Dosya İş Uygulamaları ve Verimlilik 06 TEMMUZ 2015 / 06:27

İlk adım SWOT analizi olsun

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir

İş uygulamaları, mobil cihazlarda iş süreçlerin yönetimi için etkin araçlar. Özellikle satış, dağıtım ve lojistik gibi dağıtık ortamda iş yapan şirketler tarafından tercih edilmekte. Şirketler yapmış oldukları var olan yatırımları korumakla birlikte, aynı yatırımı destekleyecek, kullanacak veya birlikte çalışacak iş uygulamalarını kullanarak, süreçlerde daha etkin olmayı, verimliliği arttırmayı hedeflemekte.

Yatırım maliyetlerini başlangıçta bir defa yapılan ‘geliştirme yatırımları’ ve sistemim kullanılması için gerekli ‘operasyonel yatırımlar’ olarak ikiye ayırmak gerekir. Geliştirme yatırımlarını da projenin amacına yönelik ‘dolaysız yatırımlar’ ve zaten devam etmekte olup projelerle birlikte devam edecek olan ‘dolaylı yatırımlar’ olarak kategorize edebiliriz.

Yatırımın geri dönüşünü net ölçebilmek için projenin kârını miktar veya parasal olarak ölçebilmemiz gerek. Bu ölçümlemeyi yaparken elle tutulur kârları, elle tutulmayan kârları ve belirsiz kârları ayrı ayrı hesaplamalıyız. Bunları tahmin etmek ve hesaplamak kolay olmayacaktır. Böyle bir yatırımın faydaları olarak; iş süreçlerinin tanımlanarak herkes tarafından kolay ve hızlı uygulanması, yapılan işin istatiksel, rakamsal olarak ölçülebilmesi ve kontrol edilmesini gösterebiliriz.

Burada öne çıkan yatırım başlıkları olarak; iş verimliliğini arttıran ve şirketlerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olan uygulamalar, çalışanların iş arkadaşları ve meslektaşları ile bağlantıda kalmasını sağlayan iş sosyal ağları, iş gezileri ve toplantıları düzenlemek için seyahat ve organizasyon uygulamaları, proje ve işleri organize etmek için takvim ve görev takibi yapmayı sağlayan uygulamalar, masraf ve giderlerin takibi için finans uygulamaları, evrak ve görsellerin takibi için tarama ve baskı uygulamaları, işinizin dışındaki diğer insanları uzak tutmak için güvenlik uygulamalarını sayabiliriz.

Yatırım yapılacak şirkette iş uygulamasının getireceği faydaları ve riskleri ana hatları ile görebilmek için SWOT analizi yapılarak başlanmasında büyük yarar var. SWOT analizi sonucuna göre iş uygulamasının şirkette kullanımı ile ilgili yatırım yapılması veya yapılmaması, konumlandırılması ve devreye alınması kararları daha kolay olacak. Yatırım kararı alındıktan sonra, bu konuda danışmanlık desteği ile ilerlemek şirkete zaman, fayda, deneyim olarak geri dönecektir. Şirket içi kaynaklar kullanılarak da süreç yönetilebilir. Bu durumda, yatırımın geri dönüşümü ve toplam satın alma maliyetleri ölçülerek karar verilebilir.

 
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics