Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:28

Tümleşik iletişime yatırım bir gereklilik halini alıyor

Günümüzün hızlı ve rekabetçi dünyasında iş sürekliliği için bilgiye her zaman, her yerden ve her cihazdan ulaşılması kurumlar ve çalışanları açısından kritik öneme sahip. Her gün e-posta, mesajlar, iş uygulamaları, sosyal işbirlikleri gibi farklı uygulamalar üzerinden akan bilgiye ihtiyaç olduğunda ulaşabilmek, bilgiyi toplamak kadar önemli. Bu birbirinden bağımsız araçlar üzerinden gelen parça parça bilgi akışı karşısında bilgiye ulaşmak için harcadığımız efor ise göz ardı edilemeyecek kadar fazla. Diğer yandan, çalışanlar bilgiye ulaşmak veya ekip arkadaşları ile paylaşmak için çoğu zaman kurum BT politikaları tarafından desteklenmeyen bazı uygulamalar kullandıklarını da söylüyorlar. “Yeni nesil ürünümüz Circuit’i özellikle dağıtık yapıda çalışan ekipler arası bilgi akışı ve iletişimi daha zengin ve anlamlı hale getirmek için dizayn ettik” diyen Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, bu sayede hem çalışan verimliliğini hem kurumların rekabet gücünü arttırmaya yardımcı olduklarını vurguladı. Ayrıca iş sürekliliği alanında, KOBİ’lerin de özellikle tümleşik iletişim alanında yatırımlar gerçekleştirmeleri önemli. “Her türlü yenilikçi teknolojinin, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iş süreçlerine katılması gerektiğini düşünüyoruz fakat bilhassa çağımızın gereklilikleri göz önüne alındığında, tümleşik iletişime yatırım yapılması gerektiğini söyleyebiliriz” diyen Erda Tütüncüoğlu, şöyle devam etti:
“Rekabetin hızlılığı, kurum ve çalışan ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde değiştirmekte. Çoğu zaman kurumlar yaptıkları yatırımın maliyetini çıkarmadan yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu noktada değişen iş süreçlerine uyum gösteren, sürekli yenilenen ve devamlı güncel versiyon sistemler kullanmaya imkan veren ‘kullandıkça öde’ gibi ilk yatırım maliyeti gerektirmeyen bulut tabanlı çözümlerin sağladığı avantajları dikkate almaları gerektiğini söylüyoruz. Gerek iş ortakları gerekse müşteriler arası iletişim ve bilgi akışının hızı bir kurumu aynı sektörde faaliyet gösteren diğer bir kurumdan bir adım daha öteye taşıyor. Müşterilerimize danışmanlık yapmak en önemli hizmetlerimizden biri. Artık hazır olan ürünün müşteriye entegre edilmesi dönemi geride kaldı. Şimdi müşterinin iş akışlarına uyum gösterecek, kullanıcı ve kurumun faydası odaklı projelendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilen, faydasının net bir şekilde görülebileceği, aynı zamanda maliyet efektif ürün önerisi sunuyor ve bunu yaparken de müşterimizle beraber çalışıyoruz. İş modelleri ve işgücü piyasası değişime uğruyor. Tüm bu değişimlerle beraber bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iş dünyasının gerek rekabet gücü açısından bu teknolojilere sahip olma ve bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilme yeteneği her geçen gün daha önemli hale geliyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics