Dosya İş Zekâsı 20 MAYIS 2013 / 08:33

Yapılandırılmamış veriler çığ gibi artıyor

Yapılandırılmamış verinin hızla arttığı görülüyor. Bu verilerin anlamlı bütünlere dönüştürülmesi ile gerçek fayda elde ediliyor.

Mirsis Genel Müdürü Gül Düzgider yapılandırılmamış verinin, şirketlerin kullanamayacağı tüm veriler videolar, Twitter mesajları, Facebook paylaşımları, kişilerin hareketleri, uydu verileri gibi verilerden oluştuğunu belirtti. Veri çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yapılandırılmamış verilerin anlamlı bütünlere dönüştürülmesi, kullanılabilir, yorumlanabilir hale getirilmesi konusunda ise iş zekâsı çözümlerinin ön plana çıktığını söyleyen Düzgider, sosyal pazarlama kavramına verilen önemin artmasıyla doğru verinin analiz edilmesi ve hızlıca harekete geçerek daha fazla müşteriye ulaşmanın kurumların öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.
Günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda yaşanacak olan veri patlamasının sonuçlarından birinin yapılandırılmamış verilerin büyüklüğünün artması olduğuna dikkat çeken Bimsa SAP Çözüm Uzmanı Seçil Orhun,  kısmen yapılandırılmamış bu verilerin büyüme hızının diğer verilerin büyüme hızından daha yüksek olduğunu söyledi. Bu tablonun vahim yönünün yapılandırılmamış büyük verilerin barındırılmasının, yönetilmesinin kurumlara çok ciddi maliyet getireceğine değinen Orhun,  kullandığımız teknolojiler ile veri büyümesinin önüne geçmek, veriyi her zaman kontrol altında tutmak (bulut bilişim), kategorize edilmemiş verilerin kategorize edilerek yaşam döngüsüne sokulması (short term-long term archiving) gibi konuların önceliklerini oluşturduklarını söyledi.
İş zekâsının kurumların operasyonel sistemlerinden gelen verileri bulundukları yerden çıkartıp, sonra bunları işleyerek bilgiye ve faydaya dönüştürülmesini sağladığını belirten SAP Türkiye Satış Destek Direktörü Erdem Şekeroğlu, kurumların değer zincirindeki tüm aşamaları anlık olarak takip edebilmeyi, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde raporlamayı sağlayan iş zekâsı çözümlerinin, şirketlere sahip oldukları bilgiden en iyi şekilde yararlanabilmeleri, anlık stratejik kararlar almaları ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilmeleri için gerekli olan araçları temin ettiğini sözlerine ekledi.

İş zekâsı çözümleri ana sistemler ile bütünleşmeli

Kurumların aradıkları bilgiye zamanında erişebilmek istediklerini söyleyen IBM Türk İş Analitiği Satış Lideri Merve Göral, bu nedenle kurumların çok daha esnek ve son tüketiciye yönelik çözümler üretmeleri gerektiğini belirtti. Kurumların iş zekâsı çözümlerini ana sistemleriyle bütünleştirmeleri gerekliliğini vurgulayan Göral, bu çözümlerin sadece raporlama  sistemindeki verilerin görsel olarak en iyi şekilde sunulduğu ortamlar olarak değil yaşayan birer organizma olarak da konumlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kurumların mevcut durumu görebilmek ve buna dayalı olarak karar verebilmesi için beklemeye tahammülleri olmadığından dolayı mobil teknolojilerin önemli hale geldiğine değinen Göral, bu deneyimi tüm kullanıcılara yaşatabilmek için iş zekâsı çözümlerinin de “omni-channel” kavramı ile şekillenen ortamlara hazır hale geldiklerini belirtti.

Analitik modellere tüm veriler ekleniyor

Sanal olarak herhangi bir veri kaynağından elde edilen işlemlerle ilgili çeşitli keşifler yapabilen şirketlerin, analitik verilerin tümünü gerçek zamanlı olarak inceleme şansına sahip olduklarını belirten itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Her türlü işlem gerçekleştikçe operasyonel veriler bellek içinde yakalanıyor ve esnek görünümler, analitik bilgileri düşünce hızıyla açığa çıkarıyor. Analizi tüm işletme çapında yaymak için de analitik modellere kurum içi ve kurum dışı tüm veriler ilave edilebiliyor.“

Dil biliminin önemi unutulmamalı

Turkcell Global Bilgi Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı A. Fahri Arkan ise yapılandırılmamış verilerin, ses, resim, video ve yazı olarak basitçe gruplandırılabildiğini belirtti. Bu tarz verilerin işlenebilir olmasının kurumun karar verme yeteneğini geliştireceğini belirten Arkan, örneğin, trafik kameralarının plakaları tanıyıp okuması, yüz tanıma, çağrı merkezi ses kayıtlarının kalite amaçlı işlenmesi, sosyal medya ortam verilerinin anlaşılması gibi işlemlerle üretilen verilerin, artık işlenebilir hale geldiğini söyledi. Arkan eski yapılarda veri ambarı dışında kalan bu verilerin, günümüzde kişi ve kimlik bilgisi gibi verilerle zenginleştirilerek veri ambarlarında kullanılabildiğini belirtti.
Verilerin anlamlı bütünler haline getirilmesinde dil biliminin de önemli bir yer tutuğunu belirten Arkan, günümüzde yapısal olmayan, insanın işlemesine ve anlamasına uygun olan verilerin, sosyal medya içerikleri veya anket sonuçları gibi kaynaklarla her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bu verilerin bilgisayarın anlayacağı yapısal hale dönüştürme işleminin ne kadar kaliteli olursa veriyi yönetmenin de o kadar rahat olacağını söyleyen Arkan, bu noktada analiz edilecek verinin dil bilimine hakim olmanın verinin yapılandırmasında ve anlamlı hale getirilmesinde çok önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
ETİKETLER : Sayı:922

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics