Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 13:06

Büyük veri analizine de ihtiyaç duyuluyor

Yoğun ve tüketici odaklı hizmetler sunan şirketlerin “iş analitiği” alanına yatırım yapmalarındaki temel önceliği; hacmi sürekli artan finansal veya operasyonel verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak, her gün artan rekabet ortamında farklılık yaratmak. İş analitiği yatırımı yapmak isteyen şirketler, süreci aşamalı olarak ele almak zorunda. Bu aşamalar, şirketin iş süreçlerinin analiz edilmesi, veri kaynaklarının belirlenmesi ve süreçlerin aksadığı noktaların tespit edilmesi. Özellikle iş süreçleri analizlerinin doğru danışman kadrolarıyla yapılması, hem mevcut resmin ortaya çıkması, hem de sektörde yapılan diğer uygulamaların ne gibi katma değer sağlayabileceğinin görülmesi açısından oldukça önemli. KoçSistem Arge ve İş Uygulamaları Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu’nun dikkat çektiği gibi, süreçlerin geleneksel yöntemlerden, yeni teknolojik altyapılara aktarılması; özellikle iş sahipleri açısından başlarda ekstra iş yükü olarak görülse de, proje sonrasında amaçlanan noktanın net bir şekilde belirlenmesi bu karışıklığı önlemekte. Projenin iş birimleri kadar üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, doğru teknolojik altyapının ve alanında tecrübeli danışmanların seçilmesi; projenin tasarım, geliştirilme ve tamamlanma sürecinde pozitif yönde fark yaratır. Çetinoğlu, şu detayları paylaştı:
“Altyapı yatırımlarının firmaların iş dinamizmine yaptığı katkının etkisi, büyük ölçekli şirketlerde yadsınamaz derecede. Bu gelişme furyasında, KOBİ’lerin de  teknolojik altyapılarındaki değişimlere her geçen gün daha sıcak baktığını görebiliyoruz. KOBİ’lerin üretim (ERP), satış (CRM) ve finansal verilerini bütünleşik şekilde bir araya getireceği bir yapıya ihtiyacı var. Orta boy işletmelerin genel çerçevede, öncelikli olarak tedarik ve finansal sistemlerini, iş analitiği teknoloji ortamına aktarıldığı görülmekte. Bu aktarımların ardından gelen en önemli ihtiyaç, verilerin analiz edilme yöntemi.  Altyapı yatırımlarının bir gider kaleminden öte  ihtiyaç olduğunu fark eden KOBİ’lerin, vizyonları açısından önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda KOBİ’lerin bu alandaki yatırımlarının artacağı öngörülmekte.”
Yeni iş alanları yaratmak ve pazar paylarındaki değişimi öngörmek; şirketler için vazgeçilemez bir ihtiyaç. Bu değişiklikleri ve beklentileri en hızlı şekilde yönetmek ve çıktıları karar verme mekanizmalarında değerlendirmek için iş analitiği, en hızlı ve en güvenilir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. İş analitiği sistemlerinin çıktıları, gün geçtikçe firmaların stratejik kararları için daha önemli birer girdi olacak. “Önümüzdeki yıllarda da BT yöneticilerinin ve karar vericilerin iş analitiğine odaklanmaya devam edeceği açık” beklentisini dile getiren Çetinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“İş analitiği çözümleri genel olarak farklı sistemleri bir araya getirerek, verilerin kaynak ve  birey bağımsız olarak hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak amacıyla konumlandırılmakta. İş analitiği çatısı altında birleşen tüm verilerin tutarlı, doğru ve elenmiş olması; şirketlerin iş analitiği sisteminden alınan çıktılara olan güvenini artıracak. Bu çıktılarla yapılan analizler, kullanıcıların bakış açılarını genişletecek ve sistemin kullanım alanlarının artmasını sağlayacak. Şirketler, iş analitiği sistemlerinin yanı sıra daha büyük resmi görmek için büyük veri analizine de ihtiyaç duyuyorlar. Bu şekilde kısa vadeli kararlar almak yerine trendi belirleyerek, pazarda meydana gelen değişimler karşısında avantajlı konum alabilecekler.”
 
 
 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics