurumların karlılığı yüksek satışlar yapabilmesini mümkün kılacak” diyen Microsoft Türkiye Bulut ve İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, bulut bilişimin ise altyapı yatırımı gerçekleştirmeden, yönetim gereksinimlerini azaltan yapısıyla iş analitiği çözümlerinin küçük ölçekli işletmelere kadar kullanılabilmesine olanak tanırken, büyük ölçekli kurumlar için öncü çözümlerin konumlandığı ana platform haline geldiğini belirtti.

Veri analizi karar destek mekanizmalarına dönüştürülmeli

“Veri analizi ile bilginin yorumlanması süreçlerinin karar destek mekanizmalarına dönüştürülmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Anlık sonuçlar elde edebilmek için hızlı karar almak ya da atik davranmak gerekiyor” diyen itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük verinin” yönetilmesi ihtiyacı ölçekten bağımsız her kurumun ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. Çok basit bir örnekle sosyal medya kanalıyla pazarlama ve kurumsal imaj faaliyeti yürüten bir kurum, birdenbire çok büyük bir kitlenin bilgi ve girdilerini yönetir hale gelebiliyor. Bununla beraber, büyük veri üzerinden analiz/yorum ve anlık kurumsal manevralar yapabilmek için kullanılan karar destek teknolojilerinin de alışılagelmiş olanın çok dışında kabiliyetlere ihtiyacı var.”

Büyük veri analizleriyle proaktif çözümler

IBM Türk Yazılım Grubu Ülke Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, büyük veri analizlerinin sağladığı avantajlardan bahsetti: “Büyük veri analitik çözümleri gerek devlete gerekse de özel sektördeki yöneticilere en ince noktalarına kadar eğilimleri ve belli başlı kalıpları tanıyarak olayları öngörme, kaynaklarını koordine etme ve sonuçları iyileştirme adına fırsatlar tanıyor. Analitik sadece üstlenilen misyonları iyileştirme ve maliyetleri kontrol altında tutmak için değil, aynı zamanda riskleri, tehditleri, dolandırıcılıkları ve istismarları tespit ederek zamanında ve uygun aksiyon almaları açısından da değerlidir.”

Nalbantoğlu, bulut bilişimle ilgili şunları ekledi: “Doğru uygulandığında bulut bilişim; değişimi ve dönüşümü zor, pahalı bir BT sistemi içinde kilitli kalma riskini ortadan kaldırır. Bulutu doğru biçimde ve güvenlik esasları gözeterek, bir strateji olarak benimseyen organizasyonlar; sunduğu yenilik, esneklik ve hız ile yeni değerler yakalayabilirler.”

“Kullandığın kadar öde” maliyet avantajı sağlıyor

Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman, “İş analitiği kapsamında biriktirilen verilerin BT birimleri tarafından yönetilmesi başlı başına yetkinlik gerektiren bir husustur. Özellikle büyük verinin oluştuğu sistemler hem fiziksel hem de maddi olarak şirketlerin finansal kayıtlarında yüksek kalemler olarak yer almaktadır” dedi ve ekledi: “Bulut bilişim şirketlerin iş analitiği ihtiyaçlarını karşılama konusunda yüksek teknolojik çözümler sunmakta, yer ve mekân bağımsız veriye erişime imkân sağlamaktadır. Büyük veri saklanması için gerekli tüm altyapıya sahip olan bulut bilişim ve işletimi şirketlerin bu kadar büyük bir yatırıma sahip olmadan “kullandığın kadar öde” mantığıyla sınıfının en son örneği yapılara sahip olmasına imkân sağlamaktadır.”
ETİKETLER : Sayı:957

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics