Dosya İş Sürekliliğinin Anahtarı Tümleşik İletişim 16 TEMMUZ 2017 / 11:20

​Mimaride avantajlı sistemler (artık) imkansız değil

İletişim altyapıları kapsamında, konunun “kablolu ağ altyapısı”, “kablosuz ağ altyapısı”, “omurga altyapısı”, “ağ altyapısı güvenliği”, “ağ altyapısı performans izleme altyapısı” gibi kısımları ortaya çıkıyor. Fakat çoğunlukla, konu kapsamında vurgu yapıldığı gibi, bu farklı alanlar tek bir idare altında yönetilmiyor, birbirleri arasında entegrasyon kısıtlı şekilde yapılmaya çalışılıyor. Oysa HPE Aruba Ülke Teknik Müdürü Oğuzhan Eren’in de dikkat çektiği gibi, tüm bu sistemler, ne kadar birbiri ile “tümleşik” olursa, o kadar sağlam, verimli çalışan ve toplam sahip olma maliyeti daha düşük olan sistemler ortaya çıkıyor. Bu yapılara eklenecek diğer bileşenlerin de güvenlik ve kullanım kolaylığı anlamında sistemin yetkinliklerini artırması mümkün oluyor ve Eren, “Fakat her yeni eklenecek bileşenin, sistemin geri kalanına entegre olabilme yeteneği, olmazsa olmaz bir özellik olarak öne çıkıyor” hatırlatmasını da yaptı.
 
Entegrasyon, ciddi bir hazırlık süreci demek
Tümleşik iletişim mimarileri, birçok öğenin birbiri ile entegre çalışmasına bağlı olduğu için, bu farklı öğenin yönetimini ele alan bağımsız iş birimlerinin de birbirlerine entegrasyonu elzem hale gelmekte. Oğuzhan Eren’in de dikkat çektiği gibi, bu ihtiyaç, kimi kurumların çalışma kültürü açısından zor bir süreç haline gelebilmekte. Eren, entegrasyon yetkinliğinin önemi ve sağladığı faydaları şöyle anlattı:
“İletişim sistemlerini entegre edip, toplamda ciddi verimlilik avantajı elde edecek şirketler ve kurumlar, aslında öncelikle birbirinden uzak çalışma yapısına sahip olabilen BT alt-departmanlarını birbirleri ile entegre etmekte ve bu sayede, kurumsal yönetim olarak da entegrasyon kaynaklı verimlilik artışına kavuşmaktadır. Entegrasyon, teknolojik açıdan bakıldığında da ciddi bir hazırlık süreci gerektirmekte. Farklı sistemleri birbiri ile entegre edebilmek icin bu sistemleri ortak teknik standartlar paydasında birleştirmek önemli. Bazı farklı sistemlerin sadece kendi aralarında kullanabildiği "üreticiye özel" olan, standart bazlı olmayan entegrasyon sistemlerinden kaçınıp, ortak protokolle kullanmak ileriye dönük daha yüksek fayda sağlayacaktır.”
 
Hem sistem hem ekip verimliliği sağlanabiliyor
Kurumlar çoğunlukla entegrasyon için yapılan ön çalışmalar sonucunda, eğer sistemlerde ciddi değişikliklerin gerekeceği öngörülüyor ise, danışmanlık hizmetlerine sıcak bakıyor. Oğuzhan Eren, şu bilgileri paylaştı:  
“Danışmanlık hizmetleri, sadece farklı sistemlerin ortak standartlar paydasında birleştirilmesi amaçlı değil, hem sisteme yeni bileşenlerin eklenmesi hem de yeni bileşenler ile birlikte tam entegrasyonun sağlanması amacıyla alınmakta. İletişim altyapılarının birbiri ile tümleşik olması, tüm bu sistemlerin yönetimini, herhangi bir sorun halinde müdahale sürecini ciddi şekilde maliyet-avantajlı hale getiriyor. Tabii bu tip entegrasyonların, ortak protokoller kullanılarak hayata geçmesi durumunda, sadece iletişim sistemleri tümleşik çalışmış olmuyor, bu sistemleri idare eden farklı ekipler de çok daha verimli şekilde bir araya gelmiş oluyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics