Dosya İş Sürekliliği ve Entegrasyon Yetkinliği 03 NİSAN 2018 / 14:34

İş akışları ve ihtiyaçlar ortaya konmadan iş sürekliliğinden bahsedilemez

Ofisim Kurucusu ve CEO’su Serdar Turan

İş sürekliliğini, yani bir şirketin hem verimli hem de kesintisiz çalışmasını, iyi işleyen süreç ve standartlarla sağlamak mümkün. Bu süreç ve standartların aksaksız işleyişini en doğru şekilde sağlamak için BT yatırımları büyük önem kazanmakta ve her sektörün iş sürekliliğine dönük farklı otomasyon ihtiyaçları doğmaktadır. “İşletmeler BT yatırımı yaparken, öncelikle temel hizmetlerinin kesintiye uğramamasına dönük yatırımlarına ağırlık vererek işe başlamaktalar” diyen Ofisim Kurucusu ve CEO’su Serdar Turan, şunları kaydetti:

“Üretim bandında üretimin durması, çağrı merkezinde çağrıların karşılanamaması, rezervasyon sistemlerinde rezervasyonun gerçekleşmemesi gibi sorunlar, bir şirkete hem gelir kaybı hem de müşteri memnuniyetsizliği olarak yansımakta. Ancak iş sürekliliğine yatırım sadece bu temel konuların otomasyonuyla bitmemektedir. Şirketler, ekiplerinin verimli ve kesintisiz çalışacağı bütün alanlarda iş sürekliliğine önem vermeli ve BT yatırımları yapmalılar. Artık bütün işlerini otomasyonla yürüten ve verinin önemini bilen şirketlerin kazandığı bir dönemdeyiz. Örnek vermek gerekirse, saha satış ekiplerinin daha verimli, hızlı çalışmasını ve işlerin takibini sağlayacak teknolojik yatırımları yapmak da iş sürekliliği sağlamak adına önemlidir. Bir yatırım kararı verirken, öncelikle şirket için önemli olan iş akışlarını belirlemek, buradaki ihtiyaçları çıkarmak ve sonra bunların otomasyonunu planlayarak ilerlenebilir. İş sürekliliğinde izlenebilirlik de önem verilmesi gereken bir konudur. Raporlarla ve anlık uyarılarla işlerin ilerleyişi sürekli takip edilebilir olmalıdır. Ayrıca, şirket için önem taşıyan verilerin saklanması, sürekli erişilebilir olması, çalışanların her yerden ve her zaman tek bir ofisteymiş gibi çevrimiçi olarak çalışabilmesi de hem verimliliği arttırır hem de iş sürekliliğini sağlar. Bütün bu saydığımız hususları Bulut teknolojileri ve Bulut tabanlı servislerle adreslemek mümkündür. Veri kaybının yaşanmadığı ve verinin her yerden erişilebilir olduğu Bulut teknolojileri sayesinde, iş sürekliliğini düşük maliyetlerle sağlamak artık mümkün. Şirketler bütün bu hususları dikkate alarak iş sürekliliğine dönük BT yatırımlarını önceliklendirebilirler.

Birçok şirketin yürüttüğü iş süreçleri olsa da bu süreçler arasında ilişki ve bütünlük olmaması ve sistemler arasında bir entegrasyon olmaması hem verimliliği hem de genel olarak sürekliliği olumsuz etkiliyor. Buradaki sorunun sebebini, “İiş sürekliliğine bir bütün olarak bakılmaması ve ilk başta yapılması gereken uçtan uca planlamanın tam yapılmaması” olarak açıklayan Serdar Turan, şu bilgileri verdi.

“Bunun sonucu olarak da farklı sistemlerde tutulan ve her birimin kendi ihtiyacına dönük güncellediği, birbiriyle uyuşmayan veriler yığını ortaya çıkmaktadır. Verinin merkezileştirilmesi ve sistemler arası entegrasyon burada öne çıkmaktadır. Şirketlerimiz artık yeni yatırımlarını yaparken özellikle entegrasyona da önem vermekteler. Verinin bir merkezde tutulması ve sistemler arası veri akışının otomasyonla sağlanması ve iş akışlarının hiçbir manuel sürece yani insan hatasına gereksinim duymadan ilerlemesi, günümüzde iş sürekliliğinde artık dikkate alınan başlıca konular arasındadır. Özellikle Bulut Bilişim’e yatırım yapan şirketler tamamen bu vizyondan hareketle planlama ve yatırımlarını yapmaktadırlar. CRM ve insan kaynakları uygulamalarımızı kullanan müşterilerimizde de bu hassasiyetin öne çıktığını görüyoruz ve tamamen onların süreçlerine özel çözümler sunarak hem tek merkezden yönetim imkanı hem de diğer sistemleriyle entegre çalışan çözümler sunuyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics