Dosya İş Analitiği ve Optimizasyon 03 ŞUBAT 2014 / 08:32

İhtiyaca uygun yöntem seçmek maliyet avantajı da sağlıyor

Kurumlar kendine uygun iş analitiği ve optimizasyon yöntemini seçerken öncelikli olarak ihtiyaçlarını belirlemeli, verinin büyüklüğü ve yapısını da dikkate alarak uygun maliyetli yöntemler tercih edilmeli.

Verilerin hızla işlenerek geç kalmadan karar mekanizmalarda yer alması kurumlara hız katıyor. Bu noktada doğru iş analitiği ve optimizasyon yöntemini seçmek büyük önem taşıyor.
“İş analitiği yöntemi seçerken kurumlar öncelikli olarak kendi süreçlerini analiz edip süreçlerindeki eksikleri ortaya çıkarmalı, şirket strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli ihtiyaçlarını belirlemeli ve iş analitiği çözümünün bu ihtiyaçları gidermede bir araç olması gerektiğini bilmelidir” diyen Bimsa İş Zekası Takım Lideri Altay Rodoplu, iş analitiğinin şirketlerdeki bu değişime katkıda bulunursa gerçek anlamda kullanılabileceğine dikkat çekti.
Açık analitik platformlar oluşturulmalı
itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer ise “Analitik yaklaşımlar fiili hayatın irdelenmesinden başlayıp, geleceğin projeksiyonlarında, stratejik uyumunda vb. alanlarda karşılık bulabiliyor. Bu durum her kurumun esnek, sürdürülebilir ve değişiklik/gelişimlere açık analitik platformunu oluşturmasını gerektiriyor” dedi.
İş analitiği çözümlerinin başarıyla uygulanması için belli bir vizyon çerçevesinde hareket edilmesi ve yeterli kurumsal olgunluğun oluşmasının gerekliliğine dikkat çeken KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, “Ülkemizde, büyük ölçekli şirketlerde, kurumsal kültürün oturması ile birlikte iş zekâsı ve analitiği çözümleri büyük oranda yaygınlaşmıştır. Örneğin üretim yapan bir şirket, kurumsal kaynak planlaması gibi kurumsal kültürü dönüştürücü bir yapı kurgulamadan iş zekâsı ve analitiği çözümlerini kullanmak istediği noktada ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Bu noktada ekonomik geri dönüşün (ROI) en iyi sağlanacağı, toplam sahiplik oranının yüksek olduğu, destek hizmetleri iyi olan BT şirketlerinin seçilmesi önemlidir” dedi.
İş analitiği yazılımını buluttan temin etmek maliyet avantajı sağlar
Likya Teknoloji Genel Müdürü Hakan Sarıbıyık, kurumların öncelikle doğru problemlerle uğraşmaya özen göstermeleri gerektiğini ve yılda birkaç defa kullanılacak iş analitiği yazılımının buluttan tedarik etme yolu ile ciddi maliyet avantajları sağlanabileceğini belirtti.
“Problemi doğru olarak seçtikten sonra ilgili iş analitiği yöntemleri içinden seçim için belirli faktörler değerlendirilmelidir” diyen Sarıbıyık, bu faktörlerle ilgili şu detayları paylaştı: “İnsan kaynağı açısından kullanılacak yöntem bilinir veya makul sürede öğrenilebilir olmalı ve gerektiği durumlarda danışmanlık ücretleri bütçe içinde karşılanabilir ölçekte olmalıdır. Verinin büyüklüğü ve yapısı da seçim için önemlidir, SQL kullanılamayan bir veri için noSQL bir veritabanı ile çalışmak buna uygun bir iş analitiği yöntemi seçmek önemlidir. Gerektiği durumda büyük veri için Hadoop bütünleşmesinin en baştan itibaren değerlendirilmesi gerekmektedir.”
Hazır analiz yöntemleri finansal açıdan daha uygun
Proline Ürün Müdürü Veli Hazar, şu örneği paylaştı: “Örneğin, büyük veriyi oluşturan en önemli bileşenlerden biri olan sosyal medyayı göz önünde bulundurduğumuzda, bazı kurumların sosyal medya analizi için kendi içlerinde kaynak ayırıp geliştirme yaptıklarını görüyoruz. Kurumların gerçekte odaklanmaları gereken çalışma yöntemi bu olmamalıdır. Zira kurumların, ihtiyaçlarına uygun ve hazır analiz ürünleri seçerek ya da geliştirme hizmetini dışarıdan temin ederek ilerlemeleri gerek zaman gerekse finansal açıdan daha uygundur. Bu şekilde kurumlar konuyla ilgili tecrübeli ve farklı deneyimlere sahip uygulama geliştiricilerle çalışarak daha yüksek performanslar elde edebilirler.”
QlikView Türkiye Ürün Müdürü Emre Çabuk da, “Kurumların her şeyden önce ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu ihtiyaçları yaklaşım ve teknolojik olarak karşılayacak en doğru araç/ları seçmesi gerekmektedir” dedi.
SAS Türkiye Analik Çözümler Lideri Özlem Akpınar da yöntem seçerken ihtiyaçların belirlenmesinin gerekliliğine şu sözlerle dikkat çekti: “Kurumlar öncelikle iş problemlerini tüm detayları ile analiz edip, ihtiyaçları ve kazanımları doğru bir şekilde belirlemelidirler. Bu çalışmanın sonuçlarını göz önüne alarak yapılacak önceliklendirme ile en doğru yöntemleri belirleyebileceklerdir.”
“Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ihtiyaçların çok net şekilde ortaya çıkarılması ve bu konudaki ana başlıkların belirlenmesidir” diyen Sybase Satış Müdürü Muzaffer Yöntem, şöyle devam etti: “Teknolojiye odaklanarak yapılan seçimlerin, genelde yanlış sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Mevcut analitik dünyada çoklu farklı profilli kullanıcı kitlesini tatmin etmek ve sonunda başarılı sonuçlara ulaşabilmek için, en geniş yelpazede bütünleşik çözüm sunabilmek önem kazanmıştır.”

İhtiyaca uygun yöntemler tercih edilmeli

E-defter.com Kurucu Ortağı Sean Yu iş analitiği ve optimizasyonu yöntemi seçerken kullanım kolaylığı, fiyat ve işletmenin gelişim evresine en uygun çözüm olmasına dikkat çekti ve ekledi:
“Çoğu işletme insan kaynağı ayıramadığı ya da kullanması çok zor olduğu için bir kenara bıraktığı ihtiyacı olmayan sofistike çözümlere bütçe ayırmakla kalıyor. O nedenle, ihtiyaçların iyi tanımlanması ve bu ihtiyaçları karşılayacak kullanımı en kolay ve ekonomik çözümlere gidilmesi faydalı olacaktır.”

Her çeşit veriyi analiz edebilecek yöntemler seçilmeli

Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal, “Şirketler bir analitik yöntemi seçerken operasyonel uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi ve cihazlardan oluşan algılayıcı verisi gibi yapısal ve yapısal olmayan tüm veri kaynaklarındaki verinin işlenmesine, veri kalitesinin artırılarak değerli bilgiye dönüştürülmesine olanak sağlayan yaklaşımları tercih etmelidir” dedi.
Dal, şöyle devam etti: “Doğru bir analitik çözüm yaklaşımı bilgiyi her an sorgulanabilir, farklı iş uygulamaları tarafından kullanılabilir, gelecek ile ilgili öngörülerde ya da gerçek zamanlı veri üzerinden anlık akıllı kararların alınmasını sağlayabilen bir altyapı ve uygun mekanizmada olmalıdır.”

İçgüdülerle değil uygun analiz yöntemleriyle karar verilmeli

Turkcell Global Bilgi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, iş analitiğinde kullanılan yöntemlerden şu sözlerle bahsetti: “İş analitiğinde kullanılan yöntemler, iş problemine mühendislik yaklaşımını istatistiksel modellerle birleştirerek çözüm üretir. Bu yöntemlerden ilki tanımlayıcı, açıklayıcı analizler, diğeri ise veriyi anlamaya, sınıflandırmaya, geçmişten bir yaklaşım veya eğilim çıkarmaya yarayan analizlerdir. Tahminsel analizler ise istatistiksel modeller ve makine öğrenme tekniklerini kullanarak şu anki durumu tespit edip, geleceği tahmin etmeye yarayan analizlerdir. Simülasyon ve optimizasyon yöntemleri ile de analiz sonuçlarımızın farklı örneklemler üzerinde gerçeklemesini sağlayıp, analizleri en iyi seviyeye getirerek, ihtiyacımızı optimum şekilde karşılayacak yöntemlerdir. Analiz sonuçlarımızın uygulanabilirliği ve görsel zenginliği açısından veri çeşitliliği ve bunların konsolidasyonu ile oluşan sonuç üzerinden analiz yapılması önem teşkil ediyor.”

Kullanılacak veri kümelerinin belirlenmesi öncelikli

Keytorc Yönetici Ortaklarından Barış Sarıalioğlu, “İş analitiği yöntemi belirlenirken, en önemli konulardan birisi kullanılacak veri kümelerinin belirlenmesidir. Kapsam içine alınacak verilerin sahip olması gereken en önemli karakteristik özellikleri, bu verilerin güncel, tutarlı, bütünleşmiş, hatasız ve bütünlük arz eden veriler olmalarıdır. Bu sayede kurumlar karar alma ve iş yapış yaklaşımlarını somut verilere ve bilgilere dayalı bir biçimde organize edebilirler” dedi ve ekledi: “BT projelerinin en önemli fazlarından olan yazılım testlerinden örnek verecek olursak; herhangi bir test senaryosunda kullanılacak verinin güncellenmemiş, tutarsız ve hatalı olması; yapılan kalite ölçümünün, tespit edilen bulguların ve buna bağlı tahminlemelerin de aynı oranda hatalı olması anlamını taşımaktadır. Bu sebeple, kullanılacak verinin kalitesi, işin sonucuna direk etki etmektedir.”
ETİKETLER : Sayı:957