Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 13:01

​Entegratörlerin desteği ön plana çıkıyor

Kurumların iş analitiği yatırımları faaliyet gösterdikleri alana göre değişmekle birlikte, genellikle iş zekası ile başlıyor. İş zekasının öncelikli tercih edilmesinin nedeni ise şirket içindeki farklı kullanıcı gruplarının isteklerini aynı anda karşılayabilmek ve yapılan işi görünür ve ölçülebilir hale getirmek. İkinci sırada ise müşteri analitiği yatırımları geliyor. Özellikle son müşteriye ürün/hizmet sağlayan şirketler için segmentasyon ve ürün/eğilim analizleri çok önemli hale geliyor. Sonraki sırayı ise daha çok regülasyonun zorunlu tuttuğu ihtiyaçlar belirliyor. Bu önceliklerin altını çizen IBM Analitik Çözümleri Lideri Merve Göral, şöyle devam etti:
“İş analitiği yatırımının yapılması süresince yine şirketlerin büyüklüğüne göre danışmanlık destek ihtiyaçları da farklılaşıyor. Büyük ölçekli şirketler geniş kapsamlı dönüşüm ya da dijitalleşme projeleri kapsamında sistem entegratörlerinden halihazırda danışmanlık hizmeti alabiliyor. Bu durumda yazılım seçim süreci ve stratejik konumlandırmasında da yine sistem entegratörlerinin desteği ön plana çıkıyor. Küçük ve orta ölçekli şirketler ise BT şirketlerini hem ürünün sahibi olarak görüp, hem de aynı alanda başka firmalar ile yaptıkları analitik projeler hakkında bilgi almak ve başarılı projelerde nasıl adımlar izlendiğini öğrenmek istiyorlar.”
Kamunun dönüşüm çalışmaları, özellikle devlet kurumlarının analitik yatırıma teşvik edilmesi açısından önem taşıyor. Bu farkındalığın geliştirilmesine bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmalar ve yasal zorunluluklar hız kazandırıyor. E-dönüşüm çalışmaları geleneksel yöntemlerle yapılan işlemleri elektronik platformlara ittikçe, üretilen veri miktarı artıyor ve bu verinin analizi hem daha değerli hale geliyor hem de zorlaşıyor. Merve Göral’a göre, bu koşullar da iş analitiği konusunu gündemde en üst sıralara taşıyor. Göral, 2016 yılı için nesnelerin interneti başlığı altındaki analitik çalışmaların ve Cognitive Computing teknolojisinin hız kazanacağı beklentisini dile getirdi. 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics