Dosya İş Uygulamaları ve Verimlilik 06 TEMMUZ 2015 / 06:29

Kurumsal iş uygulamalarına yönelik ilgi artacak

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü Mehmet Göker Sarp

Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP başta olmak üzere iş uygulamaları bulunmaz bir fırsat. Bu yüzden iş uygulamalarını yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sundukları stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

Bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla iş uygulamaları üreticilerinin SaaS hizmetlerini çeşitlendirdiklerini görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda bu hizmetin giderek artması ile güvenlik ve veri gizliliği gibi konular birçok şirket için soru işareti olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun dışında, e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarının kullanıma başlanmasıyla pazarda iş uygulamaları üreticileri açısından hareketlenme oluştu. Ayrıca önümüzdeki yıllarda mobil uygulamaların artması ile iş uygulamalarına mobil olarak da erişilmesine olanak sağlanacak. ERP ve CRM yatırımlarının tamamlayan firmalarda iş zekâsında yapılacak yatırımlarda artış beklenebilir. Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki 5 yıl içerisinde çeşitli kurumsal iş uygulamalarına karşı ilgiyi artıracak.

Geçtiğimiz yıllara göre Türkiye'deki ERP pazarının, toplam kurumsal yazılım pazar içerisinde yeri yüzde 50’ye yaklaştı. Eskiden ERP denilince ağırlıklı olarak finansal uygulamalar akla gelirken, şimdi bir şirketin tüm kaynaklarının entegre edilmesi düşünülmekte.

Eğer firmalar büyümelerine veya büyüme isteklerine karşın herhangi bir kurumsal sistem kullanmadan yaşamlarına devam ederlerse, bir süre sonra yavaş yavaş müşterilerine hızlı geri dönüş sağlayamayacaklar, gerçek maliyetlerini zamanında göremeyecekler, stoklarını takip edememeye başlayacaklar, verimlilikleri giderek düşecek. Mükerrer veri girişleri ve vakit alan rapor hazırlıkları zaman kayıplarına yol açacak. Finansal durumun her istenilen anda gerçek zamanlı olarak görülebilmesi zorlaşacak, nakit akışı yönetirken problemler yaşanacak, tedarikçiler ve işletmedeki malzemelerin çevrimi izlenemeyecek hale gelecek, fazla mesailer artacak, hızlı – zamanında karar alınması iyice zorlaşacak.

Günümüzde rekabet gücüne sahip olmanın temelinde rakip firmalardan daha etkin ve verimli çalışabilmek yatmakta. ERP başta olmak üzere iş uygulamalarının çıkış noktası olan bu kavram, KOBİ’ler için daha da önemli. İş uygulamaları firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerden.

Firmanızda, iş uygulaması yatırımı için mevcut iş süreçlerinizi inceleyip analiz ederek; bu analizinize uygun yetenekleri olan iy uygulamasını tespit etmeniz, mevcut teknik altyapınızla uyumluluğunun tespiti, proje ekibinizin kaynakları, uygulama maliyetleri, yazılım, bakım sözleşmeleri, donanım yükseltmeleri gibi "gizli maliyetleri" ortaya çıkardığınızdan emin olunması ve toplam sahip olma maliyetini belirlenmesi  seçiminiz için size oldukça fayda sağlayacak. ERP başta olmak üzere iş uygulaması projesinin başarılı olması, projeniz için gereken maliyet ve kaynak taahhütlerini belirlemek için son yazılım kararı öncesi kapsamlı, ve önemli kullanıcılar tarafından kabul edilen bir gerçekçi proje planı geliştirmeli. Eğer önceden iş uygulaması projesi tecrübeniz yoksa, karşınıza çıkacak sorulara verilecek tüm cevapları bilmediğinizi varsayın ve satın alma süreci içinde veya öncesinde işittiğiniz şeyleri doğrulamak için bağımsız makaleleri araştırın ve tavsiyelerini dinleyin.

Eski ve yerleşik alışkanlıklardan kaynaklanan direncin aşılması mümkün olmaz ise iş uygulaması yatırımıyla beklenen performansa ulaşmak da giderek güçleşir ve öngörülen projenin hayata geçme süresi uzar. Bu noktada çalışanların iş uygulamalarının sadece bir yazılım değil, dünyada kabul görmüş yönetim sistemlerinin parçaları olduğuna ikna edilmesi büyük bir önem taşımakta.
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics