Dosya İş Zekâsı 20 MAYIS 2013 / 08:39

İş zekâsı, mobilite ile daha da zenginleşiyor

Mobil cihaz kullanımının ve bunların iş hayatındaki fonksiyonlarının artması, iş zekâsı uygulamalarının mobiliteye uyarlanabilmesini gerekli hale getiriyor. Böylece zaman ve mekan bağımsız olarak, kurumsal iş zekâsı yapısına erişim ve katkıda bulunma fırsatı sağlanıyor.

Akıllı telefonlar, özel hayatta olduğu kadar iş hayatında da vazgeçilmez bir araç halini aldı. İş süreçleri akıllı telefonlardan kolayca yönetilebiliyor ve böyle olunca, iş zekâsı çözümlerinin de bu mobilite rüzgarına ayak uydurması bir gereklilik halini alıyor. Bu eğilim, ‘omni-channel’, yani tek kullanıcı için tüm platformlarda aynı deneyimi yaşama şansını kullanıcılara sunuyor. Günümüz pazarlama eğilimleri tüketiciyi herhangi bir kanaldan yakalamak anlamına gelen ‘multi-channel’ düzleminden, fiziksel mağaza gibi geleneksel kanalların yanı sıra sayısal kanal ve tüm satış kanallarını bütünleşik olarak kullanan omni-channel düzlemine doğru kayıyor. Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri’ye göre, bu değişim, geleneksel kanalların yok olmasından öte, sayısal kanalların imkanları kullanılarak geleneksel kanalların güçlendirilmesini öngörüyor. Özellikle banka kullanıcılarının çoğunun mobil ve internet şubelerine kayması, geleneksel mağaza yakınından geçen tüketicilerin mobil cihazlarına kampanyalar ile ilgili e-posta ya da kısa mesaj düşmesi ve mağaza içerisinde anlık indirimler gibi yeni tüketici deneyimlerinin hayatımıza girmesi, Güneri’ye göre, iş zekâsı çözümlerinin mobil ortamlarda gelişerek kullanılacağının göstergesi.
Sonuçta mobil cihazlar ve bu cihazların internet erişimi geliştikçe, kurumlar mobil uygulamaları daha fazla tercih etmeye başladılar. Bu durum, kaçınılmaz olarak, iş zekâsı ürünlerinin de gelişmesini sağladı. Bimsa SAP Çözüm Uzmanı Seçil Orhun’un da dikkat çektiği gibi, birçok üretici, mevcut raporları ve analiz sonuçlarını mobil cihazlardan erişilebilir hale getiren ürünleri piyasaya sürdü. Mobilitenin bilgiye erişim açısından şirketlere sağladığı fayda çok büyük ve Orhun şu detayları ekledi:
“Mobil cihazda Web Intelligence ve Crystal Reports araçları ile hazırlanmış olan raporlar çalıştırılabiliyor ve bu raporlar cihazda saklanarak, kurumsal ağa bağlantı sağlanamadığında dahi açılıp incelenebiliyor, yazıcıya gönderilip çıktıları alınabiliyor. Kurumlar genellikle mobilitenin güvenlik kısmında sorun yaşayabileceklerini düşünüyorlar, ancak doğru danışmanlık ve doğru sistem sayesinde bu endişe ortadan kalkıyor.”
Kurumlar artık müşterilerine her yerden aynı anda ve aslında müşterinin en ulaşılabilir olduğu yerden ulaşıyor. Bu noktada mobil bankacılık, mobil alışveriş, mobil yemek siparişi gibi konuların tamamını ‘omni-channel’ kapsamında değerlendirebiliriz. Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit, iş zekâsında ise artık sistemlerde kullanılan ekranların çok görsel ve hızlı bir şekilde kullanıcıların mobil cihazlarına ulaştırılabildiğine işaret ederek, “Ankara’daki üretim rakamları 1-2 dakikalık gecikmeler ile Almanya’daki bir cep telefonundan görüntülenebiliyor” örneğini verdi. Böylece bir yönetici ofiste bilgisayar, toplantıda tablet ve hareket halinde iken de cep telefonunu kullanarak kurum içi verilerine ulaşabiliyor. Doğanyiğit’e göre, iş zekâsı piyasasında ciddi bir ‘mobil iş zekâsı’ akımı var ve üst düzey yöneticilerden, saha ekiplerine kadar herkes her alandan kurum verilerine ulaşabilmeyi hedefliyor.
Tek kullanıcı deneyimi anlamına gelen ‘omni channel’, kullanıcılara kanal bağımsız, yani tüm platformlarda tek bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Kısacası kullanıcılar perakendeden, çağrı merkezine kadar tüm kanallarda aynı kullanıcı deneyimini yaşıyor. “Mevcut iş zekâsı uygulamaları ile kullanıcıların bilgisi tek bir merkezi veri ambarında toplanılarak veri birleştirme sağlanabilir, müşterinin hareketleri izlenilerek 360 derece müşteri bilgisi oluşturulabilir, müşteri tekilleştirmesi sağlanabilir” diyen KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, yapıyı anlatırken şu ihtiyaçlara da dikkat çekti:
“Bu sayede aynı müşteriye 4 farklı kanaldan aynı promosyonun gönderilmesi yerine, tekil müşteriye promosyonun bir kez ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olarak gönderilebilmesi ve en önemlisi, iş zekâsı uygulaması sayesinde her bir kanalın kendi performans metriklerini incelemesi sağlanabilir. Mobil raporlamalar kullanıcılara açılarak farklı kanallardaki hareketlerini izlemeleri iş zekâsı araçları sayesinde mümkün. Ancak yine de tam anlamıyla ‘omni channel’ iş zekâsı için mobil uygulamaların biraz daha geliştirilmesi ve bu bakış açısıyla güncellenmesi gerek.”

İŞ ZEKÂSINDA YENİ NESİL ÖNCELİKLER

İnternet ile değişen bireysel kullanım alışkanlıkları, kurumsal düzeydeki yansımalarını da son yıllarda oldukça hissettiriyor. Bu anlamda, sosyalleşen ve hızlanan iş modelleri ve bunların teknoloji ile bütünleştirilmesi, daha ölçülebilir ve ölçeklenebilir iş süreçleri ve bunların var olan mevcut uygulamalar ile konuşması, bulut bilişimin ortaya çıkışı ile birlikte teknoloji; Kora Satış ve Pazarlama Yöneticisi Gonca Soysal’ın tabiriyle ‘kurumsal alandaki gücünü ispat etmiş’ bulunuyor. Bununla beraber, bütün operasyonel ve yönetim süreçlerine hakim olmak isteyen kurumsal şirketler, son dönemde bahsi geçen konular üzerinde yatırımlarını artırma yolundalar. Kurumların kendilerine uygun iş zekâsı ürün tercihlerini Soysal şöyle grupladı:
“Birden çok kaynağı tek bir sorguya ve rapora yansıtabilme, performansın düştüğü noktalarda veritabanındaki özet tabloları veri seviyesine göre tercih edebilme, harita, performans karnesi (scorecard), sorgu hazırlama ve gösterge panelini (dashboard) tek bir arayüzde sunabilme ve son olarak da güçlü önbellek yetenekleri ile aynı sorguları veritabanı üzerinden değil önbelleği üzerinden yapabilme burada öne çıkıyor. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birlikte, düzgün ve yapısal verilerle (structured data) birlikte, belli bir düzen içinde olmayan, farklı formatlarda karşımıza çıkan verilerin (unstructured data) birlikte kullanımı ihtiyacı doğdu. Bu nedenle yeni nesil iş zekâsı kavramı karşımıza çıkıyor.”

VERİ ZENGİNLEŞTİRME ÖN PLANDA

Yapılandırılmamış verilerin veri kalitesi süreçlerinden geçirilerek ve mevcut sistemler ile konuşacak şekilde dönüştürülerek  kullanılabilmesi ile yüksek değer yaratmak mümkün oluyor. Obase Genel Müdürü Bülent Dal, “Özellikle üçüncü veri kaynaklarından istifade edilerek veri zenginleştirme, mikro segmentasyon çalışmaları ön plana çıkmakta” derken, “Bu konuda vizyoner şirketler sosyal medya, mobil ve diğer kanallar ile bütünleşecek çözümleri sıkı iş zekâsı bütünleştirmeleri ile sunmaya başladılar” bilgisini verdi.

MOBİLDE VERİ RAPORLAMASI

Omni-Channel mantığı, özellikle pazarlama için çok sık kullanılan bir model ve müşteriyi mümkün olan her alandan yakalamayı hedefliyor. Bicentrix Kıdemli Danışmanı ve Mobil Çözümler Yöneticisi Onur Önder’in belirttiği gibi, perakende ve hızlı tüketim sektörünün yeni eğilimi olan omni-channel kavramı iş zekâsı çözümlerinin içine ilerleyen zamanlarda daha fazla girecek. “İş zekâsı çözümlerini geliştirme, veriyi barındırma, bütünleştirme gibi konular için mobil cihazlar her zaman basit kalacaklar” yorumunu yapan Önder, “Mobil cihazlar üzerinde oluşabilecek en ideal ortam verilerin mümkün olan en hızlı ve kullanışlı şekilde raporlanması. Burada en önemli olan konu kullanıcı deneyimini maksimumda tutmak” analizini yaptı.

HER KANALDA DOĞRU STRATEJİ

“Geleneksel arz talep dengesini bu noktada da görmek mümkün” yorumunu yapan Bizcon İş Analitikleri Direktörü Özgür Yavuzkara’nın da dikkat çektiği gibi, dünya gün geçtikçe sayısallaşıyor, üretilen veri miktarı artıyor. Verinin üretim şekli sabit cihazlardan mobil cihazlara kayıyor. Bu noktada müşteriye ulaşmak için doğru strateji geliştirmek gerekiyor. Yavuzkara’ya göre, iş zekâsı çözümleri ise her türlü kanalda doğru strateji için gerekli analiz ve raporlamada yardımcı oluyor.

 
ETİKETLER : Sayı:922

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics