Dosya İş Sürekliliğinin Anahtarı Tümleşik İletişim 16 TEMMUZ 2017 / 15:27

Günümüz şirketlerini farklılaştıran temel unsur

Yeni nesil pazarlama faaliyetleri, geleneksel pazarlamanın ötesinde, müşteri odaklı, çoklu etkileşim noktasına sahip mimari üzerinde yürütülüyor. Özellikle hızlı karar verip, hızlı harcama yapabilen ve yine hızlı tüketen yeni jenerasyonun beklentilerini karşılayabilmek için dijital deneyim, dijital pazarlama, kurumsal pazarlama ve dijital analitik çıktılarının tümünün iç içe geçtiği bir süreç ve araçlar bütününden bahsedebiliriz. Müşterilerin kanal bağımsız olarak deneyimini ve seyahatini yönetebilmek ve gerekli pazarlama aksiyonlarını doğru zamanda ve doğru içerikle sunabilmek, kurumları farklılaştıran yeni kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. IBM Türk Küresel İş Servisleri Ülke Lideri Birgül Kırgül White, “Aynı şekilde bir kurumun kendi içinde departmanlar arası ve çalışanları ile yürüttüğü iletişimi entegre hale getirmek de günümüzde aşılması gereken önemli bir süreç” yorumunu yaparken, şu bilgileri verdi:
 
“Dönüşümde iş ortağı oluyoruz”
“Bu konuda kurumların her bir endüstrinin kendi gerçekleri ve de dinamiklerini göz önüne alarak, gerekli bilişim teknolojileri altyapısını oluşturması gerekiyor. Sadece teknoloji tarafını çözümlemek yetmiyor. Aynı zamanda bu dönüşümü o kurumsal yapının tümüne taşıyacak olan süreçlerin, organizasyon yapılarının ve bu yapılar içerisinde yer alacak insan gücünün yetkinliklerinin, rol tanımlarının oluşturmak da gerekiyor. Bununla birlikte, tüm bu yapının kurumsal yönetişimini bütünsellik içinde gerçekleştirmek önem arz ediyor. Bu noktada IBM’in sahip olduğu endüstriyel tecrübe, teknoloji, araç/gereç/yazılım, metodoloji ve insan kaynağı devreye giriyor. Kurumların içinde bulunduğumuz endüstriyel bakışın yanı sıra, endüstri bağımsız pratiklerini de göz önüne almaları gerekiyor. Bu çerçevede kurumların stratejik dönüşüm yol haritalarının oluşturulması amacıyla geliştirilmiş, tecrübe edinilmiş danışmanlık sistematiği ve araçları kullanılarak, alanında yetkin uzmanların yönetiminde gerçekleştirilen “design thinking” çalışmaları büyük etki gösteriyor. Böylece kurumsal yapının mevcut olgunluk derecesi, ulaşılması hedeflenen olgunluk düzeyleri ve de bu yolculuk için gerekli aksiyonlar ile yol haritası belirlenebiliyor.”
 
Bağlantılar, kurumsal verimlilik demek
Günümüzde aktif olarak sık sık kullandığımız ve küresel ölçekte hizmet veren servisler, son kullanıcıların beklentilerini hız ve erişilebilirlik anlamında, zaman-saat bağımsız bir biçimde artırmış durumdalar. Müşteriler, en hızlı ve en etkin biçimde, tercih ettiği iletişim noktasından erişebileceği, kendi ihtiyacına en uygun halde kişiselleştirilmiş ürün veya hizmete ulaşmak istiyorlar. Bu anlamda sadece entegre değil, süreçler anlamında da birbirlerini tamamlayan çözüm ve ekosistemlere ihtiyaç duyuluyor. Pazarlama faaliyetleri açısından da aynı durum geçerliliğini koruyor ve bunun sonucunda; dijital pazarlama, gerçek zamanlı karar yönetimi, web/mobil hizmet noktalarının kişiselleştirilmesi gibi güncel kavramlar bütününün pazarda ayrıştırıcı olmaya başladığını görüyoruz.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics