Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:23

BT ortamının yarattığı faydanın teminatı

Bilişim araçlarının iş hayatındaki önemi vazgeçilmezliğe yükseldi. Büyük küçük her işletme daha kârlı, verimli, etkin olabilmek adına artık olmazsa olmaz teknolojik altyapılar kullanıyor. Bu ortamların yedekliliği, sürekliliği, kesintisizliği de, bunların varlığı kadar önemli hale geldi. Aslında büyük işletmeler kadar KOBİ’ler de bu alanda yatırım gerektiğinin farkındalar. Bu hatırlatmayı yapan Penta Teknoloji Value Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Necmi Ön, “Yine de iş sürekliliği yatırımlarının maliyetleri, bu yapıların hayata geçmesinde önemli bir engel oluşturuyor. Bulut ve yönetilen hizmet temelli iş sürekliliği önerileri pazarda olgunlaşmaya başladıkça, KOBİ pazarında çok önemli kabul göreceği öngörülebilir” tahmininde bulundu.
İş sürekliliği yatırımlarından elde edilen yarar; bilişim ortamının yarattığı fayda ile doğru orantılı ve o faydanın da teminatı. Necmi Ön, bu yorumunu şöyle detaylandırdı:
“Özellikle gerçek zamanlı çalışan uygulamaların kesintiye uğraması, bazı sektörler için işin tamamen durması anlamına geliyor. Bu uygulamaların iş sürekliliği senaryoları olmadan hayata geçirilmesi, şirketin operasyonlarına ve pazardaki algısına çok olumsuz etkiler yapabiliyor. Çok başarılı ve verimli olarak planlanmış bir kurumsa altyapı, iş sürekliliği göz önüne alınmadan hayata geçirilirse, geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu durumun yarattığı etki kurumun büyüklüğü, bulunduğu sektör, uygulamanın niteliği gibi pek çok parametreye göre değişiklik gösterse de, iş sürekliliğinin gerekliliği her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yatırım yaptığımız ana başlıklardan biri de iş sürekliliği. Penta Teknoloji Merkezi’nde son kullanıcıya özel senaryoları, gerçek ortam simülasyonları ile hayata geçiriyoruz. Olağanüstü durumları yaratıp, altyapının buna cevabını iş ortağımız ve son kullanıcısı ile birlikte değerlendiriyoruz. Hedefimiz; iş ortaklarımızla birlikte son kullanıcılarının ihtiyacı olan iş sürekliliği çözümünü belirlemek ve çözümün sağlamasını gerçek ortam simülasyonları ile yapmak.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics