Dosya İş Analitiği ve Optimizasyon 26 MART 2018 / 13:41

Sahayı dinlemek, sürekli Ar-Ge demek

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal

Bugün 4. Endüstri Devrimi’nin konuşulduğu bir dönemdeyiz ve bilişim sektörü de bu endüstrinin amiral gemisi konumunda. 2018’de dünya genelindeki bilişim sektörü harcamalarının 3.7 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. “Böyle bir dönemin izleyicisi değil, oyuncularından biri olmamız için teknoloji sektörünü merkeze koymamız ve milli vizyonumuzun bir parçası haline getirmemiz gerek” tespitini paylaşan Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal’a göre, sektör büyümeye devam ediyor. Ama bir yandan da dünya bilişim pazarının hacmine baktığımızda, dünya genelinde henüz kayda değer bir yere sahip olmadığımızı görüyoruz.

“Esasında bu pastadan daha büyük bir pay almamızı sağlayacak her türlü kaynağa ve kapasiteye sahibiz” derken, “Potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmamız ve ayrışabilmemiz için sadece teknoloji şirketi sayısının artması ya da ihracat rakamlarının büyümesi yeterli değil” hatırlatmasını yapan Özer Hıncal, gereklilikleri ve Arvento’nun stratejisini şöyle anlattı:

“Yerli teknolojilerin gelişimi için eğitim sistemimizden ekonomik politikalarımıza uzanan geniş bir alanda daha aktif adımlar atmalıyız. Orta öğretimden başlayarak kodlama ve bilişim teknolojisinin diğer temelleriyle genç nesilleri tanıştırmalı, çok boyutlu düşünen yenilikçi nesiller yetiştirmeliyiz. Sonrasında da bu gençlerimize iyi iş imkanları sağlamalıyız. Yazılım sektöründe maalesef bir beyin göçü süreci yaşanıyor. Bu çocuklarımızın ülkemizde kalmasını sağlamamız gerek. Yerli teknolojilerin globalleşmesi için devlet ve özel sektör işbirliği ile inovasyonun daha çok desteklenmesi, sektörümüzü güçlendirecek yeni ekonomi politikalarının devreye sokulması da önemli. Doğru adımları attıktan sonra orta vadede dünya bilişim pazarının adı sayılan ülkelerden biri olmamızın önünde engel yok. Arvento olarak yazılım ve donanım üreten bir teknoloji şirketiyiz. Kuruluşumuzdan bu yana teknolojimizi yurtdışına ihraç ediyoruz. Son 13 yıldır Türkiye’de pazar lideri ve son beş senedir alanımızda dünyanın en büyük beş oyuncusundan biriyiz. Mobil takip sistemleri ve bu teknolojilerle bağlantılı IoT teknolojileri alanında dünyanın en büyük oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Alanımızda dünya çapında bilinen bir marka olma yolunda konumlandırmamızı şekillendiriyoruz.”

“Küresel yaygınlığımızı artıracağız”

Arvento, halen Avrupa’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Arap dünyasına 3 kıtada 30’a yakın ülkede faaliyet gösteriyor. Yazılım ve donanım geliştiren bir şirket olmanın verdiği esneklikle ülkelerin ihtiyaçlarına özel olarak ürünler geliştirebilen Arvento, her bölgenin kendine özel ekonomik, coğrafi ve sosyal koşullarını sağlayabilmeye önem veriyor. “Ürünlerinizin, bölgenin coğrafi ve iklimsel koşullarına uygun olması çok önemli” tespitini yapan Özer Hıncal, “Arap Yarımadası gibi çöl ikliminin hakim olduğu bir bölgede genel olarak gündüz 40 derece, geceleri ise 0 derecenin altına inen sıcaklık değerleri söz konusu. Dolayısıyla sunduğunuz sistemlerin bu koşullardaki bir coğrafyada sorunsuz çalışması ve yine aynı şekilde satış sonrası desteğinin de verilmesi gerekiyor” örneğini paylaştı.

Hem teknolojide hem hizmet kalitesi açısından belli bir standardın üzerine çıktıkları için bugün bu pazarlarda çok güçlü olduklarını vurgulayan Özer Hıncal, “Dünya pazarındaki bu yaygınlığımızı ve ürün portföyümüzün zenginliğini ise temelde Türkiye pazarındaki deneyimlerimize borçluyuz” dedi ve şöyle devam etti:

“Türkiye pazarı bizim için her zaman bulunmaz bir laboratuvar niteliği taşıdı. Şu anda 800 bine yakın araçta sistemlerimiz kullanılıyor ve sahadan gelen talepler sayesinde ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu zenginlik farklı ülkelerdeki operasyonlarımızda bize her zaman büyük avantaj sağlıyor. Ar-Ge çalışmalarımız ve ürün portföyümüzün bize sağladığı avantajların yanı sıra pazarlamaya yatırıma da devam ediyoruz. Arvento markasıyla dünyada konumlanmak adına çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Bu bağlamda, 2017 yılında Ekonomi Bakanlığı’nın Türk markalarının dünyada markalaşmasını desteklediği Turquality programına kabul edildik. Turquality programının gücünü de arkamıza alarak dünyanın farklı bölgelerinde kendi ofislerimizi kuruyoruz. Ülkeler özelinde markalaşma ve pazarlama iletişimi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz; önümüzdeki beş yıl içerisinde tıpkı Türkiye’de olduğu gibi hedef ülkelerimizde de Arvento adıyla markalaşmak.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics