Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 13:07

Büyük veri yatırımları ön plana çıkacak

İş analitiği yatırımı yapmayı planlayan şirketlerin öncelikleri şöyle sıralanıyor: Farklı sistemlerde yer alan verilerin tek bir ortamda raporlayarak karar alma sürecini hızlandırmak, zamana bağlı trend analizi ve ileriye dönük tahminleme ihtiyaçları yapmak ve son olarak, operasyonel sistemlerde kolayca karşılanamayan raporlama talepleri yapmak. Bu sıralamayı paylaşan Kora Satış Pazarlama Yöneticisi ve Fonksiyonel Danışman Gonca Soysal’a göre, iş analitiği projesi yapan firmalar, projenin başlangıç fazlarını danışmanlık desteği ile yürütmekte, ileri fazlarda kendi ekipleri ile çalışmayı maliyet açısından değerlendirmekte. Öncelikle operasyonel sistemlere sahip tüm KOBİ’lerin bu tür analitik çözümlere sıcak baktığı gözlemleniyor. “Üst yönetime raporlama noktasında sıcak çözümler sunmayan operasyonel sistemlerin bulunduğu KOBİ’lerde analitik çözümlere yatırım eğilimi oldukça yüksek” tespitini ekleyen Gonca Soysal, bu alanda beklentilerini şöyle anlattı:
“Kamu şirketlerinde, vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak iş analitiklerinin geliştirilmesi çok değerli. Biz kamudaki iş analitiği projelerinin, KOBİ’lerde yapılması hedeflenen projeler için lokomotif projeler olacağını düşünüyoruz. Gerek 2016 gerekse orta vadede iş zekası teknolojilerinin gelişerek kullanılacağını öngörüyoruz. Şu anda halen iş zekası teknolojileri kullanan KOBİ’lerde ise büyük veri yatırımlarının hızlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca uzun vadede artan ve çeşitlenen veri hacmine bağlı olarak NoSQL teknolojilerinin de analitik çözümlerde kullanılacağını öngörüyoruz.”
 
ETİKETLER : 1042