Dosya İş Zekâsı 10 MART 2014 / 08:26

Yüklü veri, zeki yönetime ihtiyaç duyar

Kurumsal verimlilik, rekabette avantaj, bu avantajın gerektirdiği kurumsal kararları maksimum doğruluk ve hızda alabilmek, düzenleyici yapılara karşı yükümlülükleri yerine getirmek. İş zekâsı uygulamaları işte bu fayda yelpazesiyle geliyor.

İş zekâsı projeleri artık bir ‘BT birimi’ işi olmaktan çoktan çıktı. Tüm sektörler, her ölçekte şirket veri ile uğraşıyor. Bu verilerden faydalı bilgilerin oluşturulabilmesi, bu konuda hızlı olunabilmesi için iş zekâsı çözümleri elzem. Bu konuda ilk adımlar KOBİ ölçeğindeki şirketlerde ERP uygulamaları ile atılıyor. Finans ve telekom sektörünün başı çektiği ‘büyük verisi yoğun’ sektörler ise sektörel rekabette öne çıkmak için bu konuda kapsamlı uygulamaları kurum bütününde konumlandırıyor. Çünkü tüm birimler, karar verici tüm noktalar için iş zekâsı çözümleri kullanmak zorunda.
Kurumsal kullanımın yaygınlaşması, beraberinde gelişen ihtiyaçları ve yenilenen çözümleri de getiriyor. Mobilite burada öne çıkan en önemli güncel eğilim. Bir tarafta da finans, enerji ve telekom başta olmak üzere sektör bazlı düzenlemeler iş zekâsında farklı uygulamaları gerekli kılıyor. Çünkü düzenleyici kurumların beklentilerini yerine getirmek, hız ve doğruluk demek. Bu yönüyle iş zekâsı çözümleri, bir yazılımın başı çektiği, şirkette belli departmanların uygulamakla yetindiği bir sistemden artık çok daha fazlasını içeriyor. Kurumsal veri bütünlüğünü korumak, bunu yaparken şirket bütününde hız, erişim kolaylığı ve ölçülebilirliği sunmak, şirket stratejilerine ve hedeflerine uygun adımları BT yapısının tam desteği ile hayata geçirebilmek, iş zekâsı yapısının da öncelikli temel taşlarını oluşturuyor. Çünkü ölçüm olmadan, başarılı bir yönetim de beklememek gerek. Ölçümün temeli ise sahip olunan veriye paha biçen iş zekâsı uygulamaları.
ETİKETLER : Sayı:962

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics