Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 14:30

İş hayatında devamlılık esastır

Kurumsal iş sürekliliği çözümleri geldiğimiz noktada sadece belli sektörlerin büyük şirketlerinin değil, tüm sektörlerde her ölçeğin ve KOBİ’lerin de gündemi haline geldi. Çünkü kıran kırana bir rekabet var, kurumsal ve BT odaklı riskler tırmanışta. Bu engebeli ortamda iş sürekliliğini sağlamak için uygun çözümleri konumlandırmak, konumlandırmakla kalmayıp bunların gerçekten süreklilik sağladığından emin olmak şart. Hem tüm bu işler, sadece BT biriminin sorumluluğu da değil artık… Her şirkette her çalışanın, her departmanın bu başlıkta hem genel iş sürekliliği politikasında hem de birim bazında üstlendiği bir rol var. İşte bu nedenle bundan birkaç sene öncesine kadar ‘felaket kurtarma’ veya ‘risk yönetimi’ başlığı ile sade bir tanıma sahip olan iş sürekliliği yatırımları, geldiğimiz noktada çok daha geniş bir kapsama sahip, sadece bilişim altyapısını korumakla kalmayıp iş süreçlerinde kullanılan tüm çözümleri de içeriyor. Bu dallanıp budaklanan ‘iş sürekliliği’ yatırımları, bu nedenle kurumsal kararlarla tespit edilen öncelikler olmaktan çıkmalı, bu konuda uzman şirketlerin danışmanlığı ile daha fazla katma değer sunabilmeli, bu konuda farkındalık daha da gelişmeli. En azından dosyamızda yorumlarını aldığımız, iş sürekliliği yatırımlarının danışmanlık desteği ile desteklenmesi gerektiğine işaret eden şirketlerin hemen hepsinin temennisi bu yönde.
 
 
ETİKETLER : 1073

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics