Dosya İş Uygulamaları Bulutta Şekilleniyor 10 ARALIK 2012 / 11:07

Bulut her ölçekteki şirkete farklı fırsatlar sunuyor

Bulut bilişim, sağladığı avantajlar açısından küçük ve orta ölçekteki işletmelere, büyük yatırım yapan dev şirketlerin sahip olduğu imkânları sunabiliyor. Ayrıca teknoloji sağlayıcıları için de “çok pahalı” ithamından kurtulmak için fırsat yaratan bulut, hem sağlayıcıları hem de kullanıcıları optimum noktada buluşturuyor.
“Genel bulut açısından bakınca KOBİ’lerin iş uygulamalarını hizmet olarak bulut üzerinden alması ciddi bir pazar olarak karşımıza çıktığı doğru” diyerek sözlerine başlayan HP Türkiye Satış Öncesi Destek ve Bulut Bilişimden Sorumlu Müdür Mert Sarıkaya, yeni ve mevcut pazarlarda rekabet gücünü artırmak isteyen bir çok KOBİ’nin kendi BT altyapısını kurmak, yönetmek, birden fazla donanım, yazılım üreticisi ile çalışmak yerine hizmetleri bulut üzerinden almayı tercih etmesini beklediklerini belirtti. Sarıkaya’ya göre, yine de bulutun yaygınlaşmasını KOBİ’lere sunulan genel bulut hizmetleri ile sınırlı olduğunu düşünmemek gerek. Sarıkaya, “İster KOBİ olsun, ister özel kurum ya da kamu kurumu olsun her zaman için bulutu ve bulutun getirdiği avantajları değerlendirmek gerekiyor. Kurumlar kullanıcılarına çok daha hızlı ve esnek hizmet vermek için kendi özel bulutlarını kurabilirler” açıklamasında bulundu.
En çok faydayı KOBİ’ler elde ediyor
“Bulut bilişimin en önemli özelliği kurumların iş pratiklerine önemli değişiklikler getirmesidir” şeklinde sözlerine başlayan Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri, neden özellikle KOBİ’lerin bulut üzerinden yazılım kullandıklarını şu şekilde aktardı:
“Hız, esneklik, kalite, düşük maliyet gibi faktörlerde başarıyı sağlamak için bulut bilişimden yararlanmak isteyen KOBİ’ler uygun ödeme sistemleriyle tüm bilgi teknolojisi ihtiyaçlarını “hizmet” modelinde alma esnekliğine sahip oluyorlar. Bu sayede kendi iş alanlarına yoğunlaşarak rekabet avantajı elde ediyorlar. Bu nedenle bulut bilişim KOBİ’lerin kendi sektörlerinde öne geçmelerinde büyük rol oynuyor. Tüm şirketler bulut bilişim teknolojilerini işlerine uyarlama esnekliğine sahiptir ancak tabii ki en çok faydayı KOBİ’lerin elde ettiği doğru bir saptamadır.”
“Ölçekten çok hangi amaca hizmet ettiği önemli”
Bir uygulamanın buluta taşınırken, şirketin ölçeğinden çok, uygulamanın hangi amaca hizmet edeceğinin önemli olduğuna değinen Procat Teknoloji Direktörü Yıldırım Duyargil, “Bulut tedarikçisi şirketin işin ölçeğinden beklenen hacme ve trafiğe destek verebilecek kapasitede olup olmadığı, tedarikçi şirketin buluta taşınacak uygulama konusundaki deneyimi ve çözümün buluta taşınmasının avantaj / dezavantajlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. “Doğru bulut tedarikçisi seçildiğinde ve doğru iş planı yapıldığında kurum ölçeğinden bağımsız olarak iş uygulamasını buluta taşımada bir sorun yaşanması düşük bir ihtimaldir” diyen Duyargil, Türkiye’deki şirketlerin öncelikle BTK veya BDDK gibi kurum ve kuruluşların genelgelerine istinaden çalışmalarına başlaması gerektiğini aktardı.

İlk hedefimiz Avrupa’yı yakalamak olmalı

Filiz-BehrendtBulut bilişimin işletmelere maliyet ve hizmet çeşitliliği anlamında avantajlar sağladığını hatırlatan Nexum Yönetici Ortağı Filiz Behrendt, “En ufağından en büyüğüne kadar bütün şirketler, artık yüklü miktarlarda yazılım ve donanım yatırımı yapmaktansa kullandıkça ödeyecekleri bir modele doğru geçiş yapıyorlar” dedi. Türkiye’deki bulut bilişim ile ilgili çalışmaların henüz istenen seviyede olmadığına değinen Behrendt, tespitlerini şu şekilde aktardı:
“Geride görünmemize rağmen ivmeye baktığımızda, artışın iyi bir düzeyde olduğunu görüyoruz. İş uygulamalarını her ölçekteki şirketler bulut bilişime taşıyabilirler. Büyük şirketler aksiyon almış durumda, KOBİ’ler de takip ediyor. Küresel oyunculara baktığımızda hem Avrupa hem Türkiye bu konuda ABD’nin gerisinde. İlk hedefimiz Avrupa’yı yakalamak olmalı.”

Büyük verinin de etkisiyle her kurum buluta ihtiyaç duyuyor

Cenk-ErsoyBulut bilişim ve büyük veri kavramlarının şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu hatırlatan EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, “Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde yol alırken işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için büyük veri işlemlerinin sağladığı değerlerden yararlanabiliyor. Bu sayede mevcut BT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın yanında, sundukları hizmet düzeyini geliştirecek fırsatlara da sahip olabiliyor” dedi.
Bu nedenle bulut bilişimin her ölçekten şirket için kritik önem taşıdığını ve her kuruluşun faydalanabileceğini, hatta faydalanması gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, her ölçekte işletmeye; buluta giden yolculukta BT hizmetlerini dönüştürürken, gerçek zamanlı olarak ‘Büyük Veri’lerini analiz etmek için hangi fırsatlara sahip olacaklarını konusunda çözümler sunmayı hedefliyoruz.

CIO’lar bir bulut stratejisi oluşturmalıdır

omer-Faruk-ErunsalBulut bilişimin küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça kritik önem arz ettiğini belirten ZyXEL Türkiye Kurumsal Çözümler Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Ömer Faruk Erunsal, “Günümüzde birçok bulut uygulamaları büyük işletmeler için maliyet etkin bir konumdadır. Mc Kinsey’in yaptığı bir araştırmaya göre, büyük bir işletmenin tipik bir veri merkezi, Amazon.com gibi bir servisin outsource edilmesinden daha düşük bir maliyet doğurmaktadır. Yine Mc Kinsey’e göre, bulut teknolojisi iş gücü maliyetlerini büyük oranda azaltmaktadır (yüzde 10-yüzde 15). Büyük işletmeler, bulutun sanallaştırma uygulamaları gibi teknolojik bileşenlerinden faydalanabilirler. Hatta büyük işletmeler kendi kurumsal bulutlarını oluşturabilirler. Toplam mülkiyet maliyeti böylelikle düşerken, sunucuların etkinlik oranları artacaktır” dedi.
İşletme ölçeğine göre, CEO’lar ve CIO’lar bu konuya önem vererek bir bulut stratejisi kurması gerektiğini vurgulayan Erunsal şu önerileri sözlerine ekledi:
“Kurumlar her zaman bir teknoloji yol haritasına ihtiyaç duyarlar. Hangi aplikasyonları buluta taşıyacakları vs. konusunda bulut komitelerine dışarıdan teknoloji danışmanı atayabilirler, işleri böylelikle kolaylaşacaktır.”
ETİKETLER : Dosya Sayı:899

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics