Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:24

İK süreçlerinde süreklilik sağlanıyor

İş sürekliliğine İK açısından bakarsak, önce kurumun İK fonksiyonlarını yerine getirecek organizasyonel yapıyı kurması gerek. Temel olarak insan kaynakları süreçleri oluşturulurken, organizasyon yapısı şirketin misyon ve vizyonuna uygun, basit ve anlaşılır halde olmalı.
Bu yönüyle İK otomasyonu; kuruma ait tüm fonksiyonlarla ve organizasyon ile bağlantılı olarak kurumsal hafızanın oluşturulduğu, çalışanların dahil edildiği, süreçlerin rakamlar ile ölçülecek hale getirildiği, tüm bu işlemlerde teknolojinin verimli olarak kullanıldığı, iletişimin teknoloji altyapısı ile sağlandığı tüm süreçleri kapsıyor. “Teknolojinin yardımı ile İK bölümleri, çalışanlarla ilgili bilgileri toplayarak ve üreterek kurumsal hafıza oluşturmalı” diyen Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir, ekledi: “Süreçleri sayısal ölçmek için raporlayacak altyapıyı kurmalılar. Sonuçta ölçemediğiniz bir işi yönetemezsiniz.”
İnsan kaynakları yönetiminde işe alımdan işten çıkışa kadarki tüm süreçte otomasyon kullanılması ve stratejik rol oynaması hedefleniyor. Otomasyon ile teknolojinin getirdiği altyapı sayesinde şirketlerin dağıtık yapıdaki süreçleri tek merkezden yönetmeleri sağlanıyor. İnsan kaynakları süreçlerinin dijital ortama taşınmasında çalışanlar ve yöneticiler de süreçlere dahil edilmeli. Kadri Demir, sözlerine şöyle devam etti:
“KOBİ’lerde insan kaynakları süreçleri oluşturulurken, genelde bu süreçleri oluşturması için bir insan kaynakları departmanı kurulmakta ve bu departmana başlangıçta insan kaynakları yöneticisi istihdam edilmekte. İş sürekliliği odaklı yatırımlar, devletle olan tüm insan kaynakları süreçlerinin elektronik ortama taşınması için altyapı oluşturuyor. Örneğin; yeni işe alınan ve işten çıkarılan kişilerin SGK sistemine aktarılması, e-bildirge ile çalışanlara ait SGK gün ve matrahlarının beyanı, çalışanın SGK ile bağlantısını elektronik olarak sağlıyor. Kayıtlı elektronik posta (KEP); çalışanlara bildirimlerin yapılmasını sağlıyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda, çalışanların yasal süreçleri elektronik ortam yardımı ile e-dönüşüm kapsamında e-devlet uygulamaları için gerekli bilgileri oluşturuyor.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics