Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 12:55

Veri madenciliği ve performans yönetimi hızlı gelişecek

Faaliyet gösterdikleri sektör fark etmeksizin tüm şirketler iş süreçleri sonucunda işlem bazlı kayıtlar elde ederler. İş analitiği çözümleri, söz konusu kayıtları anlamlı bir bütün haline getirir ve farklı açılardan görülmesini sağlar. Böylelikle kurumlar verimliliklerini artıracak bir analiz gücüne erişirler. Bu analiz gücü, üst yönetim için yönetimsel, orta düzey yöneticiler ve çalışanlar için ise operasyonel karar alma kolaylığı sağlar. İş analitiği, maliyetleri düşürme ve yeni iş fırsatlarını değerlendirme konusunda katma değer yaratır. Özetle iş zekası geçmişi analiz edebilme, bugünü yönetme ve geleceği öngörebilme yeteneğini kurumlara kazandırır. Bu bilgileri veren Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulamalar Direktörü Atakan Karaman, her alanda olduğu gibi iş analitiği alanında da müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler tasarladıklarını vurguladı. Atakan Karaman, şu bilgileri paylaştı: 
“İş analitiği uygulamaları özellikle finans, perakende ve telekomünikasyon gibi yoğun veri biriktiren sektörler tarafından talep ediliyor. Büyük şirketlerin birçoğu kurumlarının altyapılarını iş analitiği, büyük veri ve bulut bilişime uygun olarak dönüşümden geçirmiş durumda. Hangi büyüklükte olursa olsun, her işletmenin bilgi teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve rekabetçilik avantajından fayda sağlayacağı bir çağda yaşıyoruz. Kendilerinden büyük şirketlerle rekabet etmek isteyen KOBİ’ler de bu dönüşüme kayıtsız kalmıyor. Artık KOBİ’ler iş analitiğini, veri analizini ve bu çözümlerin mobil uygulamalarını hızla iş süreçlerine adapte ediyor. Daha küçük ölçekli şirketler de rakiplerinin yararlandığı avantajların farkına vararak verinin en doğru kullanımının yollarını aramaya başladılar. Doğal olarak bu bilgi yığınından en doğru şekilde yararlananlar, oyunun kazananı oluyor. Kamudaki dönüşüme paralel olarak e-fatura ve e-defter gibi regülasyonlarla, özel sektörün de iş verimliliğini artırması yolunda kritik birçok karar alındı ve uygulanmasına başlandı. E-dönüşüm yarışına e-fatura ile katılan kurumlar, bu uygulamanın arkasından daha fazla rekabet gücü için daha fazla dijitalleşme yatırımı yapmak istiyor. Bu sayede iş analitiği konusunda ilgi ve talep de artmaya başlıyor.”
Kurumların iş analitiği uygulamalarına yönelirken, öncelikle faaliyet gösterdikleri sektörü değerlendirerek kendi ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. “Biz, iş zekası çözümlerimiz kapsamında müşterinin kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaçlarının belirlenmesi, farklı kaynaklardan gelen verilerin uygun şekilde işlenmesi ve bütünleştirilmesi, şirket için uygun iş analitiği çözümünün tasarımı, uyarlanması, proje yönetimi ve uygulama desteği konularında hizmetler sunuyoruz” diyen Karaman’a göre, çalışanlar artık ofise ya da sabit bilgisayara bağlı kalmak zorunda değil. 2016’da bu trend daha da artacak. Karaman, öngörülerini şu sözlerle paylaştı:
“Orta vadede şirketlerde faaliyet sonuçlarını sadece ay sonu itibariyle ne kadar ciro ve kâr yapıldığına bakılarak bile değerlendirirken, “Önümüzdeki dönemde nasıl daha fazla ciro ve kâr yaparım?” sorusunun cevabında iş analitiği ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. İş analitiği uygulamaları aslında şirketlerin kuruluşlarından beri ihtiyacı olan çözümler olmalarına rağmen, ülkemizde genellikle belirli bir olgunluğa ulaşan şirketler tarafından tercih ediliyor. Ülkemizde özellikle veri madenciliği ve performans yönetimi gibi alanların, iş analitiği piyasasında orta vadede hızlı gelişeceğini öngörüyoruz.”
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics