Dosya İş Uygulamaları Bulutta Şekilleniyor 10 ARALIK 2012 / 10:46

Bulutu istiyoruz ama güvenlikten endişe duyuyoruz

Bulut bilişimin ülkemizde ve dünyadaki en önemli konularından birisi güvenlik. Zira şirketler hiç bilmedikleri yerlerde önemli verilerinin tutulmasına izin verirken, bu belirsizlikten endişe duyuyor. Belirsizlik ne kadar artarsa güvenlik ihtiyacı da artıyor. Bu nedenle şirketlerin bulut üzerinde gerçekleştireceği işlemler sırasında emin oldukları şirketlerle çalışmasının önemi ortaya çıkıyor.
IDC tarafından, 2012 yılının Şubat ayında yapılan “Türkiye’de buluta hazırlık” araştırması; Türkiye’deki çok büyük ölçekli şirketlerin yüzde 82’si, büyük ölçekli şirketlerin yüzde 61’i, KOBİ’lerin ise yüzde 34’ünün hali hazırda buluttan faydalandığını ya da faydalanmayı planladığını ortaya koyuyor.
Veri güvenliği endişe kaynağı oluyor
Şirketler bu geçiş sürecinde en fazla güvenlikten endişe ediyor. Konuyla ilgili EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy ise şunları söylüyor:
“Bulut bilişimin doğrudan bir güvenlik zafiyetine yol açacağını söylemek doğru olmaz. Buradaki güvenlik riskinin, sayısal ortamın genel bir getirisi olabileceğini esas kabul ederek, gerekli önlemleri almak gerekiyor. Çünkü sayısal ortamda meydana gelecek bir güvenlik sorunu şirketlerin itibarlarını ve finansal sonuçlarını sarsabilecek seviyeye ulaşmış durumda. Bu yüzden güvenlik çözümleri de çok daha fazla önem kazanıyor. EMC olarak Türkiye’de yüzde 82’si veri güvenliği ve yönetimini büyük bir endişe kaynağı olarak görürken, yüzde 44’lük diğer bir kesim ağ güvenliğini bir BT önceliği olarak görüyor.”

En büyük soru işareti: Güvenlik

Sibel_YilmazŞirketlerin en fazla dikkat ettiği konuların başında güvenlik olduğunu dile getiren Trend Micro Akdeniz Bölgesi Pazarlama Sorumlusu Sibel Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“İş uygulamaları kurumların para kazandıkları temel operasyonlarını yürüttükleri uygulamalar olduğu için, uygulamaların ve daha da önemlisi bu uygulamalarda tutulan verinin kurum dışındaki veri merkezlerine taşınması ile ilgili karşılaşılan en büyük soru işareti, güvenliktir. Veri merkezlerinin, birçok farklı (hatta birbiri ile rekabet eden) kurumun bilgi işlem altyapısını sunması başka bir zorluğu da beraberinde getirmektedir. Veri merkezinde oluşan herhangi bir güvenlik zafiyeti, sadece bir veya birkaç şirketi değil, yüzlerce veya binlerce şirketi çalışamaz hale getirebilir. Bu nedenle veri merkezleri için yeni güvenlik politikaları oluşturmak büyük önem kazanmıştır.
Ayrıca, bu alanda çözüm sağlayan yeni güvenlik çözümlerine yönelik önemli bir ilgi oluşmuştur.”
Yılmaz’a göre, güçlü bir güvenlik altyapısı kurarak, yeterince güçlü teknolojisi olan çözümler kullanarak ve hassas bilgileri ayrı katmanlarla koruyarak bulut bilişimde güvenlik sağlanabilir.

Türkiye’deki bulut pazarı 2015’te 100 milyon doları aşacak

ovgü-GüneriTürkiye’deki bulut bilişim pazarının 24 milyon dolar civarında hesaplandığına değinen Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri, “2015 yılında bu rakamın 100 milyon doları aşması bekleniyor. Bulut teknolojilerine geçerken kurumlar özellikle güvenlik konularında tereddüt ediyor. Bu da teknolojilerin olgunlaşma sürecini düşündüğümüzde son derece normaldir. Bu geçiş sürecinde profesyonel bir şirket ile çalışıldığı ve anlaşma içerisinde kurumun rahatlığını ön plana çıkaracak unsurlar yer aldığı takdirde ciddi bir dezavantaj bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Bulut daha da güvenli olabilir

Yüce-ErimOracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş Uygulamalarından Sorumlu Direktör Yüce Erim güvenlikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kimi işletmeler için bulut ortamı kendi ortamlarından daha güvenli olabilir;  burada, hizmetlerden elde edilecek kabiliyet ve değerin karşılığına bakılmalıdır. Bulut sağlayıcıyı ayakta tutacak olan kriterlerin en başında kendisine duyulan güven olduğunu dikkate almak gerekir. Ayrıca, hassas verinin bulut sağlayıcı tarafında ne gibi garantiler ile korunacağının kontrol edilmesinde mutlaka fayda vardır.” Bazı açılardan bulut bilişimin geleneksel kullanımlardan daha bile güvenli olduğunu aktaran Erim, “Bunun nedeni geleneksel kullanımda şirketiçi veya yüklenici personel inisiyatifine bırakılmış olan güvenlik konusunun bulut çözümlerde bu konuda net taahhüdü olan, güvenlik konusunda çok yetkin personel çalıştıran ve tek işi bu olan teknoloji şirketleri tarafından sağlanmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, çözüm sağlayıcı şirketin sözleşmesinde belirtilen güvenlik seviyelerinin yeterli olup olmadığıdır. Yetersiz kalan noktalar mutlaka ek maddeler ile güvence altına alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Bulut güvence altında olsa da dikkat edilmeli

Philipp-SanderVeri merkezlerine güvenilmesi ancak tüm kontrolün onlara bırakılmaması gerektiğini savunan Scalaris Satış ve Pazarlama Direktörü Philipp Sander, “Veri merkezi, veri transferi ve veri erişimi güvenliği, bulut bilişimin katmanlarından biridir. Verinin çalınması, kaybolması gibi çeşitli risklere karşı önlem amacıyla ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bulut bilişimde özellikle istenen anahtar bir önkoşuldur. Ancak kuruluşlar seçenekleri değerlendirirken dikkatli olmalı ve sadece web tabanlı uygulamalara değil, konusunun uzmanı çözümlere ve servis sağlayıcılara yönelmelidir” dedi.
Sander’a göre, profesyonel bir sağlayıcı, yoğun bir bilgi birikimine ve yüksek yatırımlara sahiptir ve genellikle yüksek teknolojiye ve kaynağa sahip kuruluşlardır. Bulut üzerinden yapılacak işlerde bu kriterlere dikkat edilmesi gerektiği görülüyor.
ETİKETLER : Sayı:899

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER