Dosya İş Sürekliliğinde Yenilikler 23 MAYIS 2016 / 09:17

Veri merkezi pazarında büyüme hızı yüksek

İş sürekliliği kavramı, risk yönetiminin bir alt bileşeni olarak önem kazanıyor. “Artık birçok kuruluşun olağanüstü durum merkezlerine yatırım yapmaya çalıştığını, günlük çalışma rutini içinde uygulama ve verilerinin yedeklerini, belli periyotlarla senkronize olarak bu tür merkezlerde tutma alışkanlığının yaygınlaştığını görüyoruz” yorumunu yapan Anadolu Bilişim Dönüşüm Projeleri ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Yaser Aras’ın da dikkat çektiği gibi, ancak bu tür yatırımlar, iş gücü ve diğer sabit giderlerin yanı sıra yönetim ve operasyon maliyetleri açısından düşünüldüğünde, kurumlar için uzun vadede başka bir sıkıntı kaynağı olabiliyor. 
Yine de, Yaser Aras’a göre, kurumsal teknolojiler sadece büyük ölçekli firmaları değil, KOBİ’leri de dönüştürüyor. İş sürekliliği konusunda bulut bilişimin sağladığı avantajların farkına varan KOBİ’ler, teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla paralel olarak bu konuda geçmişe göre giderek daha hızlı bir şekilde bilinçleniyorlar. “Bulut bilişim kavramının da buna olumlu katkısı oldu. Başta maliyet avantajı olmak üzere, iş sürekliliği ve hareket kabiliyeti KOBİ’ler için önemli” yorumunu yapan Yaser Aras, şöyle devam etti:
“Geldiğimiz noktada, sanallaştırma ve bulut bilişim teknolojileriyle kurumsal alanda gerçek bir bilişim devrimi var. Kurumların olağanüstü durumlara karşı Business Continuity / Disaster Recovery dediğimiz felaket kurtarma senaryolarını hazırlamaları ve zaman zaman bunların testlerini yapmaları risk yönetiminin bir parçası. Bu senaryolar öncelikle önemli kurumsal bilgilerin ve varlıkların güvenliğini sağlamayı ve düzenli olarak yedekleme planını hayata geçirmeyi gerektirir. Anadolu Bilişim Data Center'da bu çerçevede müşterilerimize altyapı hizmetlerinin yanı sıra iş sürekliliği plan/prosedürlerinin oluşturulması ve test edilmesi hizmetlerini de sunuyoruz. Gerekli tüm planlar ve prosedürler müşterilerimizle birlikte oluşturularak, her yıl en az bir defa testleri yapılmakta. Sunucu barındırma, sanallaştırma, veri yedekleme, veri kurtarma, olağanüstü durum merkezi (ODM) hizmetleri, işletim sistemleri yönetimi, fiziksel altyapı hizmetleri, yönetilebilir güvenlik hizmetleri, saha hizmetleri, veri tabanı yönetimi, farklı teknoloji platformlarında mesajlaşma ve video konferans hizmetleriyle şirketleri dijital çağa taşıyoruz.”
E-defter, e-fatura, e-reçete, e-imza gibi bürokraside dijitalleşmeyle, kamu hizmetleri de hızlanıyor. Bütçeleme ve finansal kaynak planlama elektronik ortamda ve belirli yazılımlar
üzerinden yapılıyor. Kurumsal teknolojiler sadece büyük ölçekli firmaları değil, KOBİ’leri de dönüştürüyor. “Hızlı rekabet çağında öne geçmek isteyen her ölçekte firma, e-dönüşüme adım atmayı öncelikli yatırım kalemi olarak görüyor” yorumunu yapan Aras’a göre, e-dönüşümle personel alışkanlıklarının değişmesiyle iş gücünde verimlilik ortaya çıkıyor. Şirket içi onay mekanizmalarının evraklardan kurtularak sanal ortama taşınmasıyla hızlı karar alma ve hızlı uygulama imkanı doğuyor. Kurumsal algı değişimiyle beraber kurumun çehresi de değişiyor ve rekabet ortamında hızlı adımlar atılabiliyor. Aras, 2016 yılı beklentilerini de şöyle anlattı:  
2016’da veri merkezi pazarının toplam BT pazarının üzerindeki büyüme trendini sürdüreceğini öngörüyoruz. Bunun en önemli nedeni şirketlerin içerisindeki yeni nesil BT yöneticilerinin bu işin çekirdeğinden gelen, operasyonel BT ile uğraşmak yerine stratejik BT faaliyetleri yürütmek isteyen bilinçli profesyonellerden oluşması. Veri merkezi tarafında 2016 yılında istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi öngörüyoruz. Özellikle 2016-2017 orta vadeli dönemi için önemli olduğunu düşündüğümüz veri merkezi faaliyetlerimizi kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmayı ve müşterilerimize uçtan uça BT hizmeti sunmayı hedefliyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics