Dosya İş Analitiği ve Optimizasyon 03 ŞUBAT 2014 / 08:31

İş analitiğinde bellek içi teknoloji öne çıkıyor

İş analitiği ve optimizasyon yöntemlerinde öne çıkan bellek içi teknoloji ve gerçek zamanlı analitikler, kurumsal iş yazılımlarının performansını artırarak iş yapış şekillerini iyileştiriyor, karar alma mekanizmalarına dahil oluyor.

Hızla artan verinin de etkisiyle, iş analitiği alanında şu anda en öne çıkan eğilim bellek içi teknoloji, (in-memory) çalışan uygulamalar. Bu yaklaşım kurumlara büyük veri üzerinde çok hızlı analizler gerçekleştirip, öngörüler oluşturup, bunları hızlı aksiyona dönüştürme şansı sağlıyor.
Bimsa İş Zekası Takım Lideri Altay Rodoplu, İş analitiği çözümleri raporlamadan

ziyade daha çok kurum çalışanlarının somut verilere ve analizlere dayalı, etkili, bilinçli ve hızlı kararlar almasına, bilginin kolay paylaşımı ve ortak karar verme sürecinin etkinleşmesiyle çalışanların aynı dili konuşmasına ve hatta bir adım ileri giderek şirket hedef ve stratejilerine odaklanmasına olanak sağladığını belirtti ve ekledi: “İş analitiği çözümleri kullanıp bu süreci yaşamayan şirketler süreçlerini bir daha gözden geçirmeliler.
Turkcell Global Bilgi Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, ise iş analitiğini şöyle tanımladı: “İş analitiği en basit ifadesiyle optimizasyon, simülasyon ve veri madenciliği tekniklerinin kullanılmasıyla iş sonuçları üretmek anlamına geliyor. Başka bir tanımla verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verebilen bir mekanizma ile iş performansını anlamaya ve geleceğe yönelik tahminler yaparak, rekabet avantajına sahip olmaktır.”
Arkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Veri kümesi, artan veri kaynaklarının çeşitliliği ve boyutu ile farklı yaklaşımları da beraberinde getiriyor. Veri işleme süreci artık bir iş kolundan çok bilim dalı olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte büyük veriyi işleme, analiz ve anlamlandırma kabiliyetinin önemini artırıyor.”
IBM Türk Yazılım Grubu Ülke Müdürü Gökhan Nalbantoğlu iş analitiği ve optimizasyonun sağladığı avantajlardan şu sözlerle bahsetti: “Eldeki verileri bilgiye dönüştürerek iş stratejileri oluşturmak, gelişen pazar dinamiklerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özellikler geliştirmek gibi çok kritik faydalar sunuyor. Veri büyümesi uygun iş analitiği çözümü aracılığıyla kontrol altına alındığında yeni iş fırsatları yaratmak ve kurumların daha fazla müşteriye ulaşmak, müşterileri daha iyi tanımak, kişiye özel çözümler sunmak, uzun vadede maliyet avantajları kazanmak, daha yerinde karar mekanizmaları geliştirmek, kurum-içi ve dışı iletişimi/etkileşimi geliştirmek gibi pek çok avantaj sağlayan bir alan olarak karşımıza çıkıyor.”
KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, iş zekâsı ve analitiği alanındaki en önemli eğilimleri, “Büyük veri, mobil, bulut bilişim, tahminsel analitik, iş zekâsı, in-memory ve gerçek zamanlı analitik” olarak sıraladı.
Çetinoğlu, bu eğilimlerle birlikte iş analitiğinde yaşanan değişimlerden şu sözlerle bahsetti: “Büyük veri ile daha önce kurumlar tarafından değerlendirilmeyen her hareket ve veri, anlamlı bilgiye dönüşür. Bu kavram çerçevesinde; veri bilimciliği ve hadoop, mapreduce gibi kavramları ile farklı hizmet sağlayıcıların ürettikleri yeni donanım, yazılım ve metodolojiler ortaya çıkmıştır.”
İş analitiği çözümleri ise analiz, raporlama, karar verme gibi ihtiyaçlara yanıt verdiğini belirten Çetinoğlu, “Doğru bilgiye, doğru zamanda, doğru formatta hızlı erişim ve aksiyonun alınmasını sağlayan karar destek sistemleri olan iş analitiği çözümlerinin, kurumlara uyarlanması sürecinde, öncelikle kurumların ilgili iş süreçleri sorgulanır ve eksik görülen noktalarda süreç iyileştirmeleri yapılır. Kurumların iş birimlerinin analitik bir kültüre geçmelerine destek olan iş analitiği çözümleri ile ayrıca karar verme süreci kısalır, kullanıcı bağımlı oluşabilecek hataların önüne geçilir ve böylece kurum zaman ve maliyetten önemli oranlarda tasarruflar sağlar” dedi.
Likya Teknoloji Genel Müdür Hakan Sarıbıyık ise iş analitiği ve optimizasyonun faydalarıyla ilgili şunları söyledi: “Kurumlar iş analitiği ve optimizasyon yöntemleri ile müşterilerini daha iyi tanıma, hızlı değişen piyasa koşullarına uyum sağlama, dinamik kampanya yönetimi, müşterinin ürün tasarım ve geliştirme sürecine aktif katılım sağladığı ürün yaşam döngüleri, müşteri kaybına karşı hızlı aksiyon geliştirme, müşteri memnuniyetini artırma gibi ve daha birçok alanda faydalar sağlıyor.”
SAS Türkiye Analitik Çözümler Lideri Özlem Akpınar, hızla artan verinin de etkisiyle, iş analitiği alanında şu anda en öne çıkan eğilimin ‘in-memory’ çalışan uygulamalar olduğunu belirtti: “ Bu yaklaşım kurumlara büyük veri üzerinde çok hızlı analizler gerçekleştirip, öngörüler oluşturup, bunları hızlı aksiyona dönüştürme şansı sağlıyor. SAS olarak da özellikle son dönemde ağırlıklı olarak eğildiğimiz konuların başında gelen bu tip uygulamalarda, Visual Analytics sektördeki diğer uygulamalara göre başı çekmekte. Sadece raporlama yapmanın dışında, içindeki analitik metodlar ile analitik yaklaşımın tüm kuruma yaygınlaştırılmasında da büyük kolaylık sağlıyor.”
Kurumlar iş analitiği ile sağladığı avantajları ise şöyle sıraladı: “Kârlılık ve büyüme için fırsatları daha kolay öngörüp gerçekleştirebilir. Çok hızlı bir şekilde stratejik, operasyonel ve taktiksel aksiyonlar alabilir. Ve bu aksiyonlar tüm kurum çapında elle tutulabilir sonuçlara dönüştürülebilir.”

Bellek içi teknolojisi öne çıkıyor

“İş analitikleri uzun süredir gündemde olmasına rağmen, gerçek değerinin yeni anlaşılmaya başlandığını, giderek daha fazla tabana yayılmaya başladığını görüyoruz” diyen Sybase Satış Müdürü Muzaffer Yöntem, şunları ekledi: “Özellikle rekabetin ve maliyetlerin hassaslaştığı ortamlarda asıl fark yaratan kurumların, analitik dünyadan en optimize şekilde yararlananlar olduğunu görüyoruz. Bu noktadaki yeni akım, gerçek zamanlı bellek içi veri yönetim platformlarının olgunlaşması ile gerçek zamanlı veriye ulaşarak proaktif karar alma mekanizmasının tetiklenmesidir. “Nesnelerin interneti” olarak özetlenen büyük verinin oluşma şekli, akan verinin henüz kayıt edilmeden dahi gerekli uyarı ve tahminleme sistemlerini harekete geçirmesini mümkün kılmaktadır. Genelde geçmişe yönelik çalışan iş zekâsından, iş analitiklerine geçilen dünyada; artık nano saniyeler seviyesinde aksiyon alabilmek başlı başına yeni bir dönemi açmaktadır. Dolayısıyla yeni akımın oluşturduğu en önemli etkilerden birisi de eskiden iş uygulamaları etrafında oluşan analitik dünyanın bütünüyle yön değiştirmesidir. Yeni dönemde tüm bu yeni gelişmelerin de etkisiyle iş analitiklerinin çevresinde dikey iş uygulamaları oluşmakta ve mobilize edilmektedir. Çok büyük veri hacimleri içinde gerçek zamanlı olarak bunları yapabilmek ise, büyük veriden de faydalanmayı kaçınılmaz hale getirmektedir.”

Bellek içi teknolojisi öne çıkıyor

Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman, “İş dünyasının verileri değerlendirerek karar alma alışkanlığından, proaktif bir yaklaşım olan geleceği tahmin ederek karar alma/önlem alma yöntemine geçtiğini gözlemliyoruz” dedi ve ekledi: “Bu kapsamda geleceği tahmin etmek ve anlık verilere ulaşmanın önemi artıyor. Öte yandan gittikçe büyüyen veri hacminin yönetimi, oluşan büyük verinin depolanması, bakımı ve yönetimi gibi konularda şirketlerin BT birimleri yüksek gider yükü ile karşı karşıya kalıyor. Şirketin diğer birimleri için de, pazarın dinamik ve değişken yapısına yanıt verebilmek, bilgilere ve raporlara hızlı bir şekilde ulaşmak büyük önem kazanıyor.  Bellek içi teknolojisi ve gerçek zamanlı analitikler, kurumsal iş yazılımlarının performansını artırarak iş yapış şekillerini iyileştiren bir platform olarak öne çıkıyor.”

Veri analizi daha da önem kazanacak

Durumu iş zekâsı yönünden değerlendiren QlikView Türkiye Ürün Müdürü Emre Çabuk,  şunları belirtti: “Standart raporlama araçlarının yerini veri keşfi ve analiz araçlarının aldığını ve almaya hızla devam edeceğini görüyoruz. Bu yeni akım iş zekâsı çatısı altında çıkmış gibi görünse de gün geçtikçe farklı bir başlık halini aldı. Bugün bütün araştırma şirketleri iş zekâsı başlığından çok iş keşfi ve analizi başlığından bahsediyor. Önümüzdeki yıllarda bu başlığı çok daha sık duyacağız. Önümüzdeki yıllara baktığımızda iş zekâsı ve daha fazla iş keşfi konusunda beklentiler giderek artıyor. Kurumların gün geçtikçe hızlı bir şekilde veri çeşitliliği ve boyutları artıyor. Büyük verileri toplamak, işlemek, performanslı bir şekilde sorgulamak “Büyük veri” adı altında bir akım oluştururken, bu verileri görsel ve performanslı bir şekilde kolay arayüzlerle analiz etmek büyük veri çözümlerine bağlantı sağlamak gibi ayrı bir akım ortaya çıkardı. Aynı zamanda bu büyük verileri ve çeşitli verileri analiz edecek anlamlandırabilecek,  tahminlemeler yaparak karar alınmasına destek sağlayacak “Veri bilimcisi” gibi bir profil ihtiyacını da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yazılım dünyasında diğer bir sıcak konu bulut mimariler. Çok farklı çeşitlerle karşımıza çıkan bulut sistemleri önümüzdeki günlerde iş zekası tarafında çok daha sık duyacağız. Donanım, yazılım ve lisans temini, kurulumu, bakımı gibi konularda hem maddi hem de zaman maliyetlerinden kurtaran bulut mimariler ile şirketler kullanmaya karar verdikleri yazılımları anında kullanmaya başlayabiliyorlar. Bu esneklik iş zekâsı yazılımlarının Bulut servis sağlayıcıları ile ortak çalışmalar yapmaya itmektedir. Birçok iş zekâsı yazılımının da bulut mimaride şirketlerin hemen projelerine başlayabilecekleri hazır ortamlar sunmaktadır.”

Hazır analitik paketler öne çıkıyor

“İş analitiği alanındaki yenilikleri ve yönelimleri incelerken iki başlık altında konuyu değerlendirmek doğru olacaktır” diyen Smartiks İş Çözümleri Direktörü A.Utkan Şanda, bu başlıkları şöyle açıkladı: “İlki teknoloji alanındaki yenilikler ve yönelimler, ikincisi ise iş süreçleri ve iş analitiklerinin uygulanması ve kullanılması alanındaki yönelimler. Teknoloji alanında yönelimler, yazılım ve donanımın optimize edilerek bütünleşik olarak sunulduğu veritabanı ve analitik sunucuları, büyük veri ve bellek içi işlem yetenekleri ile konsolide edilmiş yüksek hacimdeki veriler içerisinde bilinmeyenin en hızlı ve kolay şekilde araştırılması ve raporlanması; HTML5 tabanlı gelişmiş web arayüzleri, mobil arayüzler ve bulut servisleri ile de analitik çözümlerin çok daha yaygın ve etkileşimli kullanımı üzerinde yoğunlaşmış durumda. İş analitiklerinin iş süreçlerinde kullanılmasında ise, gün geçtikçe hazır analitik paketlerin ve sektör spesifik standart süreçlerin parçası olarak standart raporlama yaklaşımların, sektörlere özel en iyi pratiklerin ve dünyadaki referans uygulama ve yaklaşımların çok daha fazla talep gördüğü ve kurumlar tarafından daha fazla önemsendiğini gözlemliyoruz. Hazır paketlerin ve en iyi pratiklerin kurumlara katkısı hazır veri ve analitik modellerin içerisinde sunulan bilgi birikiminin çok daha hızlı şekilde kurum kültürüne ve BT altyapısına yansıtılabilmesi ile daha yüksek fayda elde edilmesi olarak özetlenebilir.”
ETİKETLER : Sayı:957

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics