Dosya İş Zekâsı 26 MAYIS 2014 / 08:27

Türk iş dünyası rekabete iş zekâsı ile hazırlanıyor

Türk şirketleri, hızla artan verilerini analiz edebilmek için iş zekâsı yatırımlarını artırıyor.

Rekabet avantajı çok temel olarak müşterileri tanıma, rakipleri ve pazarı doğru analiz etme, kendi iş süreçlerini optimize etme ve ileriyi daha iyi öngörme ile sağlanmakta. Bunları gerçekleştirmekte ise en büyük yardımcının iş zekâsı araçları ve platformları olduğu belirtiliyor. Bu sebepten ötürü, ölçeği ne olursa olsun Türk iş dünyasında iş zekâsı yatırımlarının arttığı gözlemlenmekte.
İş zekâsı platformlarının sunduğu analitik bakış açısı, standart raporlara bakarak elde edebilecek öngörünün çok ötesinde. Bu avantaj, stratejik planlama platformunda en üst seviyedeki yöneticilere kritik bilgileri özet olarak sunuyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre son yıllarda Türkiye’deki şirketlerde de operasyonel sistemler ve ERP uygulamalarının olgunlaşmasıyla veri hacimleri ciddi olarak arttı ve bu verilerin saklanması ve analiz edilmesi günümüzde ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu ihtiyaçların artarak devam etmesi ve orta ölçekli işletmelerde iş zekâsı uygulamalarının daha fazla yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca bu verilere sağlanan mobil çözümler aracılığıyla her yerden ve her zaman ulaşılabilir olma ihtiyacıyla birlikte iş zekâsı uygulamalarına mobil erişimlerin de sağlanmasıyla bu ilginin daha da artacağı belirtiliyor.

KOBİ’ler dönüşüm sürecine kayıtsız kalamıyor

Türkiye’deki büyük şirketlerin birçoğu kurumlarının altyapılarını büyük veri ve bulut bilişime uygun olarak dönüşümden geçirmiş durumda. Hangi büyüklükte olursa olsun, her işletmenin bilgi teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve rekabetçilik avantajından fayda sağlayacağı bir çağda yaşıyoruz. Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü Atakan Karaman’ın verdiği bilgilere göre, kendilerinden büyük şirketlerle rekabet etmek isteyen KOBİ’ler de bu dönüşüme kayıtsız kalmıyor. Artık KOBİ’ler iş zekâsını, veri analizini ve bu çözümlerin mobil uygulamalarını hızla iş süreçleri ile uyumlu hale getiriyor. Daha küçük ölçekli şirketler de rakiplerinin yararlandığı avantajların farkına vararak verinin en doğru kullanımının yollarını aramaya başladılar. Doğal olarak bu bilgi yığınından en doğru şekilde yararlananlar, oyunun kazananı oluyor.

Küresel eğilimler Türk şirketlerine de yansıyor

Frost & Sullivan’a göre “Büyük veri”, verilerin çok büyük ve derin olduğu; çok hızlı hareket ettiği bir yapıdan oluşuyor. “Verilerin hızı o kadar yüksektir ki, geleneksel veri bankası çözümleri ile ele alınması neredeyse imkânsızdır” diyen Proline Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Serhan Ünalan, şu bilgileri verdi:
“Uluslararası pazar araştırma şirketi IDC; büyük veri pazarının 2016 yılı itibariyle 23,8 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngörmektedir. Buna göre, söz konusu pazarın senelik ortalama büyüme hızının yüzde 31,7 seviyesinde olması beklenmektedir. Bu büyüme hızı toplam küresel bilgi teknolojileri pazarının büyüme hızının yaklaşık yedi kat üzerindedir. Küresel eğilimlerin Türkiye’deki şirketlere de yansıdığını ve hali hazırda talebin arttığı iş zekâsı uygulamalarının kullanım oranlarının da artacağını öngörebiliriz.”

Doğru veriye ulaşma isteği hızla artıyor

“Bugün artık iş zekâsı nedir? Ne fayda sağlar gibi konuların daha az konuşulduğu günlerdeyiz” diyen Smartiks İş Çözümleri Direktörü Utkan Şanda, şunları kaydetti:
“Çünkü teknoloji gerek yazılımsal gerek donanımsal olarak değişti. Artık doğru ve kaliteli veriye her daim, her an ulaşmak ve incelemek istiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Gerçekten o an bir veriye yalnızca ulaşmak yeterli mi yoksa bir şeyler doğru mu acaba hata var mı kontrol mü ediyoruz? İşte Türkiye’de artık yavaş yavaş doğru ve anlamlandırılmış veriye gerekli kontrol ve uyarıları da içerecek şekilde ulaşma isteği giderek artıyor. Bununla beraber gündem birden mobil raporlama oluyor. İşte iş zekâsı dünyasının gündemindeki diğer önemli bir konu. Asla yok sayılamaz ve görmezden gelinemez bir ihtiyaç. Artık şirketler gerçekten doğru ve tek bir veriye önem veriyor, bunun için yatırımlar yapıyorlar. Bunun en temelinde de iş zekâsı projeleri yer alıyor. Ülkemizde bu yükselen bir eğilim olarak öne çıkıyor.”

İş zekâsının desteğine kamu kurumlarının da ihtiyacı var

Şirketler için hayati önem taşıyan doğru karar almayı destekleyici ürünler sunan iş zekâsı uygulamalarına Türkiye’deki şirketlerin ilgisinin her geçen gün arttığını dile getiren Arete Danışmanlık İş Analitikleri ve Teknoloji Grup Yöneticisi Onur Bekmezci, şunları kaydetti:
“Bilgi teknolojileri maliyetlerini kısmak için birçok şirket, bu konulardaki çözümlerde yatırımlarını minimum düzeyde tutmaya çalışsa da her geçen gün iş zekâsı uygulamalarının önemi konusunda şirketlerin farkındalığı artmaktadır. Kamu kuruluşları da ticari amaç güden şirketlerden farksız olarak karar alması gereken her noktada iş zekâsı uygulamalarının desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu kurumlar, iç süreçlerdeki verilerin analizi için iş zekâsı uygulamalarını kullanmasının yanı sıra sosyal medya analitiği ile de yakından ilgilidir. Sosyal medyadaki verilerden hareketle iş zekâsı uygulamalarının çıkardığı istatistikler, kamu kurumları için oldukça değerlidir.”

Çok boyutlu analizler için bulunmaz bir fırsat 

İş zekâsı uygulamalarının kurum ve şirket yöneticileri için öneminin arttığını kaydeden Uyumsoft İş Zekâsı ve ERP Projeleri Koordinatörü Güray Tarımer, şunları söyledi:
“Toplanan verinin şekli değişiyor. İşletmeler, potansiyel ve gerçek tüm müşterileri ile ilgili her türlü tepkiyi, artan bir oranda sosyal medyayla eşleşen sistemler ile yakalamaya çalışıyorlar. İş zekâsı, tam bu noktada çok boyutlu analizler için bulunmaz bir fırsat haline geliyor. Kolay, hızlı ve yüksek veriye dayanan analizler, bu anlamda kurumlara farklılaşma ve rakipler arasından sıyrılma olanağı sunuyor.”
Özel sektörün yanında, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin iş zekâsı yaklaşımının arttığını belirten Güray Tarımer, “İlgili kurumların müşterisi konumunda olan vatandaşlar, işlerini teknoloji ile çözmenin yolunu arıyor. Aynı şekilde bu kurumlar da, performans çıktılarını, iş zekâsı sistemleri üzerinden kamuoyuna aktarmaya başlıyorlar” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:973

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics