Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 13:08

Prediktif analiz ön plana çıkacak

Türkiye’de şirketler iş analitiği alanındaki yeni teknolojilerle tanışma konusunda ABD ve Avrupa ülkeleriyle aralarındaki farkı giderek kapatıyor. Şirketler artık, üretilen verilerin iş süreçlerinin bir parçası haline getirilmesinin yüksek bir iş değeri ve potansiyeli olduğuna inanmakta. Kendi ihtiyaçlarına uygun iş analitiği çözümlerinin başarının yolunu açacağına inanan bu şirketler, bu kapsamda danışmanlık hizmeti almaya daha fazla önem veriyor.
Büyük şirketler olgunluk seviyesi açısından KOBİ’lerin önünde gelse de son yıllarda KOBİ’lerde de bu yönde ciddi bir eğilim ve ilgi oluştuğu görülüyor. “Her yıl kazandığımız toplam müşterilerin yüzde 20-30’unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu söyleyebiliriz” bilgisini veren METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, kamunun e-Dönüşüm çalışmalarının etkilerini ve beklentilerini şöyle anlattı:
Türkiye’de bugün artık devlet kurumları dahil olmak üzere tüm kurumlar sunduğu hizmetleri teknolojik yeniliklere uygun olarak etkinleştiriyor. Kamunun e-Dönüşüm alanında yaptığı çalışmalar bu alanda olumlu etkide bulunuyor. Bununla birlikte, iş analitikleri konusunda kamunun maliye, hazine, ulusal güvenlik, SGK gibi başlıklarda alması gereken çok yol var. Özel sektörle çalışan bazı firmalar zaman zaman kamu sektörüne uzak bakıyor. Sektörel veya dikey iş analitikleri uygulamalarında ağırlıklı özel sektörle çalışan bu firmaların kamu ile de çalışması için özendirici bazı aksiyonlar alınması gerektiğine inanıyorum. 2016 ve sonrasında iş analitikleri çözümlerinin kullanımının tüm dünyada ve Türkiye’de katlanarak artacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca, karar verme ve strateji geliştirme süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren teknolojilere, daha fazla yatırım yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca mobil iş zekası ve işe/işletmeye özel araçlar da gelecek yıllarda daha fazla oranda kullanılacaktır. Bunun dışında, gelecek yıllarda şirketlerin prediktif analize daha fazla odaklanacağını da söyleyebilirim. Prediktif analiz sayesinde, önceki yıllara göre benzer verileri kullanarak bir sonraki ay ya da bir sonraki dönemin nasıl gerçekleşeceği tahminini yapılabiliyor.”
 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics