Dosya İş Uygulamaları Bulutta Şekilleniyor 10 ARALIK 2012 / 10:31

Bulut ile iş uygulamaları fırsat eşitliği getiriyor

Bulut bilişim dünyada büyük bir yükseliş içine girdi. Bunun başlıca sebepleri arasında şirketlere sağladığı faydaların yanı sıra kavramsal olarak daha anlaşılır olmasının da yeri olduğu düşünülüyor. Bunun yanında yine “doğru zaman doğru çözüm” mottosunun bulut sağlayan şirketler için gerçekleştiği görülüyor.
Türkiye’den bir Facebook, bir Google neden çıkmasın?
IBM Türk Bulut Entegre Teknoloji Hizmetleri Satış Lideri Baran Erdoğan, bulutun geleceğini Türkiye’nin penceresinden şu şekilde açıklıyor:
“Bulut bilişimin en önemli görevi yeni iş modelleri için bir ekosistem oluşturmasıdır. Bu iş modelleri hayatımıza katma değerli servislerle girecektir. Bu olmadığı zaman buluttan gelebilecek en değerli sonuçlara ulaşmamış oluruz. Dolayısıyla Türkiye’de de bu bilincin öneminin çok iyi vurgulanması gerekir. Bugüne kadar tipik barındırma sağlayıcıların hizmetlerinin adını değiştirerek bulut adı altında sunduklarını gördük. Vurguladıkları maliyet avantajları ve tasarruflardı. Fakat bu buzdağının sadece görünen yüzü, su altında faydalar bakımından çok ciddi bir potansiyel var ve maalesef bu konuda yeterince bilinçlendirme yapılmıyor. Bulut ve inovasyonun önemini herkesin daha iyi anlaması ve bulut ile Türkiye’den Facebook veya Google benzeri bir şirketin çıkması mümkün olabilir.”
Kurumlara kaynakların kullanımı açısından sınırsız bir esneklik sağlayan bulut bilişim aynı zamanda iş süreçlerinin de daha yalın bir hale gelmesine yardımcı olacağını dile getiren İnnova Genel Sektör ve Finans İş Geliştirme Grup Yöneticisi Bilgehan Baykal, “Hatta bulut bilişim sayesinde bazı süreçlerin tümüyle ortadan kalkması da söz konusu olabilecektir. Sunduğu yönetim kolaylığının yanı sıra, gerektiği anlarda kurumlara daha büyük bir işlem ve işletim gücüne sahip olma avantajı sağlayan bulut bilişim sayesinde şirketlerdeki bilgi işlem bölümlerinin rolü de tümüyle değişmektedir” dedi.
Baykal’a göre, şirketlerin bilgi işlem bölümü çalışanları; bulut bilişim sayesinde fiziksel sistemleri yönetmek yerine artık iş süreçleri ile ilgili kuralları yöneterek doğru uygulamaların, doğru sunucular üzerinden hizmet vermesi ve verilerin istenilen doğru alanlarda depolanabilmesi gibi kurum için çok daha önemli olan noktalara odaklanabilecek.

Bulut verimi artıracak

Bulut bilişimle kazanılabilecekleri aktaran Workcube Uluslararası İlişkiler Yönetmeni Tuğba Bilgin şunları söyledi:
“Girişimci işletmelerin inovasyona odaklanarak yerli teknolojileri geliştirebilmesi başta finansal ve insan kaynaklarını akıllı yöneterek, katma değerli iş gücü oluşturmasında yatar. İş uygulamaları, işletmelerin süreçlerini iyileştirmelerini, her alanda daha doğru kararlar almalarını sağlar. Bu uygulamaların daha düşük maliyetler ile aynı kalitede hizmet verebilmesi, girişimci işletmelerin ve KOBİ’lerin verimini büyük oranda artıracaktır.”

Bulut uygulamaları işbirliği yollarını değiştiriyor

Shmulik-AntebiÖrneklerle iş uygulamalarının buluta geçişinin önemine değinen VMware Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürü Shmulik Antebi, “PC sonrası çağı yakalamak için önceki uygulamaları sanallaştırmak durumunda olan kurumların aynı zamanda yeni ve Spring framework kullanılarak üretilmiş olanlar gibi “hafif sıklet” formda yazılmış bulut uygulamaları bütünleştirmeliler. Bugün Zimbra (açık ve özel bulut ortamları için oluşturulmuş şirket ayarında e-posta, takvim ve işbirliği çözümleri) ve Socialcast (asıl iş uygulamaları ve sistemlerinin içine sosyal bir tabaka entegre ederek iş akışını daha verimli hale getiriyor) gibi bulut uygulamaları, kullanıcıların kurum içinde bilgi ve kaynaklarla iletişim, etkileşim ve işbirliği yollarını değiştiriyor” dedi.Lütfi-YunusoğluBulut bilişimin neden bu kadar popüler olduğunu açıklayan NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu, “İş uygulamalarını buluta taşıyan şirketlere, bulut bilişim; kolaylıklar ve katma değerler getiriyor. Bulut bilişim birey ve kurumların ihtiyaç duydukları bilişim hizmetlerini en hızlı ve esnek şekilde almasına ön ayak oluyor. Ayrıca söz konusu şirketleri günümüzün sert ve değişken rekabet ortamında bir adım öne çıkarıyor. Bulut bilişimde en büyük avantaj performans ve güvenlikten ödün vermeden esnekliğin artması, self servis hizmet alma ve kullandığın kadar öde mantığıyla şirketlerin ilk yatırım maliyetini düşürüp önemli bir maliyet tasarrufu getirmesi olarak öne çıkıyor” dedi.

Sağladığı faydalar bulutu öne çıkarıyor

Gökhan-Arıksoy“Şirketlerin birçoğu, bulut bilişim teknolojilerinin sağladığı gelişmeler sayesinde, farklı seviyelerde sunucu, depolama ve e-posta ile ofis ya da özel uygulamalar gibi hizmetlerden kiralama yoluyla faydalanabiliyorlar” diyen Software AG Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Arıksoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Böylece kendi veri merkezlerini işletmeden tükettikleri ve ihtiyaç duydukları kadar hizmet satın alabiliyorlar. Aynı zamanda iş uygulamalarımızın odak noktası olan süreç yönetimi ve mükemmelliği sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin süreçlerinde hızla iyileştirme sağlanabiliyor. Böylece işletme standartlarını mükemmelleştirmeye yönelik adımlar atabiliyoruz.”

Serbest yazılım geliştirme olanağı şirketleri buluta çekiyor

Timuçin-Öğün“Bulut altyapılarının sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi, kaynakların daha verimli kullanılarak, ölçeklenebilir maliyet hesabı yapılmasına yardımcı olabilmesidir” diyerek sözlerine başlayan Dora Telekom Genel Müdürü Timuçin Öğün şöyle devam etti:
“Bu sayede, yerleşik çözümler için ileriki dönemlerde teknoloji altyapısı için kullanılabilecek kaynaklar, katma değerli iş uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Ayrıca teknik anlamda kaynakların daha verimli kullanılabilmesi de, yazılım geliştiriciler için daha serbest yazılım geliştirme olanakları sunacaktır. Bu koşullar ülkemizdeki girişimlere olumlu yönde katkı sağlayarak yeni fırsatlar yaratılması için zemin oluşturacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:899

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics