Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:29

Sanallaştırma ‘olmazsa olmaz’

Dijitalleşme olarak adlandırdığımız ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte tüm şirketler giderek daha dijital hale geliyorlar. Uygulamalar ön plana çıkıyor. Yeni uygulamaların çoğu buluta uyumlu olarak oluşturuluyor. Bu da iş sürekliliğini daha önemli hale getiriyor. Çünkü iş sürekliliğine yatırım yapmayan firmaların riski artıyor. Şirketler sadece ürün sunma ve satış amaçlı değil, üretim, finans ve diğer tüm süreçlerde de BT uygulamalarını giderek artan oranda kullanıyorlar. Bu nedenle BT altyapılarında oluşacak herhangi bir kesinti şirketlerin sadece verimliliğini değil, marka imajı ve müşteri güvenini de temelden etkiliyor. İş sürekliliği yatırımları ile tüm ölçekteki şirketler kendilerini bu konularda güvenceye alıyorlar. İş sürekliliği yatırımlarında iki temel yaklaşıma dikkat çeken VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, şu bilgileri verdi:
“Bunlardan biri kendi veri merkezine ve özel buluta yatırım yaparak iş sürekliliğini sağlamak, diğeri ise genel bulutu kullanarak iş sürekliliği konusundaki değişik senaryolara hazır hale gelmek. Her iki yöntemde de sanallaştırma işin olmazsa olmazı. KOBİ’lerin giderek ikinci yöntemi daha çok tercih etmeye başladığını görüyoruz. Şirketlerin bu konuda yatırımlarda danışmanlık desteği alması konusunda ise hala alacak yolumuz olduğunu düşünüyorum. Büyük şirketlerde danışmanlık anlayışının oturmaya başladığını görüyoruz. Danışmanlığa belki büyük şirketlerden daha çok ihtiyaç duyan KOBİ’lerin ise bu konuda biraz daha zamana ihtiyacı var. Diğer yandan, bu yaklaşımı ve farkındalığı bu konularda çözüm üreten firmaların da göstermesi gerek. Ürün odaklı bir yaklaşımdan çözüm odaklı yaklaşıma geçildikçe danışmanlığa bakışın da değişeceğini düşünüyorum.”
Kamudaki e-dönüşüm çalışmalarının çıktıları ve sunulan hizmetler tüm vatandaşları etkilediğinden, bu alandaki iş sürekliliği çözümleri de büyük önem kazanıyor. “Bu konuda ciddi mesafe kat edildiğini görüyoruz” tespitini paylaşan Mediçeler’e göre, olası her kesinti aynı zamanda ekonomik bir kayba yol açtığından ve verimliliği düşürdüğünden, iş sürekliliği odaklı yatırımların ekonomik büyümeye kesinlikle olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. “VMware olarak temel stratejimiz üç ana başlıkta toplanıyor: Yazılım Tanımlı Veri Merkezi, Hibrit Bulut ve Mobilite. Bu üç başlık altında toplanan tüm ürün ve çözümlerimiz, iş sürekliliğini destekliyor” bilgisini veren Mediçeler, 2016’da da bu alandaki büyümeyi sürdürme hedefinin altını çizdi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics