Dosya İŞ SÜREKLİLİĞİ: Günümüz Kurumlarının Yeni Can Simi 03 ARALIK 2012 / 14:13

İş sürekliliğinde öncelik; mevcut risk faktörlerinin saptanması

Hız ve kesintisiz hizmetin önem kazandığı günümüz iş dünyasında şirketler için pek çok risk faktörü var. Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri de kurumların faaliyetlerinin herhangi bir sorun nedeniyle kesintiye uğramasının o kurumun pazar ve gelir kaybı yaşamasına hatta faaliyetlerine devam edemeyecek duruma gelmesine sebep olabildiğine dikkat çekti. KoçSistem Veri Depolama ve Yedekleme Birim Yöneticisi Serhat Erürker’e göre de iş sürekliliğinde başarının yolu öncelikle mevcut risk faktörlerinin saptanmasından geçiyor. Erürker, bu faktörlerin BT faaliyetlerindeki rol ve sorumluluk paylaşımında belirsizlikler veya birimler arasında etkin koordinasyon kurulamaması, kötü kullanım, altyapı yetersizlikleri, doğal afetler olarak sıralanabileceğini dile getirdi.
İş sürekliliği; hizmetleri kesintisiz sürdürebilmeyi sağlıyor
BSI Eğitmeni Fatih Koç’a göre de iş sürekliliği bir kuruluşun ürün ve hizmetlerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesi. Amacı organizasyonun itibarını, marka değerini, paydaşlarının çıkarlarını ve değer katan süreçlerini korumak için etkin müdahale yeteneği ve kurtarma kapasitesi oluşturmasını sağlamak.
Felaket kelimesini Türk Dil Kurumu’nun “Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum” olarak tanımladığını belirten Koç, şöyle konuştu: “Organizasyonlar doğal felaketler, ağ bağlantı kesintileri, sistem kesintileri, siber saldırılar, salgın hastalık, tedarik zinciri problemleri gibi birçok kaynaktan beslenen büyük bir tehdit ve sonuçta risk kümesi ile yaşamak zorunda kalıyor. İş sürekliliği çerçevesinde yer alan tüm faaliyetlerin bütününe ise iş sürekliliği yönetimi diyoruz.”
Eczacıbaşı Bilişim Satış Yöneticisi Şenol Vatansever’e göre de bir organizasyonun müşterilerinin, sağlayıcılarının, düzenleyici otoritelerin vb. kritik sistemlere erişmesi gereken tüm partilerin kullanımına açık olması durumu iş sürekliliği kavramı ile ifade edebiliyor. Vatansever, olağanüstü durum ya da kabul edilemeyecek kadar uzun sürecek durum karşısında kritik fonksiyonların devam ettirilebilmesi için gerekli olan düzenlemelerin ve politikaların tanımlanması, dokümantasyonu ve uygulanmasının da iş sürekliliği planlamasının ana unsurları olduğunu belirtti.
İşletmenin etkin bir değişim yönetimi sürecine sahip olması çok önemli
İş sürekliliği planları olmayan ya da planlarını uygun yapılandırıp işletmeyen kurumların ticari işletmelerinin kesintiye uğraması, pazar ve müşteri kaybı, marka imajı ve mali zarar gibi risklerle her an karşı karşıya olduğunu belirten İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kurumlarda felaket senaryolarının yanı sıra olağan günlük operasyonların düzenlenmesinde de büyük önem taşıyan iş sürekliliği yönetim sisteminin oluşturulması, sadece olağanüstü haller ve durumlarda değil, günlük süreçlerin iyileştirilmesine de katkı sağlar. Bu yüzden kurumlar kritik veriler ve iş süreçlerini bunlara ilişkin teknolojik, operasyonel, mali, hukuki ve benzeri risklerini ve bu risklerin işlerine etkilerini uygun araç ve metotlarla ölçmeli önceliklendirmeli, gerçekçi ve uygulanabilir stratejiler ile iş sürekliliği planları geliştirmeli ve bunları periyodik olarak test etmeli. İş sürekliliği planları yaşayan dokümanlardır. İşletmedeki her değişiklikle beraber güncellenmeleri gereklidir. Bunun için de işletmenin etkin bir değişim yönetimi sürecine sahip olması çok önemli.“
Turkcell Global Bilgi olarak müşterilere kesintisiz hizmet vermek en önemli amaçlarımızdan biri olduğunu belirten Turkcell Global Bilgi Yönetim Sistemleri ve İç Denetim Müdürü Temel Tokgöz de “Dolayısıyla vermek istediğimiz hizmeti kesintiye uğratacak herhangi bir deprem, yangın, salgın hastalık, BT sistemlerinin çökmesi, terör saldırıları gibi etkisi çok yüksek ve olasılığı düşük tüm riskleri yönetmek bizim için çok kritik. Müşteri memnuniyetini sağlamak, olası felaketlere hazırlıklı olmak, kesintisiz hizmet verebilmek, ilgili yasal yükümlülüklere uyabilmek ve bunların sonucunda Turkcell Global Bilgi olarak tüm paydaşlarımıza değer yaratabilmek için iş sürekliliği konusunda önemli projeler hayata geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Turkcell Global Bilgi’deki tüm kritik faaliyet, süreç ve kaynakları belirlemek amacıyla iş etki analizleri yaptık. Kritik alanlardaki risklerimizi belirleyerek bu riskleri azaltmak ve kabul edilebilir seviyelere getirmek için önlemler aldık. Acil Durum Planları, İş Sürekliliği Stratejileri ve kritik faaliyetler için İş Sürekliliği Planları oluşturduk. Bu planların tatbikatlarını yaparak, iş sürekliliğini işin bir parçası haline getirdik” diye konuştu.

Hız kaybı ve kesinti, rakiplere karşı da dezavantaj yaratıyor
Aytuğ-SayınCisco Veri Merkezi & Sanallaştırma Satış Yöneticisi Aytuğ Sayın da şirketlerin müşterileri, iş ortakları ve tüm eko sistem ile olan iletişimindeki hız kaybı ve kesintinin sadece operasyonel anlamda olumsuz etki yaratmakla kalmayıp rakiplerine karşı da dezavantaja yol açabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İş sürekliliği sistemlerini kullanmak isteyen şirketlerin operasyonel anlamda ihtiyaçlarını iyi anlayıp bu ihtiyaçlara en uygun çözümü üretebilen teknoloji şirketleri ile çalışmaları gerekir. Türkiye’de finans ve telekom sektörleri ile büyük üretim kuruluşları bu konuda daha fazla yatırım yapmış durumda. Ancak dünya ile kıyasladığımızda özellikle kamu, sağlık ve eğitim gibi diğer sektörlerin de bu konuda yatırım yapmaları gerekliliği görülüyor. Bazı şirketler iş sürekliliği yatırımlarını kendileri üstlenmek yerine özellikle bulut çözümünün gelişmesiyle bu hizmetleri dış kullanım sağlayan şirketlerden almaya başladı.”

Yüksek süreklilik noktasında kurumlarının karşı karşıya kaldığı pek çok risk faktörü var
Gökben-UtkunYüksek süreklilik söz konusu olduğunda, günümüz kurumlarının karşı karşıya kaldığı pek çok risk faktörü olduğunu belirten Microsoft Türkiye Uygulama Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu risk faktörlerinin bir kısmı coğrafyalara göre farklılık gösterebilecek doğal felaketler olabilir. Türkiye için öncelikli olarak deprem ve sel akla gelmekle beraber değişen iklim koşulları ile burada farklı sıkıntılar da söz konusu olabilir. Yine yangın, insan hatası, cihazda meydana gelen hatalar gibi kontrol edemediğimiz faktörler de düşünülmesi gereken önemli risk faktörleri arasındadır. Yüksek sürekliliğe yönelik diğer perspektif ise sistemin bakımı için sistemin kapanmasını gerektiren durumlardır. Yukarda bahsettiğimiz her iki ana başlık için de yüksek süreklilik çözümlerinin uygun şekilde konumlandırılması, gerekirse yedek sistemlerin farklı coğrafyalarda barındırılarak riskin bertaraf edilmesi için atılacak ilk adımlardır. Yine kullanılan sistemin bakım amaçlı olarak minimum şartlarda sistemin kapanmasını gerektirmesi başlıca konumlandırılacak önlemlerdir.”
ETİKETLER : Sayı:898

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics