Dosya İş Uygulamaları ve Verimlilik 06 TEMMUZ 2015 / 06:32

İlgi yoğun, ama talep az

6Kare Satıştan Sorumlu Yönetici Ortağı Veysel Karslı

İş uygulamaları ve bu başlıklarda yatırım yapma, var olan yatırımları geliştirme ve yenileme konusunda kurumsal ilgi 2015 yılında daha da arttı. Bundan öncesinde iş uygulamaları, e-postalar üzerinden yönetiliyordu. Dolayısıyla raporlanması ve içeriğin analiz edilmesi, ileriye dönük kurumsallaşma yolunda bir engeldi. İş süreçlerinin otomatize edilmesi ile sürekli bir iyileştirme sağlanarak, homojen ve öngörülebilir sonuçlar elde edildi. Var olan yatırımlar hakkında ise ilgi daha az. Çünkü daha öncesinde konu ile ilgili yatırım yapıldığı için tekrar bir yatırım yapmak, maliyet açısından firmalara cazip gelmiyor.

Büyüme stratejilerini teknolojik inovasyonlar üzerine kurgulayan şirketler, iş uygulamalarına yaptıkları yatırımlarla altyapılarını sağlamlaştırıyorlar. Bu uygulamalar ile iş sürekliliği sağlayarak manuel veya e-postalar üzerinde yürütülen süreçler, akıllı sistemler haline getiriliyor.  Bilgi kaybının olmadığı otomatikleştirilen süreçler ile hızlı bir yatırım geri dönüşü alınıyor. Son yıllarda müşterilerimizin yoğunluklu olarak yaptığı yatırımlar da insan kaynakları, operasyon ve her türlü kurum içi iletişimi hızlandıracak iş alanlarında.

Alınan başarılı sonuçlar sayesinde son yıllarda müşterilerimiz bünyelerinde iş süreçleri departmanları oluşturmaya başladı. İş süreçleri departmanları, şirket içinde ihtiyaç duyulan süreçleri belirleyerek süreç sahipleri ve danışmanlar arasında bir ara katman oluşturuyor. Sürece hakim ve teknolojiyi bilen bu ara katman sayesinde iş alanı bilgisi ve yapılan yatırımdan kısa vadede sonuç alınması gibi çok büyük avantajlar sağlanıyor.

E-dönüşüm;  kağıt evrakların sayısallaştırılması, kağıt kirliliğinden ve onunla beraber gelen kağıt kullanımı gerektiren baskı, kargo gibi işlemlerin azaltılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak. Bu şekilde e-fatura, KEP, e-haciz gibi e-dönüşüm çalışmaları, firmaların yönetim sistemleri kullanmasını zorunlu hale getirmekte. Kurumların e-dönüşüm ile ilgili yeni ihtiyaçları iş süreçleri ile birleştirme gereği duyması müşterilerimizde iş uygulamalarının yaygınlığını arttırmakta. Bu konuda ilgi çok yoğun olup, firmalar bu uygulamaların kendilerine yararlı olacağı konusunda hemfikirler. Ancak ilgi yoğun olmasına rağmen talep çok az. Bu uygulamaları kullanmak için devletin bunu zorunlu kılmasını beklemekteler.
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics