Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:20

Her ölçekte şirketin ihtiyacı kurumsal süreklilik

İş sürekliliği yatırımları; tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşlar için, ölçekleri paralelinde değişkenlik gösteriyor. Yatırımlar; risklere hazırlıklı olma, itibar koruma ve rakiplere karşı üstünlük sağlama öncelikleri ile pek çok avantaj da sağlıyor. İş sürekliliği yatırımlarında temel başlıklar şöyle sıralanıyor:
  • Operasyonel Kesinti İzleme ve Raporlama Altyapı ve İyileştirme Yatırımları
  • İş Süreklilik Yönetim Sistemi Kurulum ve Sertifikasyon Projeleri
  • BT Sistem ve Servis Devamlılığı - Yazılım ve Donanım Yatırımları
  • BT Sistem ve Servis Devamlılığı – Veri Merkezi Yatırım ve Hizmet Alımları
  • Siber Güvenlik Risklerine Karşı Koruyucu Sistem ve Uygulama Yazılımları
  • Kriz Yönetimi Altyapı ve Donamım Yatırımları
  • İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Geliştirme Proje Hizmet Alımları
 
Risklere dikkat
KOBİ’lerin bu alanlara ilgi ve yatırımları, özellikle son yıllarda arttı. EY Türkiye Kriz Yönetimi ve Devamlılık Program Lideri Ender Bebek’e göre, bunun en önemli nedeni; KOBİ’lerin mevcut risk şartlarında önlem almalarını, yasal uyum koşullarını ve hizmet şartnamelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri noktasında artan talep ve bağımlılıklar. İş sürekliliği yatırımları olmadığı durumlarda, kurumlar, olumsuz sonuçlara maruz kalabiliyor. Organizasyon genelinde moral ve motivasyon kayıpları, finansal kayıplar, kritik servis ve hizmet kesintileri, operasyonel kesinti ve endirekt etkileri, yasal ve kontratlara bağlı sorumluluklarda kayıp ve gecikmeler kaynaklı yaptırımlar, BT kesintileri ve bu sorun kaynaklı direkt, endirekt etki ve yaptırımlar, gelir ve pazar payı kayıpları, tedarik zinciri kesinti ve kayıpları öne çıkarken, Ender Bebek’in dikkat çektiği gibi itibar kayıpları ve uzun vadeli olumsuz etkileri de unutmamak gerek.
Türkiye’de danışmanlık sektöründe, ‘iş sürekliliği’ odaklı, katma değerli danışmanlık uygulamaları sınırlı. EY’nin bu konuda çalışmaları ile öne çıktığını hatırlatan Ender Bebek, ekledi: “Deneyimlerimizden yola çıkarak, doğru ve katma değerli, kısa ve orta vadede getiri sağlayabilecek her türlü fırsat, şirketler nezdinde ilgi görüyor. Olası danışmanlık sürecinde en çok karşılaşılan sorular; uygulayıcı şirketlerin ne tür fayda ve verimlilik sağlayacağı, bütçe kısma faydalarının neler olacağı, mevzuat uyumluluğu ve rekabet avantajı.” 
 
Küresel ihtiyaçlara da yanıt vereceğiz
İş sürekliliği odaklı uygulama ve yatırımlar; uygulayıcı kurumların, dijitalleşen iş dünyasında daha güvenle ayakta kalmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. İş sürekliliği projelerinin ihtiyaç hissedildiği sektör ve kurumlar ise teknoloji ve tedarik zinciri bağımlılıkları yüksek, müşteri ile direkt bağlantılı ve anlık sonuç alabileceği işbirlikleri olan, özellikle e-ticaret yapan ya da kısa hizmet taahhüdü olan servis sağlayıcılar. “İş sürekliliği platformunun güçlü, etkin, esnek ve güncel ihtiyaçlara yanıt verebilir olması, kurumların ekonomik açıdan sağlıklı ve güvende hissetmelerini, olası kesinti ve beklenmedik durumların en kısa sürede ve düşük etkilerle, en az ekonomik kayıpla yönetilebilmesini güvence altına alır” yorumunu yapan Ender Bebek, 2016 yılı hedeflerini şöyle anlattı:  
“2016 yılı ve yakın gelecekte, ülkemiz ve küresel iş dünyasının yüksek risk profilleri taşımaları nedeniyle, iş sürekliliği ve kriz yönetimi konularına ilginin süreceğini, proaktif hazırlıklar ve geliştirilmesi hedeflenen reaktif yanıt kabiliyetleri nedeniyle, bu alanlardaki yatırımların artarak sürmesini bekliyoruz. Bu alana, son dönemde, oldukça yoğun bir yatırım gerçekleştirdik. Hedefimiz, bu konuda, üst düzeyde bir uygulama platformunun oluşması ile EY deneyim ve uygulama platformlarının, ülkemiz ve küresel pazarda fark yaratan programlar olarak kabul görmesi.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics