Dosya İş Zekasında Yenilikler 02 NİSAN 2016 / 10:21

Doğru iş ortağı, etkin strateji

Şirketler iş zekası hizmet ve çözümlerini stratejik olarak verilecek olan bütün kararlarında kullanır hale geldi. Veriye dayalı karar alma ve strateji oluşturma bütün şirketlerin ön plana aldığı bir yaklaşım olacak. Pia Grup – Intellica Genel Müdürü Okan Karaduman’a göre teknolojik gelişmeler ve özellikle sosyal medya, e-ticaret gibi kavramların artması kurumların veri miktarında da ciddi artışa neden olmakta.
“Bu boyutlardaki veriyi geleneksel yöntemlerle işlemek mümkün değil. İçinde müşteri davranışlarına dair çok önemli bilgiler sunan bu veriler işlenmediği takdirde anlamını kaybediyor. Gerçek zamanlı olarak işlendiklerinde ise kurumlara mobilite ve analiz gücü kazandırarak bir adım öne geçme fırsatı tanıyor. Bu şekilde müşteriye doğru zamanda doğru çözüm sunma süresi de saatlerden dakikalara iniyor.
İş zekası uygulamaları şirketlerin geleceğini şekillendirmesindeki önemli bir yardımcı. Şirketlerin ellerindeki  veri önemli bir kaynak. Bu kaynak doğru kullanıldığı takdirde hem verimi artırmak hem de daha fazla katma değer sağlamak ve rakipler karşısında bir adım öne geçmek mümkün oluyor. Bütün bunlar karlılığa hem direkt hem de dolaylı olarak katkı sağlıyor. Bu nedenle şirketler iş zekası uygulamalarına yatırım yapmaktan kaçınmamalı. Doğru bir iş ortağı ve etkin bir strateji ile kısa zamanda bu yatırımın karşılığını almak mümkün.
Tüm kurumlar hızlı ve çevik karar alabilmek ve doğru strateji belirlemek zorunda. Bu ancak eldeki veriyi etkin kullanmakla mümkün. Şirketler ellerindeki veriyi doğru kullanarak müşterilerinin davranış modellerine dair önemli bilgiler edinebiliyorlar. Bu da gelecek trendleri, müşterilerinin olası taleplerini önceden ön görerek daha hızlı ve çevik bir şekilde adapte olmalarını sağlıyor. Müşterilerinin veya diğer paydaşlarının bir sonraki adımlarını gören şirketler kendi bir sonraki adımlarını da belirleyerek stratejilerini buna göre şekillendirebiliyorlar. Biz de PiA & Intellica olarak müşterilerimizin bu noktadaki stratejilerini uygularken yeniden yapılanmalarına destek verebilecek kabiliyetlerin geliştirilmesini amaçlıyoruz.
Türkiye’de İş zekası uygulamalarına özellikle bankacılık - finans, telekom, enerji, perakende ve hızlı tüketim sektörlerinin yoğun ilgi gösteriyor ancak bu kurumların başarılarını ve veri analizinin faydalarını gören KOBİ’lerin de yakın gelecekte iş zekası uygulamalarına yöneleceğine inanıyoruz.”