Dosya İş Uygulamaları ve Verimlilik 06 TEMMUZ 2015 / 06:31

Danışmanlık desteği büyük önem taşıyor

Basistek Yönetici Ortağı Mehmet Ali Ceylan

İş uygulamaları maliyetlerde önemli tasarruflar sağlamakta, amaca uygun planlama yapılması ile ciddi verimlilik artışı sağlamakta. Gelişen teknolojilerin fırsat ve avantajlarından yararlanarak, işletmelerin işlerini, vatandaş/müşteri, çalışan ve iş ortaklarının eş zamanlı katılımı ile daha verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlaması açısından her geçen gün ilginin arttığı düşüncesindeyim.

İşletmelerde verimliliğin en önemli unsurlarından birisi, iletişim ile birlikte bilgi paylaşımı. İletişim ve bilgi paylaşımı, farklı bir iş kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte iş süreçleri kısalmış, elektronik ortamda işletmeye ilişkin bilgilere ulaşılması ve paylaşımının uluslararası boyuta taşınması kolaylaşmıştır. Bu gelişmeler hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlamakta.

Öne çıkan yatırımı başlıkları; ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması(Enterprise Resource Planning), CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management-SCM), İşletme Zekâsı ve Yapay Zekâ (Business Intelligence- Artificial Intelligence) ve Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) gibi uygulamalara yapılan yatırımlar.

Bu konuda yatırım yapacak şirketin öncelikle kendi iş süreçleri tarafında çalışmalarını yapması ve danışmanlık desteğinden ne beklediğini, ne gibi kazanımların elde edileceğini net görmesi gerekir. Bu hem şirketin yapacağı yatırım hem de danışman için çok önemli. Kamu firmaları Türkiye’de en yoğun bilgiye sahip olan kurumlar. Bu bilgilerin uygulamalar tarafından doğru toplanması, veriden bilgi bilgiden ise strateji üretilmesini sağlamak bir gereklilik haline gelmiştir. Bu konuda farkındalık her geçen gün artmakta olup verimlilik artışı sağlayacağı kesin.
ETİKETLER : 1029