Dosya İş Uygulamaları Bulutta Şekilleniyor 10 ARALIK 2012 / 10:52

Bulutta da hızlı büyüyoruz ama yeterince faydalanamıyoruz

Bulut bilişim adı altında yanlış yönlendirmeler yapıldığına işaret eden Innova Genel Sektör ve Finans İş Geliştirme Grup Yöneticisi Bilgehan Baykal, “Bu durum kavram kargaşası yaratıyor. Birçok örnekte BT Araçları Otomasyonu (Runbook Automation), “Automated Provisioning” adı altında bulut çözümü gibi kurumların karşısına çıkarılıyor. Pek çok sistem için gereksiz bir hale gelen bu çözüme artık ihtiyaç kalmadığını bilmekte yarar var. Dahası, bu yaklaşım kurumlara gereğinden fazla ve pahalı donanım yazılım yatırımı maliyeti de yüklemektedir” diyerek sağlayıcıların yaklaşımlarını eleştirdi.
Öte yandan sanallaştırmanın da Türkiye’de çoğu zaman bulut ile karıştırılabildiğine işaret eden Baykal, “Sanallaştırma statik yapılarda atıl olan kaynakların daha iyi değerlendirilmesi açısından büyük avantajlar sağlayabiliyor. Ancak operasyonel ortamda, özellikle büyük ölçekli veya uygulama-odaklı durumlarda sanallaştırma kayda değer bir yatırım geri dönüşü sağlamaktan öte, ters etkiler bile yaratabiliyor” şeklinde konuştu.

Ülkemiz şirketlerinin web hizmetleri, e-posta hizmetleri, satış otomasyonu ve anket uygulamaları gibi hizmetleri aldığını belirten Prolink Sistem Mühendisi Gökhan Çetinkaya, “Hassas bilgiler içeren ERP uygulamaları ise potansiyel güvenlik problemleri nedeniyle şu aşamada fazla tercih edilmiyor” dedi.

Devletlerin yapacağı yatırımlar belirleyeceği olacak
Türkiye’deki şirketlerin buluta olan ilgilerinin arttığına dikkat çeken Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan, “Şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin bulut bilişim ve sağladığı avantajlar konusundaki farkındalığı giderek artıyor. Buna paralel olarak iş uygulamalarının bulut üzerinden yürütülmesine olan talebin giderek artacağını düşünüyorum. Bulut hizmetlerinin standartlarının yerleşmesini takiben de daha fazla şirketin mobilite ve sistem sürekliliği ihtiyacı doğrultusunda bu servisleri kullanmaya başlayacağına inanıyorum” dedi. Özdoğan’a göre, Türkiye’deki şirketlerin bulut üzerindeki çözümleri gelişmekte olan benzer ülkelerdeki şirketlerle rekabete girecek ve devlet politikaları, bilişime yapılacak kaynak tahsisi ve süreç yönetimi gibi konuların hangi ülkelerin öne çıkacağını belirleyecek.

Katma değerli servisler Türkiye’de daha az kullanılıyor

Mustafa-Yazıcı“Türkiye özelinde bulut bilişim ve özellikle hizmet olarak altyapı (IaaS), kurumlara sağlanan hizmetler açısından henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, gelişmeler hızla takip ediliyor ve dünyada yaşanan eğilimlere paralel ciddi bir talep oluşmaya başlıyor” değerlendirmesinde bulunan CloudTurk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Katma değerli servislerin (KDS) Türkiye’deki kullanımı, dünya geneliyle kıyaslandığında, az olmakla beraber, son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Kurumlar çekirdek işlerine yoğunlaşmak için, ikinci derecede önem taşıyan işlerini üçüncü partilerden aldıkları hizmetlerle yürütme yoluna gidiyor. Birçok araştırma gösteriyor ki, 2012 yılında KDS pazarı gelir oranının dünya genelinde yüzde 26’ya çıkması bekleniyor.”

KOBİ’ler teknolojiden daha etkin yararlanabilmeli

Tunç-TaşmanTürkiye’de buluta ilgi gösteren sektörleri sıralayan Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, “Özellikle cihazdan ve konumdan bağımsız çalışması gereken veya geniş satış & pazarlama ekipleri olan; başta lojistik, finans, hızlı tüketim ürünleri ve sağlık sektörleri olmak üzere tüm sektörlerin ilgisinin fazla olduğunu gözlemlemekteyiz” şeklinde konuştu.
Ülke ekonomisine baktığımızda KOBİ’lerin hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu ve bununla paralel teknoloji ihtiyaçlarının da arttığını kaydeden Taşman, “KOBİ’lerimizin varlıklarını büyüyerek sürdürebilmeleri, ülke sınırlarıyla yetinmeyip dünyaya açılmaları için teknolojiden daha yoğun ve etkin yararlanmaları gerektiğini görüyoruz” dedi.
Türkiye’deki şirketleri ölçeklerine göre değerlendiren Taşman, “Büyük şirketler ile KOBİ’lerin aldıkları veri merkezi hizmetleri ile bulut bilişim hizmetlerini kıyasladığımızda, kullanıcı deneyimleri benzer olsa da, büyük şirketlerin yönettikleri verinin büyüklüğünün yanı sıra kullanıcı/müşteri sayıları ve güvenlik konularının farklılaşan unsurlar olarak öne çıktığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.
Araç takip, mobil saha, telemetri gibi bazı ürünlerin firmanın faaliyet alanı ile ilgili olduğuna değinen Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Büyük ölçekli ama araç filosu, geniş bir satış pazarlama ekibi olmayan bir şirket için gerekli görülmeyen takip çözümleri, orta ölçekli bir turizm, lojistik ya da dayanıksız tüketim ürünleri üreten ve satan bir şirket için müthiş fark yaratabilir.”

Çözümleri ihraç etmek bulutla çok daha kolay

Selen-KocabaşTürkiye’deki kurumların bulut sağlayıcılarına gelen talepleri konusunda bilgi veren Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, “Yapılan araştırmalar, kurumların yaklaşık yüzde 20’sinin muhasebe, finans, stok yönetimi gibi süreçler için kullanılan yazılımları satın almak yerine bulut üzerinden aylık bir hizmet bedeli ile kullanmak istedikleri yönünde. Diğer şirketler ise yazılımları bulut ortamından kullanmak için, daha fazla bilgi sahibi olmayı, uygun fiyatı ve iş hacimlerinin büyümesini ön koşul olarak görmekteler” dedi.
Kocabaş’a göre, internetin kullanımı ve yaygınlaşması Türkiye’nin teknoloji ihracatının kapılarının açılmasını sağlamıştı. “Bulutun getirdiği iş modeliyse bu kapıdan hızla teknoloji ihracatı için büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Artık Türkiye’deki yazılım geliştiriciler, geliştirdikleri uygulamaları bulutta çok daha hızlı servis etme ve yeni pazarlara açma fırsatı yakalayabilecekler. Bölgesel ve küresel bulut servis sağlayıcılar bu yazılım geliştiricilerin teknolojilerini pazarlamasına destek olacaklar” diyen Kocabaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Şimdiden Türkiye’deki yazılım pazarında bu yönde hazırlıkların yapıldığını gözlemliyoruz. Türkiye’deki girişimler doğru ihtiyaçlara odaklanıp uluslararası standartlarda çözümler üretebilirlerse onlar için önemli fırsatlar bulunuyor çünkü çözümlerini yurtdışı pazarlara sunmak bulutla eskisinden çok daha kolay.”
ETİKETLER : Dosya Sayı:899