Dosya İş Uygulamaları ve Verimlilik 06 TEMMUZ 2015 / 06:30

KOBİ’ler için başarı noktası

BTburada Satış Müdürü Oya Narçin

KOBİ’ler, ülke ekonomisinde gelir ve istihdam yaratıcı rolleri ve azımsanmayacak sayıları ile ekonomik hayatta önemli bir role sahip. Ancak “Bilgi Çağı” olarak adlandırılan bu dönemde, yetersiz bilgi, KOBİ’ler için pazar adaptasyonu sorunlarına yol açmakta. KOBİ’ler bilgiyi gereksiz bir masraf olarak görmekte. KOBİ yöneticileri bilgi sağlamaya ve kullanmaya gerekli önem ve önceliği vermemekte, sistemli ve etkin bir bilgi akışı sağlayacak sistemleri işletmelerinde kurmamakta ve bilgi eksikliği, ülkemizdeki KOBİ’lerin temel başarısızlık nedenlerinden biri olarak gündeme gelmekte. Başlıca sorun olan kaynak yetersizliği nedeniyle iş uygulamalarına yatırım yapmayan KOBİ’ler, son yıllarda önem kazanan müşteri tatmini, toplam kalite bilinci, teknoloji alanındaki eğilimleri takip etmeleri ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamaları için, bilgiye yatırım yapmaları zorlayıcı unsur olmakta.

 

İş uygulamaları sayesinde kurum içi disiplin, bilgiye kolay ve hızlı ulaşma, zaman ve maliyetleri azaltma, bilgiyi kayıt altına alma ve kontrol önemli bir fayda. KOBİ’ler; rakipleriyle kolay baş edebilme, yeni pazarlara açılabilme, maliyetlerini kontrol altına alabilme ve izleme sayesinde yapmış oldukları yatırımın hızlı geri dönüşünü elde etmekte.

İş uygulamaları alanında öne çıkan yatırım başlıkları ise Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Mobil Çözümler, Otomasyon, Kurumsal Performans Yönetimi, Fiziksel Güvenlik Çözümleri, İş Zekâsı Çözümleri ile Çağrı Merkezi.

İş uygulamaları; fonksiyon odaklı birbirinden bağımsız çalışan uygulamalardan, süreç odaklı entegre uygulamalara geçiş, verimlilik artışı, müşteri, kurum içi ve tedarikçi ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilme ve raporlama kabiliyetinin güçlendirilmesi imkanlarını sunarak, kurumlara önemli avantajlar sağlamakta. Ancak bu stratejik kararlar, köklü bir planlamayı ve uygulamayı gerektirir. Doğru ihtiyaç analizi, doğru planlama, doğru uygulama sayesinde istenen sonuçlar ortaya çıkmakta, yapılan yatırımın karşılığı alınmakta. Bu nedenle konusunda uzman kişilerin desteği ile değişim süreçlerine çıkılmalı. Bu süreçler, bir takım çalışması gibi. Kurumun ve danışmanlık hizmetlerinin karşılıklı sorumlulukları, doğru analizleri ve karşılıklı oluşturacakları sinerji ile istenen sonuca ulaşılmakta. Doğru kurgulanmayan altyapı çoğu zaman yatırımın başarısızlığı ile de sonuçlanabilmekte. Bu nedenle yatırım öncesi, yatırım süreçleri ve elde edilecek sonuç her iki taraf için de doğru kurgulanmalı ve sorumlulukları üstlenilmeli.

Günümüzde kamunun e-Dönüşüm çalışmalarında bilgi üretim ve yönetiminde etkileşimli çevrimiçi hizmetler üretme ve sunma, küresel düzeyde güvenlik yönetimi, ekonomi yönetiminde demokratik açılımlar sağlama gibi başlıkları sıralayabiliriz. Bu uygulama kolaylığı, aynı zamanda bu sistemin içinde olan tüm parçaların, yani kurumların da entegrasyonda uygulama zorunluluğunu beraberinde getirmekte. Burada kurumların iş yatırımlarına vereceği karar esasında devlet tarafındaki uygulamanın zorunlu olması.
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics