Dosya İş Geliştirme Süreçlerinde İş Analitiği 18 EKİM 2015 / 12:57

Yatırım payı giderek artacak

Gartner raporuna göre, 2011 yılından 2015 yılına kadar geçen sürede iş analitiği daha da öncelik kazanarak iş dünyasında ilk sıraya oturdu. 2005 yılında tüm dünyada oluşturulan veri 150 exabyte olarak tahminlendi. Günümüze kadar bu artış doğrusal olmaktan çıkmış, logaritmik bir artışla 3000 exabyte üzerine çıkmış bulunmakta. Şirketler ellerinde bulundurdukları yığın veriyi kullanarak öncelikli olarak gelecek stratejilerini belirlemede, karlılık arttırımında, mevcut müşteri portföyünü genişletmede kullanmakta. tırımın hayata geçiş sürecinde BT şirketlerinden danışmanlık desteği alınması planlanırken, iki kritik nokta ön plana çıkıyor. Bunlar bilgi güvenliği ve elde edilen verinin kullanım stratejisi. Danışmanlık alırken ciddi anlaşmalar gündeme gelmekte ve bu anlaşmaların ciddi yaptırımları bulunmakta. Şirketler bu konularda çok katı ve ciddi bir tutum sergilemekte. Yatırımın hayata geçiş sürecinde iş analitiği üzerine tecrübesi olan BT şirketleri bu konuda uygulanması gereken metodoljileri hızlı bir şekilde uygulayabilmekte. Bu kapsamda danışmanlık desteği almayı uygun görüyorlar.
  • KOBİ’ler için öncelikli olarak mevcut durum analizini kolay bir şekilde görebilmek öncelikli. Mevcut yapılarında bulunan veriyi daha anlamlı bir hale getirebilmek için en az büyük ölçekli şirketler kadar ilgi göstermekte. Yapacakları yatırımların geri dönüşü, kısa ve uzun vadeli karlılık planlaması KOBİ’ler için de önemli olduğundan dolayı geçtiğimiz son 10 yılda büyük şirketlerdeki eğilim ve ilgi aynı şekilde görülmekte. Burada hareket tarzı olarak tek fark, şirket içinde büyük bir ekip kurmaktan çok, BT danışmanlığına daha çok yönelmek şeklinde olmakta.”
E-devlet ile birlikte, internet tabanına dayalı ağ yapısı interaktif bir devlet ve kamu yönetimi yapılanması sağlanması amaç edinildi. Bu dönüşüm devlet, sivil toplum ve işletmeler veya kuruluşlar arasında çok boyutlu bir karar alma ve uygulama sürecini öne çıkarmakta. Enformatik devrimle bağlantılı olarak kamuda gerçekleşen e-dönüşüm çalışmaları, Türkiye’de işletmeler tarafından dikkatle takip edilmekte ve rol modeli olarak çıkarımlar yapılmakta. İşletmelere pozitif yönde bir katkısı olmakla birlikte, yenilikçi yaklaşıma eğilimi de arttırmakta. Bu tespiti yapan Burak Gürbüz, orta vadeli beklentilerini şöyle anlattı:
“Türkiye’de işletmeler yakın ve gelecek zamanda veriyi işleme ve bunu artı değere dönüştürme konusunda daha fazla yatırım payı ayıracak. İş analitiği ve bununla ilgili konularda Ar-Ge faaliyetleri için nitelikli eleman yetiştirmeye ve ekip kurmaya daha da önem verecek. Bununla birlikte, elde bulundurdukları veriyi daha anlamlı bir şekilde kullanmaya başlayacaklar ve katma değeri yüksek olan stratejik planları belirlemekte daha çevik bir şekilde karar alabilecekler.”
 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics