Dosya İŞ SÜREKLİLİĞİ: Günümüz Kurumlarının Yeni Can Simi 03 ARALIK 2012 / 14:19

İş sürekliliği konusunda farkındalık artıyor

Kurumların verimlilik ve performanslarını artırmak için özellikle verilerini kendi sistemleri üzerinde barındırmak yerine güvenli bir veri merkezinden destek almayı tercih etmeye başladığını belirten Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri, “Ayrıca olağanüstü durumlardan etkilenmemek için kritik iş uygulamalarının yedeklerini olağanüstü durum merkezlerinde barındırmaya başardılar. Bu sayede bilgi teknolojileri yatırımlarını kontrol altında tutup, ana işlerine yoğunlaşabiliyor ve zorlu rekabet koşullarında avantaj sağlayabiliyorlar. Veri merkezleri üzerinden hizmet veren bulut bilişim teknolojileri de şirketlerin iş sürekliliğini sağlamada önemli bir etken olma yönünde ilerliyor. IDC tarafından yapıTüm yazılarlan bir araştırmaya göre Türkiye’deki genel bulut bilişim pazarının büyüklüğünün bu yıl sonu itibarıyla 24 milyon doları aşması, 2015 yılında ise 100 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki 5 yılda internet iş uygulamalarının yüzde 50’den fazlasının bulut ortamından hizmet vereceğini, hatta hazır çözümlerin ihtiyacın-kadar-kullan, kullandığın-kadar-öde mantığıyla yeni iş kurmak isteyenlere paket olarak sunulacağına tanıklık edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gerek iş sürekliliği gerekse de felaket kurtarma çözümleri açısından farkındalığın arttığından söz edebiliriz
Türkiye’de kurumların finansal ve iş gücü kaynaklarının kısıtlı olması, kendi varlıklarını daha özenle koruma ihtiyacını doğurduğunu ifade eden IBM Küresel İş Hizmetleri İş Sürekliliği ve Altyapı Hizmetleri Yöneticisi Ali Gündüz de, şu değerlendirmelerde bulundu: “Olası deprem ve doğal afet riskleri bu ihtiyacı artırmaktadır. Yürürlüğe konan yeni yönetmelikler de iş sürekliliği hizmetini çeşitli sektör şirketleri açısından zorunlu hale getirmektedir.Türkiye’de gerek iş sürekliliği gerekse de felaket kurtarma çözümleri açısından farkındalığın arttığından söz edebiliriz. Rekabetin artmasıyla ve özellikle bankalar için iş sürekliliğine yönelik mevzuat gereklilikleri, iş sürekliliği kültürünün önemli ölçüde gelişmesini sağladı. IBM’in İzmir’de 2009 yılında yeniden hizmete açtığı İş sürekliliği ve Olağanüstü Durum Kurtarma Merkezi şu anda yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Bu bile Türkiye’de iş sürekliliği kültürünün gerçek anlamda oluştuğu ve gelişmeye devam etmekte olduğunu göstermekte.”
Bazı sektörlerde bu anlayış görece olarak daha yavaş gelişiyor
İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik ise finans ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok alanda, iş sürekliliğini kurumsal süreçlerinin içine dahil etmiş durumda. Ancak bazı sektörlerde bu anlayış görece olarak daha yavaş gelişiyor. İş sürekliliğinin projeden çok bakış açısı ve yönetim fonksiyonu olarak görülmesi bu alandaki çalışmaların hızlanmasına yardımcı olacaktır. İnnova olarak iş sürekliliğine, kurumların sadece olağanüstü haller için hayata geçirmeye çalıştığı bir çözüm olarak değil, aynı zamanda günlük süreçlerini iyileştirmesine de katkı sağlayan bir çözüm olarak bakıyoruz. İş sürekliliği planları olmayan ya da planı uygun yapılandırıp işletemeyen kurumlar, ticari işlemlerinin kesintiye uğraması, pazar ve müşteri kaybı, marka imajı ve mali zarar risklerine karşı savunmasız durumda kalır. Türk şirketlerinin de tüm dünya şirketleri gibi hizmet devamlılığının öneminin farkında olduğunu ifade eden KoçSistem Veri Depolama ve Yedekleme Birim Yöneticisi Serhat Erürker, Türkiye’de iş sürekliliği algının gelişimi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:“
İş sürekliliği konusundaki çözümlerin doğru oluşturulması bilgi teknolojileri departmanlarının liderliğini ve iş birimlerinin desteğini gerektirir. Fakat yine de belirtmemiz gerekir ki şirketler, bu çözümleri denetimlerden geçer not almak için uygulamakta ve asıl ihtiyacı göz ardı etmektedir. Yine şirketlerin bazıları, sadece altyapıyı oluşturma maliyetine bakarak bu fikirden uzaklaşmakta, hizmetin devam ettirilememesi durumunda yaşanacak maliyet kaybının altyapı maliyetinden çok daha fazla olabileceğini dikkate almamaktadır.”

Birçok şirket iş sürekliliğinin ne demek olduğunu bilmiyor

Duru-KomazTürkiye’de iş sürekliliği anlamında telekomünikasyon şirketleri, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları ve bazı uluslararası şirketler ile holdinglerin gerekli sistemleri kurgulamış durumda olduğunu ve sürekli geliştirdiklerini belirten Teknotel Genel Müdür Yardımcısı Duru Komaz, diğer yandan Türkiye’de birçok şirketin de iş sürekliliğinin ne demek olduğunu bilmediğine dikkat çekti. İş sürekliliğinin her durumda ek kaynak planlaması ve bütçeye ihtiyaç duymadığını, mevcudun farkına varmak, risk analizi ve planlamadan ibaret olduğunu dile getiren Komaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dolayısı ile her ölçekte ve her sektörde kurum tarafından rahatlıkla uygulanabilir. Yedek jeneratör veya jeneratör olmaması, verilerin yedeklenmemesi, bilgisayarın şirket aracından çalınması, kurumun yedeksiz sistemlerinin tutulduğu lokasyonun deprem riski yüksek bir yer olması gibi iş sürekliliğini etkileyecek birçok risk olabilir. Müşteri ve itibar kaybı iş sürekliliğinde göz ardı edilmemesi gereken faktörler. Dünya pazarı ile karşılaştırdığımızda, iş sürekliliği planlarının çok yaygın olduğunu ve sektör bazında çeşitli standartlara tabi olduğunu görüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:898

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics